تبلیغات
آموزشی - بانک آزمون الکترونیک مطالعات اجتماعی پنجم
بانک آزمون الکترونیک مطالعات اجتماعی پنجم
بانک آزمون الکترونیک مطالعات اجتماعی پنجم جدید التالیف شامل سوالات تمام درس های کتاب به صور ت چهارگزینه ای

 شامل سوالات تمام درس های کتاب به صور ت چهارگزینه ای
تغییر چینش سوالات به صورت تصادفی پس از هر بار اجرا
تغییر تصادفی گزینه های هرسوال پس از هر با اجرا
امکان تعیین تعداد دفعات پاسخ گویی
صدورکارنامه به صورت کمی وکیفی
امکان بازبینی عملکرد پس از اتمام کار
آزمون های ماهانه با توجه به جدول زمان بندی دروس
آزمون جامع از کلیه دروس کتاب با امکان تعیین تعداد سوال
منطبق با آخرین تغییرات کتب درسال تحصیلی95-94

بدون نیاز به طراحی وتصحیح سوال

                                                                      


برچسب ها: بانک آزمون الکترونیک مطالعات اجتماعی پنجم،

تاریخ : پنجشنبه 26 فروردین 1395 | 06:12 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات