لینک عضویت درگروه آموزگاران پنجمhttps://telegram.me/joinchat/BYAHdju-SWd0OTzt17RJ2A

برای عضویت درکانال فصل پنجم (مطالب تخصصی پایه پنجم )روی این لینک کلیک کنید.
نتیجه تصویری برای ‫آرام تلگرام png‬‏
تاریخ : دوشنبه 10 فروردین 1394 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
طرح درس سالانه پنجم

برچسب ها: طرح درس سالانه پنجم،

تاریخ : دوشنبه 11 آبان 1394 | 06:25 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
پیک چهارگزینه ای کلاس پنجم 


تاریخ : دوشنبه 11 آبان 1394 | 06:23 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : دوشنبه 11 آبان 1394 | 05:43 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 06:51 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
پاورپوینت مطالعات اجتماعی پنجم درس جمعیت ایران 


تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 06:37 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
[http://www.aparat.com/v/e8yvJ]

برچسب ها: درس دوم ازفصل دوم ریاضی نونگاشت پایه ی پنجم،

تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 06:34 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
[http://www.aparat.com/v/hYWud]

برچسب ها: فیلم تقارن مرکزی،

تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 06:33 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
[http://www.aparat.com/v/78ieX]

برچسب ها: فیلم وسیله ی رسم دایره،

تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 06:30 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
[http://www.aparat.com/v/Mdkmi]

برچسب ها: فیلم مجموع زوایای چهار ضلعی ها،

تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 06:27 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
[http://www.aparat.com/v/v1im4]


تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 04:51 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
راهنمای ریاضی پنجم

برچسب ها: راهنمای ریاضی پنجم،

تاریخ : شنبه 9 آبان 1394 | 06:08 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : شنبه 9 آبان 1394 | 05:10 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
آزمون ریاضی مهر ماه پنجم

برچسب ها: آزمون ریاضی مهر ماه پنجم،

تاریخ : جمعه 8 آبان 1394 | 08:34 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : جمعه 8 آبان 1394 | 08:33 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : جمعه 8 آبان 1394 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : جمعه 8 آبان 1394 | 07:02 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 07:47 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 07:45 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 07:29 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 07:24 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

آموزش جمع و تفریق ساعت بر روی محور اعدادتاریخ : چهارشنبه 6 آبان 1394 | 05:21 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
راهنمای طرّاحی آزمون عملکردی


تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 07:20 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
روش تدریس فصل سه مطالعات اجتماعی

برچسب ها: روش تدریس فصل سه مطالعات اجتماعی،

تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 07:17 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات


برچسب ها: جزوه ریاضی پنجم،

تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 07:12 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 06:45 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 06:36 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
چک لیست اهداف درسی فارسی پنجم


برچسب ها: چک لیست اهداف درسی فارسی پنجم،

تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 05:59 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
آدینه هفته ی اول ماه آبان 1394

منبع : وبلاگ گلبرگ پنجم


نمونه ی شماره ی دو
نمونه ی شماره ی سه

برچسب ها: آدینه هفته ی اول ماه آبان 1394،

تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 04:50 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 5 آبان 1394 | 04:38 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
فیلم آموزشی الگوهای ریاضی پنجم
[http://www.aparat.com/v/xuPoC]


برچسب ها: فیلم آموزشی الگوهای ریاضی پنجم،

تاریخ : دوشنبه 4 آبان 1394 | 08:02 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

تعداد کل صفحات : 41 :: ... 10 11 12 13 14 15 16 ...