تبلیغات
آموزشی - درمان اختلال خواندن

درمان اختلال خواندن

 

 

 

1- اشیایی را در دست گرفته واشتباه تلفظ می کنیم تا کودک درست آن را بگوید .

2- کلمات را ناقص تلفظ می کنیم .

3- تصاویری که صدای آخر آنها یکی است را تهیه کرده واز کودک می خواهیم پس از نام بردن هر تصویر یا کلمه صدای آخر آنها را بگوید لب ، کتاب ، ناب ، آب ( سپس برای تشخیص صدای اول )

4- تصاویر زنجیره ای

5- حروف الفبا تهیه شده و از کودک بخواهیم تک تک همه را تلفظ کند .

6- حروف پراکنده وساخت کلمات از ساده تا پیچیده .

7- تقلید صداها ونام بردن آن شیء یا حیوان

8- تقلید حرکت مانند راه رفتن

9- پس از نام بردن کلمه ها دانش آموز سعی کند صدای اول را بگوید – سپس آخر کلمه ( تک به تک ادا شود ) سپس وسط کلمه

تقویت حافظه شنیداری و توالی شنیداری

1- نام بردن 2 تا 3 صدا و به ترتیب کودک آنها را بگوید ( در 6 ساله 5 صدا – 7 و 8 ساله 6 صدا – 8 سال به بالا 8 صدا )

2- انجام دستورات 2 و3 مرحله ای

3- تمرینات تکمیل کردنی در حضور الگو

4- انجام تمرینات مفاهیم بالا وپائین ، راست وچپ با تصاویر

5- یک تصویر در بالا می گذاریم ومجموعه ای از اشکال در پایین که با هم تفاوت دارند . از کودک می خواهیم شکل هایی مانند شکل بالا را رنگ بزند .

6- تشخیص شکل در زمینه ( مثلا پیدا کردن میمون در تصاویر شلوغ وخطوط درهم )

7- وصل کردن نقاط واعداد وشکل گیری یک تصویر مثلا یک سگ و.......

8- پر کردن داخل حروف مانند

 

٭٭ نکات مهم :

- خواندن وتشخیص نشانه ها با توضیح ومثال عینی و تکرار آن بوسیله دانش آموز

- استفاده از حروف استثناء

- تکمیل جملات نا تمام در استفاده از زمان ، فعل و ضمیر

- فهم واژگان ، جملات ، عبارات و متن

درمان اختلال ریاضی

1- اطمینان از هوش طبیعی

2- تمرین های حافظه شنیداری ودیداری ( دیدن شیء وپنهان کردن - بیان یک کلمه وتکرار آن پس از 30 ثانیه )

3- مفهوم یک وبیشتر از یک ( کم وزیاد )

4- بازگویی قصه وتکرار آن ( تقلید )

5- کپی کردن تقلید الگو – کار با نقطه چین ها

6- طبقه بندی ها ( اشیاء – حیوانات و...... )

7- ردیف بندی ( از کمتر به بیشتر ) یکی زرد یکی سبزو.....

8- رسم اشکال هندسی

9- تشخیص تشابهات

10- تشخیص تفاوتها

11- استفاده از مفاهیم متضاد ( کم ، زیاد شب وروز و....... )

12- استفاده از پازل

13- تکمیل کردنی ها در تصاویر

14- تشخیص متن از زمینه

15- شمارش اعداد وسپس معکوس اعداد

16- نگهداری ذهنی طول ( بلندترین ، کوتاهترین ، مساوی ) – پیش نیاز آن تشخیص اندازه – سپس مساحت – تشخیص وزن (سبک وسنگین )

17- تشخیص زوایا وانحنا

18- جمع اعداد با استفاده از انگشتان – سپس تفریق

19- آشنایی با پول از کم به زیاد

20- داستانگویی

21- درک تناظر اعداد

٭٭٭ راهکارهای مشاوره ای وعملی جهت مربیان

1- زمان اجرای برنامه طولانی نباشد که احساس خستگی ایجاد کند .

2- تمرین ها تکراری نباشد ومتنوع باشد .

3- از سرزنش استفاده نشود .

4- کودک را با دیگران مقایسه نکنید .

5- در زمان تمرین ها از خاطرات شیرین صحبت کنید .

6- استفاده از تشویق مکرر مخصوصا برای کمترین پیشرفت .

7- نصیحت نکنید .

8- توجه به عدم خستگی ، گرسنگی ، تشنگی ، سر وصدا ، دما و............

9- عجله نکنید

مفاهیم پیش نیاز ریاضی

1- تشخیص جهات راست و چپ

2- بازوبسته

3- بالا و پایین

4- داخل وخارج

5- رنگها

6- تشابهات وتفاوتها

7- طبقه بندی

8- رسم اشکال ساده

9- تناظر یک به یک

10- ردیف بندی

11- تطبیق عدد با شکل

12- تطبیق عدد با شی ء

13- عدد نویسی

14- مفهوم صفر

15- مفهوم کم شدن وزیاد شدن

16- مفهوم قبل وبعد ( زمان )

17- درک مجموعه

18- جایگاه مکانی

19 - مفهوم اندازه

20– کوچک بزرگ

درمان دیکته نویسی

1- تمرینات فراستیگ

2- نقطه چین ها

3- ناقص نوشتن کلمات واز کودک بخواهیم تا آنها را کامل کند

4- برتری جانبی تعیین گردد

5- تقویت هماهنگی چشم ودست

                                    

وارونه نویسی


1- تن آگاهی نسبت به خودش

 

2- آگاهی روی بدن فرد مقابل

حافظه دیداری

 

 

1- غلط نویسی وتشخیص صدای غلط ( فقط خاص کودکان دچار مشکل بکار گرفته شود )

 

2- نشان دادن دو تصویر و سپس مخفی کردن آنها و از کودک بخواهیم آنها را نام ببرد . سپس 3 تصویر و بیشتر

 

3- تصویری از كلمات را به او نشان می دهیم تصویر را بخاطر بسپارد ، سپس مخفی کرده و او نام ببرد .

 

4- چند وسیله را چیده واز او می خواهیم آنها را ببیند سپس آنها را مخفی کرده و او نام آنها را ببرد .

 

5- چند کارت 10 * 7 یا کوچکتر تهیه کرده واز او می خواهیم کلمه ها را بخاطر بسپارد ، سپس مخفی کرده و او نام ببرد .

 

6- چند کارت 10 * 7 یا کوچکتر تهیه کرده واز او می خواهیم جای هر کلمه را بخاطر بسپارد چشمها را بسته و یکی یا دوتا را برمی گردانیم و او باید نام آنها را بگوید .

 

7- چند کارت 10 * 7 تهیه کرده ، کلماتی که در دیکته غلط دارد را می نویسیم واین تمرین ها را انجام می دهیم .

 

8- تهیه کارت کوچکتر با چند کلمه انجام شود با کلمه های هم خانواده تمرین شود

تمرینات تمیز دیداری

- تشخیص س از ش – ر از ز- ع از غ و.....

 

- تهیه کارت ونوشتن حروف در جهات مختلف ویافتن حرف

 

- تصاویرمهم ویافتن شی ء مشکل پنهان

 

- تکمیل کردنی ها

تقویت حافظه توالی – دیداری :

1- بیاد آوردن آنچه دیده ایم و گفتن آن

 

2- انجام حرکات و تقلید کودک به ترتیب پس از ما

تقویت ودقت

1- نشان دادن دو تصویر مشابه که در یک یا چند مورد تفاوت دارند .

 

2- نوشتن کلماتی که یک صدا در آنها جا افتاده باشد .

 

3- تصحیح دیکته دیگران

 

4- دیکته غلط و باز نویسی کلمات صحیح

 

 

 

 

صفحه اصلی صفحه اصلی
درباره  مدیریت درباره  مدیریت
درباره  نور هدایت درباره  نور هدایت
درباره  اتیسم درباره  اتیسم
بخش  آموزش بخش  آموزش
بخش روانپزشكی و روانشناسی بخش روانپزشكی و روانشناسی
بخش  توانبخشی بخش  توانبخشی
بخش  فوق برنامه بخش  فوق برنامه
آلبوم تصاویر آلبوم تصاویر
بازی و سرگرمی بازی و سرگرمی
پرسش های متداول پرسش های متداول
سایت های مرتبط سایت های مرتبط
تماس با ما تماس با ما

برچسب ها: اختلال خواندن، درمان اختال اخواندن،

تاریخ : دوشنبه 9 بهمن 1391 | 07:22 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات