فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
تاریخ : دوشنبه 3 تیر 1392 | 04:20 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

مقدمه:
امروزه وقتی درباره تعلیم و تربیت سخن به میان می آید اصطلاحاتی نظیر یادگیری و یاددهی نیز مطرح می شود.
فرآیند یادگیری می تواند یاد گیرنده را در هر مکان و هر زمان به طور عمیق با فعالیتهای آموزشی دیگر مرتبط و تجارب او را در این زمینه به گونه ای بسیار موثرتقویت کند. ما معلمان می توانیم روشهای آموزشی خود را به گونه ای تنظیم کنیم که دانش آموزان بتوانند هر چه بیشتر آموخته های خود را به یاد بیاورند و درباره اطلاعاتی که ضمن تدریس درس دریافت کرده اند فکر کرده و آنها را تجزیه و تحلیل و طبقه بندی کنند و خود به نتیجه ، یعنی به شناخت برسند؛ تا زمانیکه دانش آموزان ما خود به شناخت نرسند تبدیل علم به عمل، فکر به برنامه، خلاقیت به تولید ممکن نخواهد بود . بنابراین بزرگترین و مهمترین خدمت معلم وادار کردن دانش آموزان به تفکر، استدلال و ارائه راه حل برای مشکلات است که از طریق کاربرد شیوه های یادگیری و پرورش مهارت های فکری میسر است


ایجاد انگیزه و علاقه یکی از مهمترین راهکارهایی است که می توان با ایجاد آن درک ریاضی و حل مساله را برای دانش آموزان هموار نمود. در این مقاله سعی شده است که با ارائه راههایی دانش آموزان را به فهم دقیق مطالب درسی علاقمند کرد که آن نیز با توجه به یافته های دقیق درسی و آموزش صحیح ریاضی حاصل خواهد شد.
مفهوم کار گروهی و بحث و گفتگو در کلاس یکی دیگر از راههای تحقق و پیشرفت در یادگیری ریاضی در این مقاله خواهد بود امید است که ارائه این نوع شیوه ها بتواند به یادگیری دانش آموزان و یاددهی آموزش دهندگان عزیز کمک کند.

1) ایجاد انگیزه و نگرش مثبت نسبت به درس ریاضی در دانش آموزان
بهترین انگیزه که مخصوصا در یادگیری و علاقه به ریاضی نقش عمومی ایفا می کند بیان ریشه های تاریخی و بیان تارخ ریاضیات در پیشرفت ریاضی ...

می باشد. جیمز کلارک ماکسول می گوید:
(( یکی از بزرگترین امتیازات برای دانش آموزان هر رشته ، خواندن سرگذشت و تاریخچه آن موضوع است.)) با یک تحقیق تاریخی می توان وقایع گذشته را به طور دقیق مورد مطالعه قرار داده و عوامل موثر تشکیل دهنده آنها را شناسایی کنیم تا مطالب درسی بهتر درک شود. بیان این نکته که تاریخ ریاضیات از تاریخ علوم مستثنی نیست و در نتیجه ، مطالعه و پژوهش در تاریخ ریاضیات شناخت واقعیت ها را به دنبال دارد ، یکی از راههای موثر در علاقمند کردن دانش آموزان خواهد بود.
از مطالعه و بیان تاریخ ریاضی در کلاس، می توان نقش ملل یا مذاهب مختلف و سهم آنها را در پیدایش و ترویج دانش ریاضی بیان نمود مثلاً در می یابیم که نقش مسلمانان در پیشرفت ریاضیات هم از نظر توسعه و هم از نظر ترویج آن نقش کاملاً قابل ملاحظه ای است و با بررسی خدمات ایرانیان به علوم ریاضی جایگاه معرفتی این مرز و بوم را مشخص می کند. استاد شهریاری در کتاب سرگذشت ریاضیات می گوید :
(( تاریخ ریاضی به ما می آموزد که مطالعة ریاضیات موجب آزاد کردن روان انسان از اندیشه های غیر انسانی می شود تاریخ ریاضیات نشان می دهد که مردم ساده ولی اندیشمند در سراسر سیاره زمین در ساختن بنای شوق انگیز و پرشکوه ریاضیات امروزی دست داشته اند بررسی تاریخ ریاضی باعث بازگرداندن ما به خود می شود. وقتی بدانیم نخستین کتاب جبر و مثلثات به وسیله ریاضیدانان ایرانی به رشته تحریر در آمده است ، وقتی بدانیم ریاضیدانانی چون بیرونی و جوزجانی همه دستورات مثلثاتی را بوجود آورده اند آن وقت است که، حالت خود را از دست می دهیم و به خود اعتماد می کنیم و این خود یاعث فهم بهتر مطالب و ایجاد انگیزه در یادگیری ریاضی می شود.))
بنابراین با بیان چگونگی پیدایش یک مطلب در کلاس درس، آمادگی بیشتری برای فهم مطالب بعدی به زبان ریاضیات برای دانش آموزان فراهم می شود و با اشتیاق بیشتری شنونده مطالب خواهند بود و بر این باور هستیم که انگیزه ای در بین دانش آموزان ایجاد خواهد شد که این خود به فهم و یادگیری دقیق، دید مثبتی خواهد داد.

این قسمت را با سخن پروفسور محسن هشترودی به پایان می رسانیم:
(( اگر با بزرگداشت گذشتگان می خواهیم کاری کنیم که جوانان امروز به استخوان های پوسیده آبا و اجدادشان ببالند، سخت خطا کاریم و اگر با انجام این کار می خواهیم امروزیان را تحقیر کنیم و به آنان بفهمانیم نتوانسته اند مثل پدرانشان در زمینه های گوناگون علمی، ادبی و هنری بشکفند، در اشتباهیم اما اگر می خواهیم از این راه آنان را بر انگیزیم تا راه آن بزرگان را در پیش گیرند همان درست است و باید آن را دنبال کنیم.))

2) استفاده از یافته های واقعی درس به عنوان نقطه شروع فعالیت:
ما باید ریاضی را آنطور که هست به دیگران یاد دهیم. باید توجه کنیم که، ریاضیات تنها مجموعه ای از حقایق نیست که آنها را به شکل قضیه و لم ومسائل به دیگران نشان می دهیم، بلکه ریاضی، یک تفکر است که ما، به وسیله مجموعه ای از قضایا و مسائل باید آن تفکر را در کسانی که خواستار یادگیری آن هستند به وجود آوریم تا هرکس با هر مقدار که ریاضی می داند، بتواند با مسائل برخورد کند. یکی از راه های فهم واقعی درس، ایجاد تفکر است و آن یعنی اینکه به آنها اجازه داده شود و تشویق شوند که فکر کنند و با ایجاد تفکر خود، مساله تازه و قضیه ارائه دهند حتی اگر معلم قادر به انجام این کار نباشد؛ مهم نیست مساله چقدر ساده و ابتدایی باشد مهم این است، که فکر تازه باشد باید به آنها فکر تصمیم دادن را یاد داد تا آنجا که می توانیم مطالب را به شکل تعمیمی ارائه دهیم و بخواهیم درباره تعمیم هر مطلب ریاضی قابل فهم فکر کنند.
جرج پولیا معتقد بود که این یادگیرنده است که باید با تلاش درونی، علم را از درون خود برپا کند و این نوع آموختن است که انسان را توانمند می کند. یکی از راه های اصول یادگیری، اصل یادگیری فعال است که، شامل بصیرتها و تصورات و افکار است که متوالیاً در یادگیری نقش دارند. اصل یادگیری فعال اشاره به این دارد که اگر یادگیری همراه بافعالیت و کشف توسط خود دانش آموز باشد، همواره در ذهن جای می گیرد. برای یادگیری مفید، یادگیرنده بایستی خودش قسمت عمده مطالب را کشف کند و با تعمیم مطلب و توانایی خویش در فهم آن و با به کارگیری زبان ریاضیات، مجهولات را از روی اطلاعات پیدا کرده و همراه با کنترل اثباتها، در حل مسائل به کار گیرد.
نکته بسیار مهم دیگر خواندن دقیق کتاب و درک صورت مساله است. با درک و فهم دقیق مساله و مطلب درسی می توان مسائل را حل کرد بدون آنکه، بخواهیم حل آنها را از روی کتابی مونتاژ کنیم. گام دیگر معرفی کتب غیر درسی پس از دانش دقیق مطالب درست به دانش آموزان است که در یادگیری آنان موثر است. زیرا کتب درسی، معمولاً برای دانش آموزان متوسط نوشته می شود و دانش آموزان تشنه علم، بایستی بتوانند از منابع دیگری استفاده کنند، که البته جرج پولیا، به نقل از آناتول فرانس نقل می کند:
(( سعی نکنید با زیاد یاد دادن به دانش آموزان غرور و تکبر خود را ارضا کنید فقط کنجکاوی آنها را بیدار کنید، چشم شنوندگان خود را باز کنید ولی از سنگین کردن بار مغز آنها بپرهیزید کافی است جرقه ای در آنها بوجود آورید، هر جا که خوراکی برای آتش وجود داشته باشد شعله آن به خودی خود افزون می شود.))
حوزه برنامه درسی زمانی قابل فهم است که قدرتی در یادگیری را به عنوان یک رویداد مهم وجود آدمی بیندیشیم. یادگیری با عوامل و منابع گوناگون در ارتباط است. رابطه یادگیری با ماهیت یادگیرنده باید معلوم شود لازمه زندگی اجتماعی، یادگیری ویاد دادن طبق قواعد و فنون خاص خود است.
البته به روش تعلیم دهنده هم بستگی دارد. رابطه یادگیری با جامعه و نیازها و ضرورت های اجتماعی باید با طور عملی تعریف شود. در یادگیری، دانش آموز باید به سطحی از ادراک برسد گه بتواند ارتباط بین مفاهیم مختلف ریاضی را درک کند مثلاً ارتباط بین حد و پیوستگی و مشتق و انتگرال و به عبارت دیگر باید به مرحله مهارت برسد. هدف فرد نباید فقط برای کسب نمره یا ترس از تنبیه باشد بلکه باید، انگیزه مثبتی وجود داشته باشد تا اورا به سوی یادگیری تشویق کند و مطلب برایش جنبه اجباری و دستوری نداشته باشدو ثانیاً پس از فهم، زحمت حل تمرینات را متحمل شود. ابوریحان بیرونی کار و دانش و ریاضیات را تصفیه کردن روح و جسم آدمی می داند. هر گاه بخواهیم، به چیزی ارزشمند برسیم باید از بعضی موارد جزئی چشم پوشی کنیم. برای رسیدن به اندیشه ریاضی باید با ریاضیات مانوس شویم هنگامی که به این مرحله رسیدیم خود به خود تنبلی و کاهلی از ما دور خواهد شد.
ریاضیات علمی پیوسته است باید از ریشه شروع کنیم و بعد به شاخه های پر بارش خواهیم رسید.

3) کار گروهی و بحث همگانی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان
اگر به فکر یادگیری معنادار و مداوم در دانش آموزان خود هستیم باید با نظریات دانشمندانی مانند پیاژه و بونر آشنا شویم واز آنها در تدریس خود استفاده کنیم. یکی از نظریات این دانشمندان در روانشناسی یادگیری ریاضی، آن است که دانش آموزان، خود سازنده دانش خویش باشند.
یکی از مشکلات موجود در تدریس و یادگیری ریاضیات، عدم توجه به تفاوتهای فردی شاگردان در کار ریاضی و نگاه موجی به کلاس است. زیرا در کلاس افراد زیادی وجود دارند که مانند ما نمی اندیشند و کسب یادگیری و شناختی آنان با یکدیگر و با خود ما متفاوت است ولی با استفاده از بحث گروهی و کار در گروه های کوچک، فرصت خوبی برای یافتن تفاوت های فردی ایجاد می شود.
ریاضیات به عنوان فعالیتی انسانی، پدیده ای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است.ریاضیات دارای موضوعی واقعی و معنادار است و معنی آن راباید، در خرد جمعی آحاد بشر جستجو کرد. نظریه تعامل اجتماعی و یگوتسکی نیز بر این اذعان دارد که یادگیری و فعالیت آگاهانه اساساً اجتماعی و گروهی است و نه انفرادی.
افزایش توانایی کشف پاسخ و ارائه استدلال در دانش آموزان می تواند یکی از اهداف آموزش ریاضی باشد. همراه با افزایش توانایی های گروهی، دانش آموزان می توانند با جنبه های مختلف ریاضی آشنا شوند.
معلم می تواند با کار گروهی در کلاس ویژگی های فردی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دهد: خلاقیت ابتکار و تشریک مساعی در گروه، رهبری و مشارکت، پشتکار و دقت، انعطاف پذیری و تحمل نظر دیگران، اشتیاق رفتن به فراتر مساله.
انتظار می رود بدین ترتیب دانش آموزان در سیر آموزش به توانایی ارائه حدس خوب دست یابند و با ارائه اثبات های گوناگون و تبادل نظر در کلاس، در نهایت درک مناسبی از ارزش های ریاضی بدست آورند. در واقع کار گروهی در کلاس بدین ترتیب که دانش آموزان، به گروه های 3 الی 5 نفره تقسیم می شوند، باعث می شود که روح مشارکت و همکاری در دانش آموزان تقویت شود. کلاس درسی که سال ها بایست دانش آموزان در آن صم بکم بنشینند تبدیل به محیطی فعال و شلوغ و پرجنب و جوش می شود. همچنین حل فعالیت های کلاسی و تمرینات و مثالهای طرح شده توسط معلم، توسط خود آنها انجام می گیرد و نتیجه تحقیقات از زبان آنها مطرح می شود.
فن دویل درباره دستورالعمل ها و راهکار های علمی تدریس می گوید:
« از گروه های یادگیری مشارکتی استفاده کنید.»
باید دانش آموزان را تشویق کرد که هم با معلم و هم با یکدیگربحث و گفتگو کنند چیزی که در کلاس های سنتی معمولاً تقبیح می شود و اغلب معلم، تنها کسی است که، صحبت می کند و به طور یکنواخت سخنرانی می نماید. با تغییر مسیر از این رویکرد سنتی، باید این عادت را شکست. یادگیرنده ها، مفاهیم را ضمن گفتگو در کلاس برای خود صورت بندی می کنند و نظرات یکدیگر را می شنوند و در قبول یا رد آنها بحث می کنند و هر دانش آموز با هرنوع فعالیت درسی در کلاس، مطرح می شود و هم این امر، باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در آنها می شود. ضمن اینکه فعالیت های هر گروه اختصاص گرفتن امتیاز مثبت را به همراه خواهد داشت، که این خود باعث می شود که، هر گروه با انگیزه و شوق بیشتری فعالیت کند و این امر باعث به وجود آمدن رقابت سالم در کلاس می شود.

دو فن مهم به نقل از دکتر گویا در خصوص روشهای یادگیری و یاددهی :
1) کار در گروه های کوچک :
کار در گروه های کوچک یکی از مولفه های اصلی آموزش و تدریس است دانش آموزان در گروه های ک.چک یاد می گیرند تا به کارهای خود نظارت داشته باشند و آنرا ارزیابی کنند همکاری مشارکتی هر دانش آموز با سایر اعضای گروه، که از او تواناترند، باعث تقویت و رشد ذهنی او می شود.
2) بحث همگانی
این مفهوم به معنی جمع آوری نظرهای گروهی کوچک و ارائه آن به تمام کلاس است. بحث همگانی و کار در گروه های کوچک لازم . ملزوم یکدیگرند. کار در گروه های کوچک و بحث همگانی، تاثیر عمیقی بر باورهای یادگیرندگان داردو این عمل، با یادگیرندگان کمک می کند تا تنوع روش های حل مساله را تجزیه و تحلیل کنند و در زمینه راه حل درست، تصمیم گیری کنند. توانایی تصمیم گیری که به حل مساله می انجامد، با توانمندی های فراشناختی یادگیرندگان ارتباط نزدیک دارد.

نتایج و بررسی های نشان داده شده در مورد طرح کار گروهی دانش آموزان :
1) یادگیری دقیق دانش آموزان و اظهار علاقه مندی آنها با درس ریاضی.
2) فعالیت کار گروهی آنها مانع از خسته شدن آنها در کلاس می شود.
3) افزایش مشارکت آنها به هنگام حل تمرین.
4) کاستن اضطراب در مواقع امتحان و بالا رفتن اعتماد به نفس آنها.

منبع: سایت شبکه آموزش


برچسب ها: شیوه های تقویت یاد دهی و یاد گیری درس ریاضی،  

تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1392 | 04:09 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

مقدمه

در عصر دانش و نو‌آوری که منبع اصلی رقابت اقتصاد جهانی است نظام آموزشی هر کشور در تلاش است تا دانش تولید شده را در جهت افزایش نو‌آوری بر عهده گیرید. از آنجا که دانش‌آموزان منبع اصلی تولید دانش هستند و اصلی‌ترین دارایی‌های یک کشور به شمار می‌آیند، می‌بایست به شیوه مناسب بر دانش آنها مدیریت شود. برای کسب دانش صرفا آموزش و حضور فیزیکی در مکان‌های آموزشی مهم نیست بلکه پژوهش و تحقیق است که بر میزان علم و دانش می افزاید.پژوهش عامل مهمی ‌در تولید دانش، دانایی و پیشرفت جامعه انسانی است و میزان پژوهش‌های انجام شده در هرجامعه شاخص توسعه یافتگی آن جامعه به حساب می‌آید.

جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش

مهمترین و اساسی ترین رکن نظام پژوهشی هر کشور را نیرویانسانی محقق که از توانایی ها ، قابلیت ها و مهارت های لازم پژوهشی برخوردار باشندتشکیل می دهند. آموزش و پرورش به عنوان اولین پایگاه رسمی فرهنگ سازی در این زمینهوظیفه ای خطیر و بزرگ بر عهده دارد که همانا تربیت نسلی جستجوگر ، اندیشمند ، داناو توانا است . امر پژوهشباید با قدرت ، قوت ، جدیت و گستردگی بیشتری در نظام آموزشی کشور ( از پیش دبستانتا تحصیلات تکمیلی و آکادمیک ) توسعه و دنبال شود تا دانش آموزان به پژوهش و پژوهشگری علاقه مند شده و آینده تحقیقاتی کشور را به نحو مطلوب محقق نمایند. کسانی که مهمترین نقش را در این زمینه دارند ، معلمان هستند که در ارتباط نزدیک و مستقیم با دانش آموزان قرار دارند .

نقش معلمان در گسترش فرهنگ پژوهشی

امروزه بار مسئولیت سنگین گسترش فرهنگ پژوهش در سطح جامعه بر دوش معلمان است . البته معلمان هم بدون زمینه و امکانات و شرایط لازم و کافی نمی توانند کاری درزمینه گسترش تفکر پژوهشی و پژوهشگری پیش ببرند. بنابراین پیش از آنکه معلمان در امر پژوهش نقش داشته باشند ابتدا باید فرهنگ پژوهش در میان آنها به اندازه کافی گسترش یافته و همه گیرشود . برای این کار لازم است همه تنگناها و مشکلات اقتصادی و عوامل دیگر همچون ساختار اداری آموزش و پرورش و دیدگاههای منفی مسئولان ارشد این وزارتخانه نسبت به پژوهش رفع شود تا همه معلمان بتوانند معلم پژوهنده شوند .[1]

معلم براساس اهداف آموزشی، ویژگی‌های دانش آموزان، نیازها و علاقه‌مندی آن‌ها و امکاناتی که برعهده دارد، تدریس خود را به سمتی سوق می دهد که منجربه حس کنجکاوی در شاگردان شود. تدریس او به گونه‌ای است که با پرسیدن سؤالات متنوع، زمینه را برای کسب اطلاعات بیشتر و کسب دانش فراتر فراهم می کند.

معلم در ابتدا باید شیوه و مراحل تحقیق کردن را آموزش دهد و سپس بعد از بررسی میزان اطلاعات شاگردان در مورد موضوع مورد نظرکه می‌بایست براساس اهداف، نیازها و علاقه دانش آموزان باشد، به بحث و گفتگو با آن‌ها بپردازد و با ایجاد چالش فکری به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر از آن‌ها خواسته شود در یک مدت زمان معین به تحقیق بپردازند در این صورت آن‌ها قدرت حل مساله مطرح شده را پیدا می‌کنند و به دنبال راه حل و جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند.[2]

نتیجه :

چنانچه آموزش و پرورش قصد توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس را دارد باید این فرهنگ را در دوره ابتدایی ایجاد نموده و در دوره های تحصیلی بالاتر آن را بسط و گسترش دهد . در برنامه درسی باید جایی برای پژوهش در نظر گرفته شود و صد البته تنها بر محفوظات تکیه نشود و درصدی نیز به فعالیت های علمی آنان اختصاص یابد .

با عنایت به نقش حساس معلمان در بهبود امر آموزش ، اجرای درست تغییرات و سیاست ها و راهبردهای آموزشی ، کمک به تحقیق کامل اهداف آموزشی ، اداری ، خدماتی و پرورشی و ترویج اقدام پژوهشی و پژوهش کارآمد و توجه به معلم پژوهشگر می تواند انگیزه پژوهش و فعالیت تحقیقی را در معلمین تحقق بخشد و به همین نسبت معلم پژوهنده می تواند دانش آموز کنجکاو و محقق بارآورد و جامعه ای پویا و در حال رشد ایجاد نماید .

 


برچسب ها: نقش معلمان در توسعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در مدارس،  

تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1392 | 03:51 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
اهداف بهداشت روانی درخانواده‏

‏- تأمین سلامت جسمانی، روانی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی اعضای خانواده

- تلاش برای شناخت رفتار خود و افراد خانواده

‏- برقراری روابط حسنه بین اعضای خانواده

- ایجاد ارتباط صمیمانه و حفظ اسرار خانواده، به طوری که اعضای خانواده در داخل خانه به یکدیگر تذکر بدهند ولی در بیرون مدافع هم باشند.

- تقویت اعتماد و عزت نفس اعضای خانواده و احترام به شخصیت دیگران

‏- به وجود آوردن احساس رضایت از زندگی

‏- آموزش خانواده‌ها برای کمک به پیشبرد اهداف صحیح اجتماعی

ویژگی‌های فردی بهداشت روانی

- فرد نسبت به خود، خانواده و جامعه بی تفاوت نیست.

- با دیگران سازگاری دارد.

- شاد و مثبت اندیش است.

- به خود و دیگران احترام می‌گذارد.

- بدبین نیست.

- از نقاط ضعف و قدرت خود آگاهی دارد.

- انعطاف پذیر است.

- شناخت او از واقعیت تقریباً دقیق است و برای رسیدن به هدف‌های خود براساس عقل و احساس عمل می‌کند.

- نسبت به خود نگرش مثبت دارد و ناکامی‌ها را تحمل می‌کند.

- توانایی حل مشکلات خود را دارد.

- از اوقات فراغت خود به صورت مطلوب استفاده می‌کند.

- در برخورد با مشکلات اجتماعی، کنترل و تعادل خود را از دست نمی‌دهد.

- استعدادهایش به طور هماهنگ و به خوبی رشد می‌کند.

- نه بنده کسی است، نه کسی را بنده خود می‌کند. می‌داند که خدا او را آفریده و برای خود ارزش قائل است.

- دنیا را گذرگاهی برای رسیدن به آخرت می‌داند.

- رابطه اش با دیگران سازنده و مثبت است.

- نیازهایش را از طریقی برآورده می‌کند که با ارزش‌های اجتماعی منافات نداشته باشد.

- صابر، صادق، درستکار، بخشنده، استغفار کننده و فرزند خویشتن خویش است.

- در نظر دیگران فرد موجهی محسوب می‌شود. زیرا در همه کارها متعادل است.



عوامل مؤثر در بهداشت روانی

تغذیه حالات روحی ما در انتخاب نوع غــذایی که می‌خوریم مــؤثرند.

ما در حالات مختلف غذاهای متفاوتی را طلب می‌کنــیم: هنگام احساس قدرت و پیروزی به غذاهای گوشتی، هنگام احساس تنوع و تحول به غذاهایی با انواع سس و هنگام اضطراب یا پرخاشگری به خوراکی‌های گاز زدنی تمایل داریم و وقتی خسته هستیم، چای و قهــوه را ترجیح می‌دهیم.

بنابراین با شــناخت خود و سوخت و ساز بدن می‌توانــیم با انتخاب مواد خوراکی مناسب به آرامش بیشتری دست یابیم و از خوردن لذت ببریم.‏



ایمان

اعتقادات و باورهای مذهبی می‌تواند از فرد افسرده و مأیوس، انسانی امیدوار و محکم بسازد. چنانکه هرگز خود را تنها و بیمناک احساس نکند.

او باور دارد که خدا پیوسته با او است، در رویارویی با سختی‌های زندگی تنها نیست و خدای مهربان به او علاقه و توجه دارد.

این باور موجب می‌شود که فرد علیه گوشه گیری که بسیاری از مبتلایان به بیماران خطرناک را از پای در می‌آورد، ایمن شود.



مدرسه

مسئولیت اولیای مدرسه فقط در پرورش نیروی عقلی و آشنا کردن دانش آموزان به مسائل اجتماعی و اخلاقی خلاصه نمی‌شود. مدرسه مسئول تغییر و اصلاح رفتارهای ناسازگارانه و تأمین بلوغ عاطفی و سلامت روانی دانش آموزان هم هست.

در مدرسه فرزندان دوست داشتن و دوست داشته شدن را تجربه می‌کنند، معلم با تکریم شخصیت، محبت و توجه، آنان را در مسیر صحیح هدایت می‌کند.

دانش آموز در مدرسه چگونگی برقراری روابط درست عاطفی، سازگاری با دیگران و مسئولیت پذیری را می‌آموزد و راه‌های مبارزه با کینه توزی، دیگر آزاری و حسادت را یاد می‌گیرد.



ورزش

ورزش، یکــی از رمز‌های سلامت جسمانی و روانی است.

افراد دارای آمادگی جسمــانی از نــظر احساسات، عواطف، شخصیت اجتماعی و نوع دوستی کاملتر و در فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای موفق‌ترند.

ورزش موجب تقویت اعتماد به نفس در فرد می‌شود، او را متعادل، متفکر و سازگار با محیط می‌کند.

با ورزش، شخص کمتر دچار حسادت، حقارت و ستیزه جویی می‌شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد بود.



راه‌های تقویت بهداشت روانی

- اگر با ناراحتی‌های روانی کودکان، نوجوانان و جوانان رو به رو شدیم، با حوصله و متانت آنها را رفع کنیم و از تصمیم‌های عجولانه بپرهیزیم.

- در ناراحتی‌های شدید، درد دل و گریه کردن باعث تخلیه روانی و آرامش می‌شود. در این شرایط می‌توانیم از یک دوست صمیمی کمک بگیریم.

- مشارکت جو باشیم تا دوستان جدید بیابیم.

- از مشاهده فعالیت‌های جدید فرزندانمان لذت ببریم.

- با پرورش ابعاد روحی، معنوی و مذهبی شخصیت خود و فرزندانمان، به سلامت روانی بالاتری دست یابیم.

- با احترام به دیگران به بهداشت روانی خود و دیگران کمک کنیم.

- زمینه‌های اعتماد را فراهم کنیم.

- به احساسات فرزندانمان توجه کنیم و ویژگی‌های آنها را بشناسیم. ‏

‏- محیط زندگی را در حد توان جذاب و پرنشاط کنیم.

- فرصت‌های مناسب برای بروز احساسات و شخصیت فرزندانمان ایجاد کنیم.

- به دست آوردن بهداشت روانی منوط به رو به رو شدن با واقعیت، سازگار شدن با تغییرات، ظرفیت داشتن برای مقابله با اضطراب‌ها، کم توقع بودن، احترام قائل شدن به دیگران و... است. بکوشیم این شرایط در خانواده فراهم شود.

- رفتار والدین در خانواده به گونه‌ای باشد تا فرزندان خود را در زندگی شاد، خوشحال و فارغ از گرفتاری‌ها احساس کنند.‏



برچسب ها: عوامل موثر درتامین سلامت روانی دانش آموزان، بهداشت روانی درخانواده‏،  

تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1392 | 03:48 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
1 روش کلامی (زبانی)

در این روش معلم به اصطلاح متکلم وحده است. همه چیز را بیان می کند، قواعد را بررسی می کند، نتیجه گیری می کند و طراح مساله است. خلاصه معلم همه کاره و دانش آموز هیچ کاره است. معلم مساله گو و شاگرد مساله حل کن، معلم متکلم و شاگرد مستمع است. این نکته جالب است که طرفداران این روش دو گروه مخالفند، عده ای موافق روش زبان ماشینی و عده ای موافق روش زبانی استدلالی هستند.

الف) روش تدریس زبان ماشینی (قاعده گویی):

این گروه اعتقاد دارند که دانستن قواعد و فنون محاسبه برای دانش آموزان کافی است. اگر دانش آموز ادامه تحصیل دهد آنگاه برایش استدلال خواهد شد و مطالب را خواهد فهمید و در صورتی که ادامه ندهد این محاسبات هست که به دردش می خورد و چه کار دارد که چرا فلان مطلب چنین است و چنان نیست. حسن این روش در آن است که تدریس به سرعت انجام می شود ولی معایب آن عبارتند از:

1- دانش آموز قواعدی را بدون آنکه آنها را درک کرده و منطقی بودن آنها را پذیرفته باشد، آن ها را حفظ می کند و به همین سرعت هم فراموش می کند.

2- نسبت به مطالبی که می خواند احساس بیگانگی می کند و نسبت به آنچه یاد گرفته است علاقه ای نشان نمی دهد.

3- این آموزش پاسخگوی نیازهای طبیعی دانش آموز به کنجکاوی و حقیقت جویی نمی باشد.

4- طرفداران این روش جالب پرورش را به طور کلی نادیده می گیرند.

ب) روش تدریس زبان استدلالی:

طرفداران این شیوه برخلاف گروه قبل تدریس ریاضی را توام با استدلال قبول دارند. آن ها معتقدند که ریاضی با منطق آمیخته است. پس باید با استدلال و برهان به امر تدریس ریاضی همت گماشت. ابتدا باید تعریف و اصول گفته شود و به دنبال آن می توان نتیجه گیری ها را با استفاده از قوانین منطق آغاز نمود. حسن این روش آن است که با طبیعت ریاضی سازگاری دارد ولی معایب آن عبارتند از:

1- از روش استدلالی در هر سنی نمی توان استفاده نمود.

2- قدرت ابتکار رشد نمی کند و دانش آموز جستجوگر نخواهد شد.

3- معلم و شاگرد به تدریج از جهان واقعی دور می شوند.

 

نقد و خلاصه روش های کلامی (زبانی):

روش های زبانی همان طور که از نامشان پیداست، بر زبان و کلام معلم تکیه دارد. در این روش ها، معلم و مدرس متکلم وحده است و کمتر مجال سئوال کردن، توضیح دادن، درک و فهم واقعی به دانش آموزان داده می شود.

تنها مزیت ظاهری روشهای زبانی این است که تصور می شود که دانش آموزان به ظاهر در درس پیش می روند. این باور درست نیست، زیرا در دراز مدت، اثرات نادرستی در پرورش فکر و استعداد دانش آموزان می گذارد و در سنین بالاتر اگر مطالب ریاضی را دیر می فهمند، علت عمده اش این است که قبلا در آموزش مطالب بنیادی به آن ها عجله کرده ایم. به عبارت دیگر، در مراحل بعدی آموزش، دانش آموزان ناچارند از معلوماتی استفاده کنند که قبلاً آن ها را خوب فرا نگرفته و به درستی نفهمیده اند.

 

2-2 روش اکتشافی

یادگیری اکتشافی فرایندی است که دانش آموز به طور مستقل و با راهنمایی معلم یا بدون آن، اصل یا قانونی را کشف نموده و مساله ای را حل می کند. ویژگی عمده روش اکتشافی، درجه و میزان راهنمایی شدن شاگرد (به وسیله معلم) برای اکتشاف است که این ویژگی به عواملی مانند استعداد دانش، مهارت شاگرد و درجه دشواری خود مساله بستگی دارد و می تواند در چهار محدوده قرار گیرد.

1- معلم می تواند اصول و راه حل مساله را برای شاگرد توضیح دهد، اما پاسخ مساله را نگوید (در اینجا معلم از روش توضیحی بهره می گیرد)؛ این نوع راهنمایی برای دانش آموزان ضعیف ضرورت می یابد.

2- معلم می تواند فقط اصولی را که برای کشف آن به کار می رود به شاگرد توضیح دهد، اما راه حل و جواب مساله را در اختیار او قرار ندهد.

3- معلم می تواند اصول را ارائه ندهد؛ اما راه حل را بگوید.

4- معلم می تواند اصول و راه حل را به شاگرد نگوید؛ که آن را یادگیری راهنمایی نشده می نامیم.

از آن جایی که این روش بر پاسخ مداوم دانش آموزان به سئوالات مختلف در کلاس درس تا حدودی متکی است، لذا تدریس به وسیله آن مشکل است و لذا معلم نیاز به صبر بیشتر و وقت زیادتری دارد و نقش معلم در این روش هدایت نمودن دانش آموزان در ارتباط دادن مطالب جدید با تجارب و محفوظات گذشته نشان می باشد. حدسیات، تخمین ها و آزمایش و خطا، آزمایش هایی هستند که در روش اکتشافی برای یافتن ایده های جدید و ارتباط آن ها با مفاهیم گذشته به کار می روند.

معلم با طرح سئوالات مناسب می تواند جواب های نادرست دانش آموزان را به سمت جواب های درست هدایت نماید. معلم باید کلاس را در جهت صحیح و مسیر معینی حفظ نماید به طوری که از حالت کاوش و پویایی شاگردان کاسته نشود. در این روش، معلم دانش آموزان را وادار به فکر کردن می کند و آن ها را برای رسیدن به پاسخ درست تشویق می نماید لذا دانش آموز در فرایند یادگیری سهیم است.

تکنیک های تدریس به روش مکاشفه ای:

1- معلم، سئوالی را برای بررسی کردن به دانش آموزان ارائه می نماید. معلم باید اطمینان حاصل کند که دانش آموزان مساله را فهیمده اند و بدانند که دنبال چه چیزی می گردند و چگونه باید این راه را ادامه دهند و چگونه مسیر درست را انتخاب نمایند.

2- معلم فکر کردن را در دانش آموزان با گفتگو و پرسش برانیگزاند و از آنها بخواهد با ارائه مثال ها و نامثال ها، مساله را دنبال کنند.

3- معلم فعالیت هایی طرح ریزی نماید که الگوهای جدید را ایجاد نماید.

4- معلم از مدل های مختلف آموزشی و ابزار کمک آموزشی باری تدریس بهره برد.

5- در ارزشیابی نیز از مسایل استفاده نماید که توانایی آن ها را در کشف مقاصد جدید بسنجد.

6- از نتیجه گیری سریع براساس یک یا دو نمونه به عنوان شاهد خوددداری کنید.

اکتشاف یک مطلب در کلاس درس باید روال منطقی داشته باشد و تا حدودی نمایانگر یک مکاشفه واقعی با محیطی منطقی باشد.

7- دانش آموزان را به طور مرتب در جریان پیشرفت هایشان قرار دهید.

محاسن روش اکتشافی از دیدگاه برونر:

1- یادگیری اکتشافی، توانایی ذهنی دانش آموزان را تقویت می کند.

2- یادگیری اکتشافی، انگیزه درونی دانش آموز را افزایش می دهد، زیرا در این یادگیری شاگرد به طور خودجوش فعالیت های آموختن را دنبال می کند و پاداشی هم که می گیرد، از فعالیت های خود اوست.

3- یادگیری اکتشافی، فنون اکتشاف را به شاگرد می آموزد و او را خلاق و کاوشگر بار می آورد.

4- یادگیری اکتشافی موجب دوام بهتر آموخته ها می شود. زیرا دانش آموز خود آموخته هایش را سازمان می دهد و می داند که چه موقع و چگونه آن ها را به دست آورد.

5- از آنجا که در این روش از مشاهده اشکال، اشیا، و تصاویر برای تدریس استفاده می شود. درک حقایق و روابط را تا حدی برای دانش آموزان آسان می کند.

معایب روش اکتشافی:

1- قدرت استدلال و ارتباط بین مفاهیم کم می شود.

2- این روش بسیار وقت گیر است.

3- طرفداران این روش اهمیت فوق العاده ای به احساس و ادراک می دهند اما باید توجه داشت که بعضی از مفاهیم ریاضی (مانند اعداد منفی) را نمی توان از راه حواس درک نمود.

4- مکاشفه در بدو امر خوب است ولی نتیجه اساسی نه از راه مکاشفه بلکه از کوششی که در نباله این رغبت برای توضیح و تنظیم روابط صورت می گیرد، حاصل می شود. به عنوان مثال نیوتن با مشاهده سقوط سیب از درخت، وجود رابطه ای بین زمین و اجسام پیرامون آن را احساس کرد (مکاشفه) ولی مشاهدات مذکور به تنهایی ارزش چندانی نداشت و اگر به همین جا خاتمه یافته بود، هیچ نتیجه عملی از آن به دست نمی آمد.

5- اگر هر تصوری را به کمک شکل و به طور یکنواخت به دانش آموزان عرضه کنیم، بیم آن می رود که ذهن آن ها، به جای رابطه مورد نظر، توجه شان به شکل یا تصویر جلب شود و به کلی از حقیقی که در نظر داریم بی اطلاع بماند
برچسب ها: نقد و بررسی انواع الگوهای تدریس ریاضیات،  

تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1392 | 03:36 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
راه برای رشد اخلاقی کودک
10 راه برای رشد اخلاقی کودک

عبرت نیوز: اخلاق در نتیجه تعامل عواملی مانند نظرهای والدین، روش‌های انضباطی و انتخاب‌ها و اختیارهای خود کودکان شکل می‌گیرد. کودک از تجربه‌های اولیه خود برای تشخیص درست از غلط استفاده می‌کند...

در عین حال هنگامی که به تربیت و پرورش نیاز دارد، والدین باید به او کمک کنند یاد بگیرد در زندگی مقررات را بپذیرد و ناکامی‌ها را تحمل کند. پس می‌توان گفت خانه بهترین مدرسه برای آموزش رفتارهای اخلاقی است. در «آداب تربیت» این هفته راهکارهای پرورش رشد اخلاقی کودکان را بررسی می‌کنیم:

1. تلاش کنید الگویی نمونه یا یک مثال اخلاقی قوی باشید. والدین اولین و مهم‌ترین الگو و معلم اخلاق کودکانشان هستند بنابراین مطمئن شوید به همان شیوه‌ که از کودکتان انتظار دارید، رفتار می‌کنید. شما اولین و مهم‌ترین آموزگار اخلاقی کودکتان هستید. او با مشاهده انتخاب‌ها و واکنش‌ها و شنیدن حرف‌های روزمره شما، معیارهای اخلاقی را می‌آموزد. رفتارهای پدر و مادر در زندگی روزمره درس‌های اخلاقی مهمی به کمک می‌دهد. شما خودتان با خویشاوندان، دوستان، همسایگان و بیگانگان چگونه رفتار می‌کنید؟ چه فیلم‌هایی تماشا و کدام کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی را انتخاب می‌کنید؟ با تضادهای اخلاقی روزانه چه برخوردی دارید؟ مثلا در مورد تقلب فرزندتان، دروغ دوستش و مزاحمت همسایه چه واکنشی نشان می‌دهید؟ به رفتارهایی توجه کنید که می‌خواهید فرزندانتان در مورد آنها از شما سرمشق بگیرند. یکی از بهترین سوال‌هایی که در پایان هر روز می‌توانید از خودتان بپرسید، این است: «اگر من تنها سرمشق فرزندم برای تشخیص درست از نادرست باشم، او امروز چه چیزهایی یاد گرفته است؟»

2. شناخت باورهای خودتان و سهیم کردن آنها با دیگران مهم است. پیش از آنکه بتوانید کودکی با اخلاق پرورش دهید، باید درباره آنچه باور دارید، با خودتان صادق باشید. مدتی کوتاه به ارزش‌هایتان فکر و درباره اینکه چرا این روش را دارید، با کودکتان صحبت کنید و نظرهایتان را با او در میان گذارید.

3. با فرزندتان درباره ارزش‌ها و اعتقاد‌هایتان صحبت کنید. پژوهش‌ها نشان می‌دهند والدینی که فرزندان با اخلاق پرورش می‌دهند، چنین رفتاری دارند. در پی موضوعات اخلاقی باشید و آنها را مطرح کنید.

از هر منبعی که در دسترس دارید، از اخبار و برنامه‌های تلویزیونی گرفته تا موقعیت‌هایی که در مدرسه، خانه و در میان دوستان پیش می‌آید، استفاده کنید و به فرزندانتان بگویید چه احساسی درباره این موارد دارید و چرا. مثلا می‌توانید وضعیتی را شرح دهید و بگویید: «اگر من در این وضعیت بودم، به این علت این حرف را می‌زدم» یا «اگر تو جای او بودی، چه می‌گفتی؟ به نظر تو رفتار آن شخص درست بود؟ چرا؟»

4 از لحظه‌های آموختن به خوبی بهره بگیرید. بهترین لحظه‌های آموزش، معمولا غیرمنتظره و اتفاقی رخ می‌دهند و از پیش برنامه‌ریزی نشده‌اند. هر گاه بحث موضوع?های اخلاقی به میان آمد، از فرصت استفاده کنید.

5 رابطه صمیمانه و محترمانه?ای با فرزندان خود برقرار کنید. پژوهش‌ها نشان می‌دهند کودکان بیشتر از همه تحت‌تاثیر اشخاصی قرار می‌گیرند که بیشترین علاقه و احترام را برایشان قائل باشند. یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای تقویت اخلاق در فرزندتان، برقراری رابطه‌ای صمیمانه و پر مهر با او است. کلید موفقیت آن است که توجه کنید این رابطه از دو سو محترمانه باشد، یعنی هم شما با محبت و احترام با فرزندتان رفتار کنید و هم او در مقابل به همین شیوه با شما رفتار کند.

6 رعایت اعتدال ضامن سلامت روانی کودک است. دوست داشتن افراطی و برآوردن نیازها، صرف‌نظر از خواسته‌ها و نیازهای کودک، او را لوس می‌کند. این مساله باعث می‌شود کودکان در اولین مراحل رشد اخلاقی بر اساس فردگرایی خودخواهانه مغرور شوند. از سوی دیگر، محدودیت زیاد کودک را دچار احساس کم‌ارزشی و خویشتن‌دار نبودن می‌کند.

7 توقع رفتارهای اخلاقی داشته باشید. در این زمینه نتیجه مطالعه‌ها روشن بوده است، والدین کودکانی که رفتارهای اخلاقی دارند، از آنها انتظار داشته‌اند چنین عمل کنند.

8 به آثار رفتارهای او واکنش نشان دهید. محققان می‌گویند یکی از بهترین تمرین‌های سازنده اخلاق، اشاره به اثر رفتار کودک بر شخص دیگر است، انجام این کار باعث افزایش رشد اخلاقی کودک می‌شود.

9 رفتارهای اخلاقی کودک را تقویت کنید و به آنها پاداش دهید.بلافاصله پس از مشاهده رفتار مطلوب، به کودک پاداش دهید و او را تحسین کنید. به فرزندتان توضیح دهید چرا رفتارش خوب بوده و برای آن ارزش قائلید.

10 هر روز اصول اخلاقی را اولویت‌بندی کنید. کودکان با خواندن اصول اخلاقی در متن کتاب‌ها یاد نمی‌گیرند چگونه افرادی با اخلاق بشوند، بلکه با انجام کارهای خوب، آنها را می‌آموزند. اصول اخلاقی باید به زندگی روزمره کودکان وارد شود تا آنها را برای خودشان درونی کنند. این اتفاق‌ فقط زمانی می‌افتد که والدین دائم بر اهمیت فضیلت‌ها تاکید و بچه‌ها رفتارهای اخلاقی را تمرین کنند.

منبع: سلامت


برچسب ها: 10 راه برای رشد اخلاقی کودک، پرورش اخلاقی کودکان،  

تاریخ : شنبه 1 تیر 1392 | 04:50 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

دانلود محتوای الکترونیکی درس 10 علوم چهارم(منظومه شمسی):

حجم فایل: 17.3 مگابایت

نوع فرمت:    ZIP   EXE




برچسب ها: محتوای الکترونیکی درس 10 علوم چهارم،  

تاریخ : شنبه 1 تیر 1392 | 04:22 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

دانلود محتوای الکترونیکی 7 سوره ی کوتاه قرآن:

حجم فایل: 6.3 مگابایت

نوع فرمت:    ZIP



چند تصویر از قسمتهای مختلف محتوا:

(چنانچه عکسی باز نشد روی آن کلیک راست کرده سپس بر روی گزینه ی Reload Image  یا Show Picture کلیک کنید)





برچسب ها: دانلود محتوای الکترونیکی 7 سوره ی کوتاه قرآن،  

تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1392 | 04:18 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات


ساخت هواپیمای آموزشی



   دانلود


برچسب ها: کلیپ آموزشی، ششم ابتدایی، کلیپ درسی ششم دبستان،  

تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1392 | 03:58 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

جدول پیشنهادی بارم بندی درس انشا نوبت اول پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

كلمات شامل مخالف، هم معنی، مفرد و جمع، معادلهای فارسی، اسم و صفت كلمات مركب

3

2

جملات شامل: جمله سازی، نهاد، گزاره و مفعول – تكمیل كردنی، جملات ناتمام – معنی كردن عبارات و جملات

3

3

متن شامل: ساختن متن با كلمات داده شده به صورت بند ساختن متن، تخیلی ( جان بخشی به اشیا)

3

4

تصویر خوانی شامل ضرب المثل ها، شخصیت ها، دانشمندان، اشیا، مناظر وتابلوهای نقاشی

1

5

موضوع انشا

10

6

جمع نمرات

20


 جدول پیشنهادی بارم بندی درس انشا نوبت دوم پایه‌ی پنجم

ردیف

عنوان

بارم

1

كلمات شامل كلیه‌ی مطالب نوبت اول و مضاف ومضاف الیه و

كلمات مخفّف

3

2

جملات شامل: جمله سازی، نهاد، گزاره و مفعول – تكمیل كردنی، جملات ناتمام – معنی كردن عبارات و جملات وتبدیل دو جمله به یك جمله، جمله سازی با جفت واژه ها، معانی، واژه ها، جملات امری، پرسشی، خبری، تعجّبی، معنی بیت ها ونثر امروزی

3

3

متن شامل :ساختن متن با كلمات داده شده به صورت بند ساختن متن، تخیلی ( جان بخشی به اشیا) و معرفی قهرمانان در یك بند، ساختمان متن ادبی، توصیفی و خلاصه‌ی متن باز نویسی متن

3

4

تصویر خوانی شامل ضرب المثل ها، شخصیت ها، دانشمندان، اشیا، مناظر وتابلوهای نقاشی

1

5

موضوع انشا

10

6

جمع نمرات

20


 جدول پیشنهادی بارم بندی درس ریاضی نوبت اول پایه‌ی پنجم

ردیف

عنوان

بارم

1

عددنویسی و مقایسه اعداد

1

2

كسرهای متعارفی تا ابتدای بخش پذیری

5/5

3

بخش پذیری

2

4

مساحت

1/5

5

نسبت و تناسب وكاربرد آن

3

6

اعداد مركب( جمع- مقایسه- تفریق)

1/5

7

درصدو تقارن ( درصد5/1، تقارن5/0)

2

8

كسر اعشاری و عدد اعشاری( جمع- مقایسه و تفریق)

2/5

9

ضرب كسرها( عدد صحیح در كسر و كسر در عدد صحیح)

1

10

جمع نمرات

20

 


جدول پیشنهادی بارم بندی درس ریاضی نوبت دوم پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

یادآوری عددنویسی- جمع، تفریق، تقسیم و بخش پذیری

1/5

2

كسر متعارفی، ثلث، ربع، خمس، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ومقایسه‌ی كسرها واعداد و مخلوط

5

3

جمع، تفریق، ضرب ومقایسه‌ی كسر اعداد اعشاری و و احد جرم‌گرم‌وكیلو‌گرم

2

4

نسبت وتناسب وكاربرد آن و درصد

2/5

5

واحدهای سطح، مساحت لوزی، ذوزنقه ودایره

2

6

واحدهای طول، تبدیل واحدها ومحیط دایره

1/5

7

مفهوم حجم وگنجایش، محاسبه ( حجم وتبدیل واحدهای حجم)

2

8

اعداد مركب( جمع، مقایسه وتفریق)

1

9

انواع زاویه، نیسماز، كار با نقاله، زوایای مثلث و تقارن

1/5

10

میانگین (معدل)

1

11

جمع نمرات

20



جدول پیشنهادی بارم بندی درس علوم تجربی  نوبت اول پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

مانند دانشمندان فكر كنید.

1

2

ساختمان مواد

3

3

تغییرات مواد

3

4

ماشین ها

4

5

نور و رنگ

3

6

تاریخچه ی زمین

3

7

خاك زندكی بخش

3

8

جمع نمرات

20

 


جدول پیشنهادی بارم بندی درس علوم تجربی  نوبت دوم پایه‌ی پنجم

ردیف

عنوان

بارم

1

مانند دانشمندان فكر كنید.

0/5

2

ساختمان مواد

1/75

3

تغییرات مواد

1/5

4

ماشین ها

2/5

5

نور و رنگ

1/5

6

تاریخچه‌ی زمین

1/5

7

خاك زندگی بخش

1/5

8

زمین ناآرام

1/5

9

جاندران ساده

2

10

مبارزه‌ی پنهان

1/75

11

اندام های حسی

2

12

انسان ومحیط زیست

2

13

جمع نمرات

20


 جدول پیشنهادی بارم بندی درس جغرافیا نوبت اول پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

تقسیمات كشور ایران

1/5

2

جمعیت ایران

2/5

3

كشاورزی و دامپروری در ایران

4

4

انرژی نفت وگاز

2

5

صنایع ایران

2/5

6

كدام كشورها با كشور ما همسایه اند.

1

7

تركمنستان

2

8

جمهوری آذربایجان

2/5

9

ارمنستان

2

10

جمع نمرات

20

 


جدول پیشنهادی بارم بندی درس جغرافیا نوبت دوم پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

از تقسیمات كشوری ایران تا صنایع ایران( 5 درس)

7

2

از كشورهای همسایه ‌ی ایران تا آخر درس 13

9

3

قاره های جهان

1/5

4

از سیاره های زمین چه می دانید تا آخر بخش جغرافیا

2/5

5

جمع نمرات

20


 جدول پیشنهادی بارم بندی درس مدنی نوبت اول پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی

2/5

2

قانون اساسی

2

3

رهبری

2

4

وظایف حكومت در جامعة اسلامی

1/5

5

جمع نمرات

8

 


جدول پیشنهادی بارم بندی درس مدنی نوبت دوم پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

از درس استقلال آزادی جمهوری اسلامی تا وظایف حكومت در‌جامعه(4‌درس)

2/5

2

از درس وظایف فرد در جامعه اسلامی تا پایان بخش مدنی( 5 درس)

5/5

3

جمع نمرات

8

 جدول پیشنهادی بارم بندی درس تاریخ نوبت اول پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

ظهور اسلام

1/5

2

گسترش اسلام

1/5

3

تشكیل حكومت اسلامی

2

4

حكومت اسلامی پس از پیامبر(ص)

2

5

خلافت حضرت علی(ع)

2

6

حكومت بنی عباس

1/5

7

حكومت های مستقل اسلامی در ایران

1/5

8

جمع نمرات

12

 جدول پیشنهادی بارم بندی درس تاریخ نوبت دوم پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

از ظهور اسلام تا تشكیل حكومت اسلامی( 3 درس)

2/75

2

از حكومت اسلامی پس از پیامبر(ص) تا حكومت بنی عباس( 4 درس)

2/75

3

از حكومت های مستقل اسلامی در ایران تا حملة مغول        (2 درس)

1/5

4

از صفویه تا انقلاب مشروطیت(4 درس)

3/5

5

از حكومت پهلوی تا پایان بخش تاریخ(2 درس)

1/5

 

جمع نمرات

12

 

جدول پیشنهادی بارم بندی درس قرآن نوبت اول پایه‌ی پنجم 

ردیف

عنوان

بارم

1

روخوانی از صفحه ی 1 تا آخر صفحه 68

18 نمره

2

پیام قرآنی درس 1 تا 8

2 نمره

 

 

جدول پیشنهادی بارم بندی درس تاریخ نوبت دوم پایه‌ی پنجم

 

ردیف

عنوان

بارم

1

روخوانی از صفحه ی 69 تا آخر صفحه 126

18 نمره

2

پیام قرآنی درس 9 تا 15

2 نمره

 

 

 

نکته:

ü     خواندن روان و بدون مشکل ولی ساده نمره ی کامل را کسب می کند ولی اگر فراگیری متن را شبیه به صوت نوار بخواند 1 نمره تشویقی دریافت می کند.

 

ü     اگر فراگیری متن یکی از دروس را از حفظ بخواند و یا 5 پیام قرآنی را حفظ کند 2 نمره تشویقی دریافت می کند.


برچسب ها: جدول بارم بندی دروس پنجم ابتدایی،  

تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1392 | 04:43 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

ردیف

عناوین

جمع بارم

1

ü      عدد نویسی – یادآوری، جمع، تفریق و ضرب

ü      بخش پذیری

5/1

2

ü      كسر متعارفی

ü      مفهوم كسر – ثلث – ربع – خمس – مقایسه كسر – كسر بزرگ تر از واحد – جمع و تفریق كسرها

ü      معرفی عدد مخلوط – تبدیل كسر به عدد مخلوط و بر عكس

ü    كسرهای مساوی – مقایسه كسرها – مخرج مشترك – جمع و تفریق كسرها – مقایسه چند كسر و مقایسه عدد مخلوط – جمع و تفریق عدد مخلوط – ضرب كسرها – ضرب عدد مخلوط – تقسیم كسرها – محاسبه ی كسرها و عدد مخلوط

5

3

ü      اعداد اعشاری

ü    كسر اعشاری – معرفی عدد اعشاری – خواندن و نوشتن – جمع و تفریق و مقایسه – ضرب عدد های اعشاری – واحد جرم، گرم، كیلو گرم – تبدیل به هم و ارتباط با اعداد اعشاری

2

4

ü      تناسب

ü    نسبت و تناسب

ü      كاربرد تناسب

ü      درصد

5/2

5

ü      مساحت

ü    واحد سطح – كیلومتر مربع – هكتار

ü      مساحت لوزی – مساحت ذوزنقه

ü      مساحت دایره – مفهوم – محاسبه

2

6

ü      محیط

ü     واحد اندازه گیری طول – تبدیل واحد ها – اندازه گیری طول ها

ü      اندازه گیری محیط دایره

5/1

7

ü      حجم

ü    گسترش شكل – ساختن اجسام هندسی – مفهوم حجم – اندازه گیری حجم – محاسبه ی حجم ها – مفهوم گنجایش – واحد حجم – تبدیل واحدها به حجم

2

8

ü      زمان

ü     معرفی ثانیه – خواندن ساعت – معرفی اعداد مركب

ü      تفریق و مقایسه ی اعداد مركب

1

9

ü      زاویه

ü     معرفی زاویه ، مقایسه زاویه ها – واحد اندازه گیری زاویه – انواع زاویه – كار با نقاله – جمع زاویه های یك مثلث

ü      نیمساز زاویه – پیداكردن زاویه ی مجهول

1


برچسب ها: جدول بارم بندی دروس پنجم ابتدایی،  

تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1392 | 04:16 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
راه كارهای عملی برای معلمان به منظورافزایش هوش دانش آموزان دركلاس درس پاییز1391 چكیده ازنظراسترنبرگ(2004)هوش عبارت است ازمجموعه مهارت های تفكرویادگیری كه درحل مسایل تحصیلی وروزانه مورداستفاده قرارمی گیرد. امروزه یكی ازموضوعات جدیددرحوزه ی روان شناسی تربیتی مساله هوش افزایی دركودكان است.دراین مقاله پژوهشگربه راهبردهای افزایش هوش به طوركلی ازجمله :اهمیت تغذیه،محیط مناسب،برنامه های غنی سازی موثرونیز به طوراختصاصی به معرفی راهبردهایی برای تقویت هركدام ازمقولات هشتگانه ی هوش پرداخته است. كلیدواژه ها:هوش،هوش افزایی،هوش های چندگانه مقدمه: هوش به اعتقادوكسلرظرفیت هدفمند عمل كردن،منطقی اندیشیدن وبرخوردموثربامحیط اطراف است. استفاده ازنظریه های مربوط به هوش های چندگانه وافزایش هركدام ازاین هوش هادرافرادمختلف مساله ی مهمی درنظام تعلیم وتربیت امروزه است. هارواردگاردنر(1990)روان شناس معاصر،برای نخستین بار درسال1983،باانتشاركتابی باعنوان چهارچوب های ذهن:نظریه ی هوش های چندگانه ،تلقی سنتی از هوش رابه چالش كشید. هرچندكه درگذشته این طور تصور می شد كه هوش یك توانایی ارثی غیرقابل تغییر است ولذاآموزش درآن تاثیر چندانی ندارد، امانظریه پردازان جدید هوش ،برتغییرناپذیری آن اصراری نمی ورزند واقدامات آموزشی وفراهم آوردن تجارب یادگیری رابرافزایش هوش دانش آموزان موثر می دانند.اگن وكاوچاك (2001)،استرنبرگ(2004) ،اسلاوین (2006) وسیف(1386) براین عقیده اند كه كوشش هایی كه به منظور بالابردن سطح هوش انجام گرفته ،ثمربخش بوده اند .دركل چنین به نظرمی رسد كه آموزش هوش می تواندعملكردفرد در آزمون های هوش وعملكردهای وسیع تر هوشی اوازجمله پیشرفت های آموزشگاهی رابهبود بخشد. (سیف).ریون فیورستاین(1980) وچندتن هم فكرانش عقیده دارند كه درهرسن تقریبا باهرسطح توانایی، می توانیم عملكرد ذهنی خودرابهبود بخشیم .به عبارت دیگر باهوش ترباشیم (الدر،1991، ترجمه نجفی پور ، 1381). لذا دراین مقاله به راهكارهای افزایش هوش دركودكان پرداخته است. توصیف مقولات هوشی هشتگانه درافراد: پس از اینكه مفهوم هوشی به مقوله ای گسترده تر وكاربردی تر تبدیل شد، ابهام رازگونه ای آن از بین رفت وبه پدیده ای عملی تغییر شكل داد كه نقش آن به طرق مختلف ، درزندگی مردم مشاهده می شد.گاردنر شیوه ای رافراهم می كندكه می توان به وسیله آن،توانایی های بشر راباقرار دادن آنهادر هشت مقوله متفاوت ، بازنمایی كرد. هوش زبانی :یعنی توانایی به كارگیری درست لغات ، به صورت شفاهی یابه صورت نوشتاری كه شامل ساختار زبان ، صداهای زبان ،معنای زبان ، كاربردهای عملی زبان می شود. هوش منطقی- ریاضی: یعنی توانایی استفاده درست از اعداد وارقام وبیان استدلالات منطقی ودرست. روش های مختلفی كه دراین مقوله هوشی كاربرد دارند عبارتند از:طبقه بندی ، رده بندی استنباط ،تعمیم، محاسبه ،آزمون و فرضیه. هوش مكانی : یعنی توانایی درك درست جهان به صورت مكانی- بصری وایجادتغییر در این ادراك. هوش حركتی –جسمانی :یعنی مهارت دربه كارگیری كل بدن برای بیان افكار واحساسات .این هوش مهارت های فیزیكی خاص ازقبیل تعادل وهماهنگی ،چالاكی ، قدرت ،انعطاف پذیری ،سرعت وهم چنین قابلیت های لمسی راشامل می شود. هوش موسیقیایی :یعنی توانایی درك،تشخیص،تبدیل واجرای اشكال موسیقیایی. هوش میان فردی :یعنی توانایی درك وتمایزحالات روحی،مقاصد،انگیزه هاواحساسات دیگران. هوش درون فردی:یعنی شناخت خود وتوانایی عملكرد مناسب براساس آن. هوش طبیعت گرا:یعنی مهارت درشناخت وطبقه بندی گونه های مختلف گیاهان وجانوران ومحیط فردی(آرمسترانگ،1993.ترجمه :مهشیدصفوی،1383) . نكات اصلی تئوری MI پس ازتوصیف مقوله های هوشی،اكنون بایدبه برخی ازنكات عمده درمورد آنها اشاره كرد: 1.تمام افرادازهرهشت مقوله هوشی بهره مندند. 2.همه افرادمی توانندهریك ازهوش های خودرابه سطح مناسبی ازتوانش برسانند. 3.مقوله های هوشی معمولابه شكلی پیچیده بایكدیگرهمكاری دارند. 4.برای هوشمندی درهرمقوله ،چندین راه وجوددارد.(همان منبع) هوش افزایی: همان طور كه اشاره شد،بیشترصاحب نظران برتنوع هوشها وقابلیت افزایش هوش تاكیددارند،گاردنر(1990) واسترنبرگ(2004)هركدام باطبقه بندی مقولات هوشی ،اهمیت شناخت وافزایش هوش دركودكان رایادآورشده وراهبردهای متنوعی رادراین زمینه ارائه داده اند. قبل ازپرداختن به برنامه های پرورش هوشها ،این نكته رابایدمورد توجه قراردادكه محیط مناسب وتغذیه سالم وكافی دردوران قبل وبعدازتولدكودكان به عنوان پیش زمینه های اصلی افزایش هوش مطرح شده است .(كاظمی ،1378) (مركولا،مترجم:ولدخانی ،1386). غنی سازی موثر: یكی ازبرنامه های آموزشی معروف كه برای آموزش توانایی های هوشی یاذهنی ایجادشده غنی سازی موثرنام دارد. این روش راریوون فیورستاین (1980) پدید آورده .است.دراین برنامه آموزشی، دانش آموزان یك رشته تكالیف كتبی یامدادكاغذی انجام می دهندكه هدف آن ایجادمهارت های ذهنی یاهوشی مانندطبقه بندی كردن ،مقایسه كردن ،جهت یابی فضایی ،ادراك تحلیل وتصاعدعددی است.(اسلاوین2006)به پژوهش هایی اشاره می كندكه نشان داده اندبرنامه غنی سازی موثربرعملكردیادگیرنده درآزمون های هوش واستعداد تاثیرمثبت داشته است.(سیف،1386).(نگاه كنیدبه« چگونه هوش خودراافزایش دهید».هری الدر،مترجم:فرشادنجفی پور1383). راهبردهای اختصاصی پرورش مقوله های هشتگانه هوشی: 1)روش هایی برای ارتقای هوش زبان شناختی: -بازی باكلمات رااجراكنید. -صدای خودراضبط كرده وبعددوباره به آن گوش كنید. -مرتبا به كتاب خانه هاوكتاب فروشی هاسربزنید. -هفته ای یك كتاب بخوانیدویك كتاب خانه شخصی درست كنید. -دوركلمات محوری كه درمنن هامی بینید،خط بكشیدومعانی آن هارادرفرهنگ لغت جست وجوكنید. -درمكالمات روزمره خودهرروزیك كلمه جدیدبه كارببرید. 2)روش هایی برای تقویت هوش فضایی: -یك برنامه نرم افزارگرافیكی تهیه كرده وبه طراحی ،نقاشی وكشیدن تصاویررایانه ای بپردازید. –دكورفضای خالی منزل یاكلاس راتغییردهید،یابه زیباسازی فضای بیرونی بپردازید. –برای گردش درطبیعت،مهارت های جهت یابی باقطب نمارافرابگیرید. –دركلاس طراحی،مجسمه سازی،نقاشی،عكاسی،طراحی گرافیكی یاهنرتجمسی دیگر شركت كنید. –بایك چشم بند،چشمانتان راببندیدودرحالی كه ازدوستی میخواهیدشمارادرمنزل یاحیاط هدایت كند،به كاوش درمحیط اطراف بپردازید. –برای یادداشت برداری ازنمادهای دیداری بیشتر(مانند:فلش،دایره،ستاره،مارپیچ،رنگ نمایی،عكس وسایر اشكال تجسمی)استفاده كنید. 3)روش هایی برای تقویت هوش موسیقیایی: -درحمام وهنگام رفت وآمد،آوازبخوانید. –به فراگیری رسمی یك سازموسیقی مخصوص بپردازید. –حین مطالعه ،كار،صرف غذایاهروقت دیگردرطول روزكه معمولاساكت است به موسیقی گوش كنید. –به ملودی هاوریتم های طبیعی،هم چون صدای پا،آوازپرنده وصدای ماشین لباسشویی توجه كنید. –بخشی ازهنركه مربوط به تربیت شنوایی است درطی چندین جلسه موردتوجه معلم باشدوكارشود. 4)روش های پرورش هوش جسمی-حركتی -به یك گروه كاری یاتیم ورزشی ملحق شوید. –دریك كلاس ورزش تك نفره مثل شنا،اسكی،گلف،ژیمناستیك یاتنیس آموزش ببینید. –نوعی صنایع دستی مثل صنایع چوبی،بافندگی،تراشكاری یاقلاب دوزی،كوزه گری،سنگ تراشی رایادبگیرید. –چشم خودراببندیدوازدوستی بخواهیدتاشمارادرهرسوهدایت كند،بادست های خودمحیط رالمس كنید. –برای تقویت حس تعادل خود،روی سنگ فرش جدول های خیابان یاتیرهای ترازراه بروید. –هماهنگی میان چشم ودست خودراباورزش بولینگ،پرتاب توپ بسكتبال یاورزش دوافزایش دهید. 5)راه كارهایی برای افزایش هوش منطقی –ریاضی -روی پازل ها یابازی های فكری پیچیده كاركنید. –برای محاسبه مسایل ریاضی كه درطول زندگی روزانه خودباآن ها مواجه می شوید،یك ماشین حساب جیبی به همراه داشته باشید. –درموردعلوم ریاضی ومفاهیم علمی كه ازاخبارمیشنوید،باخانواده بحث وتبادل نظركنید. –مسایل ساده ریاضی رادرذهن خودحل كنید. –ازیك موزه علمی ،افلاك نما،اكواریم یایك مركزعلمی دیگردیدن كنید. –كاربردروش های مكاشفه ای رابرای حل مسایل بیاموزید. –صحبت های خودرادرموردنحوه حل یك مس‍‍أله ریاضی راباصدای بلندضبط كنید. –مفاهیم ریاضی رابادقت ازهم باز كنید. 6)روش هایی برای افزایش هوش میان فردی: -تصمیم بگیرید هرروز(یاهرهفته) باشخص جدیدی ملاقات كنید. –هرروز15دقیقه بادقت به صحبت های یك دوست صمیمی گوش كنید. –درمدرسه وكلاس جلسات تبادل افكار ونظرات تشكیل دهید. 7)راه كارهایی برای تقویت هوش درون فردی: -زندگی نامه خودرابنویسید. –چیزهای جدیدی ازقبیل یك مهارت،یك زبان یایك بخش علمی شاددرزمینه ای كه موردعلاقه شماست بیاموزید. –نوعی گرایش وسرگرمی كه شماراازمردم عادی جداكند،درخودتان پرورش دهید. –هرشب به مدت10دقیقه ،افكارواحساسات مختلفی راكه درطول روز داشته اید،درذهن خودمروركنید. –اوقات خودراباكسانی سپری كنید كه درك قوی خوبی ازخوددارند. 8)پرورش هوش طبیعت گرا: -دانش آموزان فرصتی برای تكمیل یادگیری خوددربیرون ازمدرسه ودرمحیط های طبیعی داشته باشند. –دركلاس ازموجودات زنده درحدامكان نگهداری شود. –موضوعات درسی باطبیعت پیوندداده شود.مثلا درصدجنگل ها،نسبت گونه های جانوری.(آرمسترانگ،1951.ترجمه :1384) جمع بندی: به عقیده استرنبرگ (2004)هوش،مجموعه ای ازمهارتهای تفكرویادگیری می باشدكه درحل مسایل تحصیلی وزندگی روزانه مورداستفاده قرارمی گیرد. گاردنر(1990)هوش راتوانایی حل مسایل یاساختن چیزی باارزش تعریف كرده است. امروزیكی از موضوعات جدیدكه توجه صاحب نظران حوزه روانشناسی تربیتی رابه خودجلب كرده است،مقوله ی آموزش وافزایش مهارت های هوشی دركودكان است. دراین مقاله به بررسی راهكارهای هوش افزایی دركودكان پرداخته شد.درابتدااهمیت تغذیه ومحیط برنامه غنی سازی مؤثربیان شده وبعدراهبردهای اختصاصی مربوط به هر كدام ازمقولات هشتگانه هوشی معرفی گردید.این راهبردهابه عنوان نمونه عبارتنداز: به كارگیری مقوله های چهارگانه زبان آموزی(خواندن ،نوشتن،شنیدن وصحبت كردن) برای تقویت هوش زبان شناختی، مهارت های طراحی ونقاشی وعكاسی واستفاده ازنمادهای دیداری برای تقویت هوش فضایی ،آموزش وفراگیری موسیقی وتوجه به صداهای ریتمیك محیط اطراف برای تقویت هوش موسیقیایی ،انجام ورزش ها،فراگیری صنایع دستی برای تقویت هوش حركتی –جسمانی ،حل مسایل روزانه به روش علمی ومكاشفه ای ونگهداری اعمال محاسبه درذهن برای تقویت هوش منطقی –ریاضی،صحبت بادوستان،تبادل افكارونظرات برای تقویت هوش میان فردی ،مرورافكارو احساست درذهن خودویادگیری یك مهارت موردعلاقه برای تقویت هوش درون فردی ،گردش درطبیعت وآموزش درمحیط بیرون ازمدرسه برای تقویت هوش طبیعت گرا ازیافته های این مقاله چنین استنباط می گرددكه در كودكان خردسال ودانش آموزان می توان باغنی سازی برنامه های مناسب به پرورش هوش آنهاكمك نمود. پیشنهادها: از چهارمسیركلی می توان مسأله هوش افزایی دركودكان راعملی كرد: 1-آموزش خانواده ها درزمینه دوران بارداری ،تغذیه ومحیط غنی(بازی های هدفمند واسباب بازی )وارتباط مؤثر 2-آموزش معلمان درزمینه شناخت،سنجش وپرورش هوش های دانش آموزان. 3-تحول دركتاب های درسی وتوجه بیشتربه تمرینات ذهنی وحل مسایل ازطریق روش های علمی 4-غنی سازی محیط های آموزشی ومتنوع ساختن كلاس ها متناسب بایادگیری انواع هوش ها. امیداست باتوجه به این مسایل ،قدمی درراه بهبودسطح تعلیم وتربیت كودكان برداریم. منابع: 1)آرمسترانگ،تامس(1951)،هفت نوع هوش:شناخت وپرورش قابلیت های هوشی، مترجم:ناهیدسپهرپور(1384).تهران:انتشارات پیك آوین. 2)آرمسترانگ،تامس(1992)،.هوش های چندگانه دركلاس درس.مترجم: مهشید صفوی (1383).تهران :انتشارات مدرسه. 3)آلدر،هری(1991).چگونه هوش خودراافزایش دهید؟تادرآزمون هامؤفق باشید؛مترجم: فرشادنجفی پور(1382).تهران:انتشارات نسل نواندیش. 4)سیف علی اكبر(1386).روان شناسی پرورشی نوین.روانشناسی یادگیری وآموزشی . تهران:نشردوران. 5)كاظمی ،كیومرث(1386).20راه ساده برای افزایش ضریب هوشی دركودكان .برگرفته شده ازسایتwww.aftab.ir 6)مركولا،جوزف.پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش. مترجم:ولدخانی (1387)برگرفته شده از سایتwww.tebyan.net شانه های تو دو،سه،چهار،چهار،سه،چهارمنزل خداست الوسلام این منم مزاحمی كه آشناست هزاردفعه این شماره رادلم گرفته است ولی هنوز پشت خط درانتظاریك صداست شماكه گفته ایدپاسخ سلام واجب است به ماكه می رسدحساب بنده هایتان جداست الودوباره قطع ووصل تلفنم شروع شد خرابی ازدل من است یاكه عیب ازسیم هاست خدا،صدای تونمی رسد،كمی بلندتر صدای من چطور؟خوب وصاف وواضح ورساست؟ اگراجازه می دهی برات درددل كنم شنیده ام كه گریه برتمام دردهادواست خدامرابغل كن ،كمی نوازشم بده حضوردستهای تو،عجیب گرم وباصفاست سرمرابه شانه ات بگیرتاسبك شوم پناهگاه این دل شكسته شانه ی شماست خدامراببخش بازمزاحمت شدم دوباره زنگ می زنم تاخداخداست . باسلام وصلوات به ساحت مقدس آقاامام عصر(عجل الله)وصلوات درود برپیامبررحمت ومهربانی اللهم صل علی محمدوآل محمد آموزان دركلاس درس
برچسب ها: راه كارهای عملی برای معلمان به منظورافزایش هوش، هوش کودکان، تقویت هوش کودکان،  

تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1392 | 05:21 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1392 | 04:40 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : شنبه 25 خرداد 1392 | 04:40 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
http://www.lrn.ir/DesktopModules/DNNPortal-Download/ViewImage.aspx?pid=0&img=DNNPortal-Download/host/zendegiye%20ma%20va%20gardeshe%20zamin(1)_resize.8f405dfc-e00b-4daa-a381-3074edd0a4d8.JPG.resources




این مجموعه ، مجموعه ای از انیمیشن های آموزشی مربوط به پایه دوم ابتدایی درس علوم می باشد.

 که شامل مباحث فوق می باشد :

1_ پیدایش روز و شب

2_ دماسنج

3_ نیاز جانداران به خورشید





برچسب ها: بازی آموزشی زندگی ما و گردش زمین،  

تاریخ : شنبه 25 خرداد 1392 | 04:09 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

راهکارهای تقویت انشا نویسی

قرآن با شکوه ترین انشای هستی است

انشا درسی است که در صورت اعتنا واعتلا ، انقلابی در آموزش و پرورش کشور ایجاد می کند و فرهنگ جامعه را به شکل جهشی ، ارتقای درجه می دهد .

استفاده از پنج حس برای نوشتن انشا لازم است و باید این پنج حس در دانش آموز تقویت شود . کار انشا این است که به شاگرد بگوید خوب ببین ، خوب بشنو ، خوب لمس کن ، خوب بچش وخوب استشمام کن .

با انشا می توانیم درد ها و خواسته های جوانان را کشف کنیم و با دادن موضو عات در مان گر آن ها را درمان کنیم .

کار انشا پرورش فکر وانسان های متفکر است . انشا مادر دروس است . اگر مادر ضعیف باشد ، بچه های ضعیف و ناقصی تحویل می دهد . پرورش انسان های محقق و پژو هشگر به عهد ه ی درس انشاست .

انشاء به معنی ایجاد کردن،پرورش دادن،ابداع و خلق کردن ،نظم دادن به فکرو نیز ایجاد کلام و نگارش آن در قالب عبارات زیباست. جمله نویسی ویا موضوع انشاء در کلاس درس ، باید طوری باشد که خاطره ای در ذهن دانش آموز تداعی کند یا چیزی را ببیند وبشناسد تا بتواند در مورد آن مطلب بنویسد.دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در بسیاری از جنبه های بیان نوشتاری از همکلاسی های فاقد اختلال یادگیری،عقب ترند.این تفاوتها همیشه پایدار نیست وتا حدود زیادی برطرف می شود. دانش آموزان دارای اختلال یادگیری احتمالاَ در زمینه جمله نویسی و انشاء نویسی ،یعنی دستور زبان ومحتوا ضعیف اند.هر چند دانش آموزان بزرگتر،اصول نحوی وواژگان پیچیده تری را نسبت به دانش آموزان خردسال به کار می برند .

انشا در واقع همان مهارت دانش آموز در امر نوشتن است که با بکار گیری واژه ها و کلمات ، جملات وعبارات زیبایی با توجه به قواعد دستور زبان می نویسد وبا نوشته ی خود اندیشه ای را ارائه می دهد.

بین مهارت نوشتن ودیگر مهارت های آموزش زبان فارسی رابطه ی معنا داری وجود دارد و لذا برای ایجاد مهارت نوشتن به پرورش مهارت در گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و تفکر باید توجه کرد .

مهارت در نوشتن انشا نشا نه ی تکامل در زبان آموزی است ، اگر فردی نتواند دیده ها و شنیده ها و اندیشه های خود را بر اساس قواعد نگارش بنویسد ، در واقع به هدف زبان آموزی دست نیافته است .

در حیطه زبان آموزی, چهار رکن اصلی گوش دادن صحبت کردن  خواندن و نوشتن امروزه در دنیا به عنوان یک قانون مسلم پذیرفته شده , در آموزش تمامی زبان های دنیا و برنامه های آموزشی مدنظر قرار می گیرد.

در این چهار قدم به ترتیب نوشتن جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده , چرا که سه امر گوش دادن و صحبت کردن و خواندن برای نوشتن مقدمه و پیش سازمان دهنده , و زمینه بوده و بالاترین سطح را به خود اختصاص داده است.

از آنجایی که مقطع ابتدایی پایه ای برای مقاطع دیگر بوده , ما نیز چند سالی در این مقطع تدریس کرده ایم. امروزه در امر زبان آموزی نگارش از اهمیت بالایی برخوردار است , مخصوصاً در پایه سوم که اولین پایه ای است که به صورت مستقل انشا نوشته می شود , چون در پایه دوم از جمله نویسی استفاده می گردد , این جملات اکثراً مرتبط با هم نیستند و هر یک به طور جداگانه نوشته می شود و بیشتر نحوه و ساختار جمله , منظم کردن جملات در هم ریخته , کوتاه سازی , ترکیب جملات ساده یا جمله سازی با کلمات ساده مد نظر است . برای دانش آموزان نوشتن جملات و متن به صورت مرتبط در پایه سوم با توالی مناسب مشکل می باشد.

سه مرحله ی اساسی برای انشا:

1)مرحله ی پیش از نوشتن

2)مرحله ی حین نوشتن

3)مرحله ی پس از نوشتن

مرحله ی پیش از نوشتن

قبل از نوشتن کودک در ابهام به سر می برد و ابهام ترس آور است. بزرگ ترین مشکل در نوشتن، شروع آن است پس باید بن بست نوشتن را در هم شکست.

با مطالعه، گفت و گو، مشاهده، فضا سازی، ایجاد شبکه ی خورشیدی می توان گام های موثری در این راه برداشت.

مطالعه ابزاری برای روشن کردن ذهن است.

بعضی از موضوعات احساسی احتیاج به مشاهده دارد زیرا حس کردن و لمس کردن مهم تر از فقط شنیدن است.

فضا سازی که موجب آمادگی ذهنی می شود.

شبکه خورشیدی نیزیکی از راه های موثر برای انشا است .

انواع مشکلات انشاء و جمله نویسی

1-اشکال دردستورونحو: برخی دانش آموزان در به کاربردن قواعد دستور زبان فارسی،زمانها وضمایرو... دچار مشکل هستند.

2-بی نظمی در ترتیب قرار گرفتن کلمه مثال:مادرم می پزد غذا.

3-عدم هماهنگی میان فعل وضمیر مورد استفاده.مثال: :من به مدرسه رفت.

4-افزودن پسوند های نادرست به کلمه.

5-در استفاده از علائم نمادی مانند نقطه گذاری ،ویرگول،علامت تعجب و... دچار مشکل هستند.

6-فاقد مهارتهای لازم برای اصلاح نوشته های خود هستند. دانش آموز ایده دارد ولی نمی داند کدام مطلب را در اول ویا آخر بنویسند

7- این قبیل دانش آموزان ،هنگام نوشتن یا برنامه ریزی ندارند ویا برنامه ریزی خیلی کمی دارند.

8-پاراگرافهایی که می نویسند دارای سازمان بندی ضعیف است ومتن وکلمات در هم وبرهم نوشته می شود.

9-در نوشتن یک مقاله یا انشاء در سطح کلاسی خود ناتوان هستند.

10-در مرتب کردن کلمات وجملات در هم ریخته ناتوان هستند مثال:کتاب دارم من(بجای من کتاب دارم) دانش آموز باید در ابتدا مطلب را تعریف کند وبعد انشای آن را بنویسد.

11-فقر ایده ای دارند(ناتوانی در به تحریر در آوردن اندیشه های خود).

12-در نوشته های آنها اندیشه های کمی به کار می رود و خلاقیت کمتری دارند.

13-از جملات دارای ساختار پیچیده،کمتر استفاده می کنند وانواع کمی از واژه ها را در جملات خود می گنجانند.

14-نوشته آنها دارای غلطهای دیکته ای است.

15-در واژگان ،پختگی ادراکی،کاربرد کلمات ، سبک وکل مهارت نوشتن ،نمره های پایین می گیرند.

16- در انتقال افکار،نظرات وتمایلاتشان دچار مشکل هستند.

17-عدم ارائه الگوی انشاء توسط معلم هم میتواند به ضعف انشاء نویسی ویا جمله نویسی بیانجامد.

18- عدم مطالعه کتاب داستان توسط دانش آموزان .

19- عدم رغبت و علاقه دانش‌آموزان .

20-محدود و معین بودن موضوع انشاء.

21-عدم توسعه کتابخانه کلاس و یا دبستان .

22- شرکت نکردن دانش آموزان درسخنرانی ها ،گردشها و بادیدهای علمی سطح آگاهی آنها را کاهش می‌دهد.

23-عدم فراهم نکردن زمینه‌های مساعد جهت تقویت استعداد نویسندگی دانش آموزان.

24-عدم آموختن کلمات هم خانواده،متشابه و متضاد و افزایش لغات آنها

25- عدم آشنایی دانش‌آموز با چگونگی شروع انشاء .

26- موضوع انشاء با سن و فهم و علاقه کودکان مطابقت ندارد.

27-عدم توانایی در ترکیب کلمات و بیان احساس فکر.

راهکارها

*افزایش حوزه واژگان دانش آموزان با استفاده از بازی های کلاسی .

* تقویت مهارت جمله سازی.

*موضوع مناسبی برای انشا انتخاب شود.

*نوشتن انشا در کلاس درس.

* نوشتن انشا بصورت گروهی توسط دانش آموزان.

* آموزش نقد صحیح انشا توسط معلم .

* خلاصه نویسی مطالب روشی بسیار موثر است.

از جمله راهکارهای عملی تقویت انشا که می شود در کلاس درس آن را مبنای آموزش قرار داد به موارد ذیل اشاره می شود:

افزایش حوزه واژگان دانش آموزان با استفاده از طراحی بازی های کلاسی 1-

۲- تقویت مهارت جمله سازی، از طریق نوعی بازی و مسابقه کلاسی.

3-تقویت بند نویسی از طریق :بند نویسی برای تصاویری که پای تخته ترسیم می کردم بند نویسی با استفاده از کلمات غیر مرتبط و نوشتن متن های خنده دار

۴- نوشتن انشا در کلاس درس.

۵- نوشتن انشا گروهی.

۶- آموزش نقد صحیح انشا .

۷-ارزیابی به گونه توصیفی بخصوص درابتدای سال تحصیلی.

۸- استفاده از موضوع های واگرا.

۹- تکمیل داستان های نیمه تمام.

۱۰- تلفیق درس انشا با سایر دروس .

۱۱-حس گیری(ایجاد حس نوشتن کمک به تصویر سازی ذهنی دانش آموزبا کمک پخش صدا ی :موزیک ،حیوانات، باد ،باران و......

۱۲-معلم نیز به همراه دانش آموزان انشا بنویسد.ولی در آخر کار انشا خود را بخواند تا اعتماد به نفس

دانش آموزان کاهش پیدا نکند.

۱۳-انشا شفاهی می تواند نقش زیادی در تقویت مهارت انشا نویسی داشته باشد.

۱۴-داستان سازی بدون آمادگی قبلی به طوری که هر دانش آموز بتواند به نوبت چند جمله ی داستان را ادامه بدهد.

۱۵-تشویق دانش آموزان به کتاب خوانی ،معرفی کتاب های مناسب با گروه سنی دانش آموزان.

۱۶-استفاده از عروسک های دستی واجرای نمایش های عروسکی در کلاس.

۱۷- آموزش استوره ها، سمبل ها ، نمادها .

۱۸-استفاده از روش بحث وگفتگو در سایر دروس (هدیه ها ،بخوانیم ،تاریخ و...)می تواند سبب تقویت مهارت انشا نویسی شود.

۱۹-برای تشویق دانش آموزان از کتاب های مناسب برای جایزه دادن استفاده کنیم.

۲۰- تصاویر مناسبی انتخاب کرده ودر مورد آن در کلاس درس بحث وگفت وگو کنیم.

 تولید صدای باران ،باد ،موج  ورگباربا استفاده از تکان دادن کاغذ (حس گیری).

 


برچسب ها: راهکارهای تقویت انشا نویسیT،  

تاریخ : جمعه 24 خرداد 1392 | 04:00 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
انواع هوش در کودکان چاپ ارسال به دوست
16 اسفند 1391

نظریه های جدید هوش می گویند: بچه ها نه یک نوع و دو نوع هوش، بلکه هفت نوع هوش دارند. برای شما می گوییم نشانه های این هوش ها کدامند و چه طور می توان آن ها را شناسایی کرد و پرورش داد.


1 - هوش زبانی یا زبان شناختی
هر نوع توانایی ذهنی که به کلمات ربط داشته باشد، نشانه هوش زبانی است. با این حساب، کودکانی که اطلاعات عمومی زیادی دارند، آن ها که می توانند با کلمه ها بازی کنند و آن ها که شعر می گویند و داستان می نویسند، هوش زبان شناختی بالایی دارند. بیائید با نشانه های هوش زبانی،  بیشتر آشنا شویم. کودکانی که هوش زبانی بالایی دارند:
- در مدرسه داستان ها، شعرها و واقعه های تاریخی را به راحتی حفظ می کنند.
- خواندن را زودتر از وقت معمولش شروع می کنند.
- حتی وقتی که خیلی کوچک هستند به نوشتن شعر یا داستان، علاقه دارند.
- در کودکی، خیلی پر حرفند.
- دوست دارند معنی کلمات را در دایره المعارف یا فرهنگ لغت، جست و جو کنند.
- کتاب های جالب زیادی دارند.
- زودتر از موعد، شروع به حرف زدن می کنند.
- در مدرسه، فارسی، اجتماعی و تاریخ را بهتر از ریاضی و علوم تجربی یاد می گیرند.


چه شغل هایی به دردشان می خورد؟
نویسندگی، گویندگی و مجری گری، روزنامه نگاری، مشاور حقوقی، وکیل،
کتابدار، ناشر، مترجم، معلم ادبیات و زبان انگلیسی و....

چه طور می شود هوش زبانی را پرورش داد؟
- در یک کلاس داستان نویسی یا شعر ثبت نامش کنید.
- در یک کتابخانه عضوش کنید.
- بازی های زبانی انجام دهید؛ مثل اسم و فامیل، جدول کلمات مخصوص کودکان، مشاعره و هر بازی دیگری که با کلمه سر و کار دارد.
- برای او یک دفتر خاطرات تهیه کنید یا به شکل امروزی، یک وبلاگ ایجاد  کنید.
- استفاده از نرم افزار های متنی را به آن ها یاد دهید. تسلط نسبی به نرم افزاری مثل word به آن ها کمک می کند تا بتوانند در دنیای رایانه بهتر و راحت تر از هوش زبانی شان استفاده کنند. 
- برایش نرم افزار یا نوار قصه تهیه کنید. شنیدن، به آن ها کمک می کند که کلمات را بهتر بشناسند، آن ها را در ذهنشان پردازش کنند و مهم تر این که شیوه درست ادا کردن جملات را بیاموزند.


2 - هوش منطقی – ریاضی
کسانی که توانایی انجام محاسبات ریاضی شان قوی است، کسانی که استدلال های منطقی را خوب می فهمند و البته، خوب هم استدلال می کنند و خلاصه، هر کسی که "دو دو تا چهار تا"، خوب سرش می شود، بهره بالایی از هوش منطقی – ریاضی دارند.


نشانه های هوش منطقی – ریاضی در کودکی
- در کودکی از سرگرم شدن با موضوعات علمی، لذت می برند.
- مفاهیم جدید ریاضی را به راحتی درک می کنند و در دروس ریاضی و علوم نمره های بالایی می آورند.
- از محاسبه کردن همه چیز، لذت می برند.
- مرتب از والدین یا معلمان، درباره این که وسایل چه طور کار می کنند یا رویداد های طبیعی چه طور رخ می دهند سوال می کنند.
- وقتی با اسباب بازی هایشان بازی می کنند، دوست دارند بفهمند علت و معلول کدامند.
- دوست دارند الگوها و قواعد چیزها را کشف کنند. مثلا حواسشان هست که بعد از چند پله، یک پاگرد وجود دارد.


چه شغل هایی به دردشان می خورد؟
مهندسی، معلم دروس ریاضی و علوم پایه، ریاضی دان، حسابدار، محقق، آمارگر، کارشناس سیستم های رایانه ای، کارشناس مالی، کارشناس فنی و....


چگونه هوش منطقی – ریاضی را درکودکانمان پرورش دهیم؟
برای پرورش دادن هوشی که در درس های مدرسه هم خیلی روی آن تاکید می شود، شما باید حوصله زیادی داشته باشید. یادتان باشد کودکان زیر 9 سال هنوز تفکر عینی دارند، یعنی همه روش ها را باید با استفاده از وسایل عینی به کار بگیرید. در مورد سنین بالاتر هم با احتیاط از مفاهیم انتزاعی، مثل نظریه و قانون استفاده کنید.
- بازی های منطقی، ریاضی راه بیندازید. برای این که فرزند شما علت و معلول را بفهمد، بازی دومینو، راه حل خوبی است. برای این که از روابط منطقی بین اجزا سر در بیاورد، پازل و مکعب روبیک بازی های خوبی هستند. بازی های ساده تر مثل خط – نقطه برای سنین پایین تر همین کارکرد را دارند.
- حساب را با زندگی قاطی کنید. وقتی با کودکتان به خرید می روید، می توانید حساب و کتاب های ساده تر را به او بسپارید. وقتی که می خواهید پرده، فرش یا مبلمان بخرید می توانید با او درباره شیوه محاسبه حرف بزنید.
- برای کودکتان مجله یا دایره المعارف علمی بخرید. کودکانی که هوش منطقی – ریاضی بالایی دارند، شیفته دایره المعارف های مصور علمی هستند. این گونه کتب، اگر به زبان کودکان و استاندارد باشند، یکی از بهترین راه ها برای فهمیدن جهان اطراف، از راه هوش منطقی – ریاضی است. مجله های علمی کودکان هم، همین خاصیت را دارند؛ ضمن این که به روز بودن آن ها و چاپ دوره ای شان، انگیزه بچه ها را برای دنبال کردن مسائل علمی بالاتر می برد.
- به آن ها تلسکوپ یا میکروسکوپ هدیه دهید. این وسیله ها می توانند مشاهده علمی فرزندانتان را تقویت کرده و باعث می شود آن ها چیزهایی از جهان را فراتر از محدوده حسی خودشان ببینند. 


3  - هوش موسیقایی
وقتی کودک شما تفاوت میان زیر و بم، ریتم ها و تن صداها را درک می کند و می تواند صدای سنتور را از بین ملغمه ای از سازها تشخیص دهد، احتمالا هوش موسیقایی بالایی دارد.


نشانه های هوش موسیقایی در کودکی
- قان و قون های قبل از زبان باز کردنشان، آهنگ خاصی دارد.
- وقتی خیلی کوچکند، دوست دارند به اسباب بازی ها، مبلمان، ظروف آشپزخانه و سایر اشیا ضربه های ریتمیک بزنند و آن ها را به صدا درآورند.
- عاشق شنیدن موسیقی هستند.
- دوست دارند آواز بخوانند.
- دوست دارند یک ساز را امتحان کنند.
- وقتی آوای موسیقی می شنوند، به وجد می آیند.
- به صوت های غیر کلامی، مثل وزش باد یا صدای حیوانات، توجه خاصی دارند


چه شغل هایی به دردشان می خورد؟
آهنگسازی و نوازندگی، سازنده آلات موسیقی، کوک کننده پیانو، موسیقی شناس، فروشنده آلات موسیقی، مهندس استودیو، رهبر گروه کر، رهبر گروه ارکستر، خواننده، معلم موسیقی، منتقد موسیقی و ...

چه طور هوش موسیقایی را در کودکمان پرورش دهیم؟
برای پرورش هوش موسیقایی، دم دستی ترین راه، فرستادن کودکان به کلاس موسیقی است؛ اما، راه های خلاقانه تری هم برای پرورش این نوع هوش در آن ها وجود دارد.
- موسیقی را به زندگیتان بیفزایید. سعی کنید بیشتر وقت ها در خانه، آوای یک موسیقی خوب طنین انداز باشد. مثلا هنگام غذا خوردن یا قبل از خواب.
- دقت به ریتم های طبیعی موسیقی را به کودکتان یاد دهید. دقت به صداهای موزون طبیعت، مثل صدای پرنده ها یا رود خانه، دقت به صدای منظم راه رفتن یا حتی صداهای روزمره مثل صدای ماشین لباسشویی.
- اسباب بازی های موسیقایی تهیه کنید؛ مثل ساز های کوبه ای اسباب بازی.
- با کودکتان به موسیقی گوش دهید و درباره آن با او حرف بزنید.
- با کودکتان موسیقی زنده ببینید. کنجکاوی در مورد سازها، شنیدن مستقیم صدای آن ها و دیدن هماهنگی بین سازها، فقط بخشی از ارمغان رفتن به یک کنسرت خوب، برای کودکان است.


4- هوش جسمی – حرکتی:
شاید تا قبل از نظریه هوش های چند گانه، کسی استعداد کنترل حرکات بدن و دستکاری ماهرانه اشیاء را هوش نمی دانست. اما این نوع هوش، واقعا وجود دارد؛ نشان به آن نشان که ورزشکارها، یک گروه بزرگ از هوشمندان جسمی – حرکتی هستند.


نشانه های هوش جسمی – حرکتی در کودکی
- زودتر از موقع، راه رفتن را یاد می گیرند.
- کودکان پر جنب و جوشی هستند.
- در سنین خیلی پایین، در یک یا چند رشته ورزشی، توانایی خاصی دارند و علاقه نشان می دهند.
- از کاری هایی مثل نقاشی با انگشت، سفالگری و خمیر بازی، لذت می برند.
- در اجرای نمایش های مدرسه ای و نمایش های عروسکی، مهارت دارند.


چه شغل هایی برایشان مناسب است؟
بازیگری، معلم تربیت بدنی، ورزشکار حرفه ای، جواهر ساز، مکانیک، نجار و...


چه طور هوش جسمی – حرکتی را در کودکمان پرورش دهیم؟ 
برای پرورش هوش جسمی – حرکتی کودکان، حتما لازم نیست آن ها را در مدرسه حرفه ای فوتبال ثبت نام کنیم؛ همین که در بازی ها، در زندگی روزمره و مخصوصا بیرون رفتن ها به مهارت های بدنی آن ها توجه داشته باشیم، کافی است.
- کودکان را درگیر یک ورزش کنید.
- بازی های بدنی و حرکتی انجام دهید. تا حالا با فرزندانتان پانتومیم بازی کرده اید؟ در این بازی، یک نفر باید یک کلمه (مثلا مهربانی) را به وسیله حرکات بدن، بازی کند و دیگران حدس بزنند.
- کودکان را در کلاس های صنایع دستی ثبت نام کنید. صنایع دستی مثل سفالگری، کار با چوب، مجسمه سازی و ... مستلزم در گیر کردن بدن، مخصوصا دست ها برای آفرینش یک اثر جدید است.


5 - هوش تصویری یا فضایی:
هرچقدر کسانی که از نظر کلامی باهوش هستند در ذهنشان کلمه دارند، آدم های با هوش تصویری، در ذهنشان تصویر دارند. آن ها از هر چیزی می توانند در ذهنشان تصویر بسازند. مثلا اگر شما بگویید "عدالت" توی ذهنشان ترازو می آید. البته این نصف ماجراست. آن ها می توانند این تصویر ها را خلق کنند. یعنی یک چیز ملموس، به عنوان فرآورده هوش تصویری شان به شما تحویل دهند.


نشانه های هوش تصویری در کودکی
- از خط خطی کردن، نقاشی و طراحی لذت می برند.
- در نقاشی، بعضی از رنگ ها را به طور خاصی به وجود می آورند.
- از این که نحوه جدا کردن و کنار هم چیدن اسباب بازی ها، ماشین های ساده و پازل ها را یاد بگیرند، لذت می برند.
- دوست دارند قصرهای مقوایی یا شنی بسازند.
- از بازی های سر هم کردنی مثل خانه سازی و لگو، خوششان می آید.
- رویاهای تجسمی زنده و رنگارنگی دارند.
- می توانند چشمانشان را ببندند و چیزهایی را در ذهنشان تجسم کنند که تقریبا مثل اشیاء زندگی، واقعی و ملموس هستند.
- مسیرهای اطراف محل زندگی خودشان را کاملا می شناسند.


چه شغل هایی به دردشان می خورد؟
مهندس، نقشه بردار، معمار، نقشه کش شهری، گرافیست، طراح دکوراسیون ، عکاس، معلم هنر، مخترع، خلبان، کارشناس آثار هنری، مجسمه ساز و...


چه طور می شود هوش تصویری را در کودکانمان پرورش دهیم؟
برای پرورش هوش تصویری در فرزندان، باید کارها و بازی هایی را با آن ها انجام دهیم که تصویر و فضا در آن حرف اول را بزند.
- با هم گالری گردی کنید. برای پرورش هوش تصویری کودکان، قبل از هر چیز آن ها باید محصولاتی که از این نوع هوش به دست می آید را ببینند.
- بازی های تصویری با آن ها انجام دهید. مکعب روبیک، پازل ها، معماهای تصویری و... هوش تصویری بچه ها را پرورش می دهد.
- با فرزندانتان فیلم و کارتون ببینید. دیدن فیلم و انیمیشن به شرطی می تواند هوش تصویری آن ها را بالا ببرد که همزمان که دارید داستان را دنبال می کنید، در مورد رنگ و نور، حرکت کردن دوربین و چیز های دیگری که در خلق تصویر کمک کرده اند، با بچه ها حرف بزنید.
- به فرزندتان یک نرم افزار گرافیکی یاد بدهید. از برنامه های ساده ای مثل paint گرفته تا نرم افزارهای پیچیده انیمیشن سازی را بچه ها می توانند یاد بگیرند. البته باید به آن ها بگوییم که این نرم افزارها فقط ابزار کار هستند و مهم، تصویری است که ما به واسطه آن ها خلق می کنیم.
- به آن ها یاد دهید در یادداشت ها از تصاویر هم استفاده کنند. به بچه ها نمادهای بصری مثل فلش، دایره، ستاره و مربع را یاد دهید و به آن ها بگویید می توانند در یادداشت های شخصی شان از این تصاویر هم استفاده کنند.


6- هوش اجتماعی یا میان فردی:
ریشه همان چیزی که این روزها به آن می گویند هوش هیجانی، اولین بار با نام هوش میان فردی در نظریه هوش های چند گانه مطرح شد. منظور از هوش میان فردی یا اجتماعی، خیلی خوب و زود با افراد دیگر رابطه برقرار کردن، احساسات آن ها را خوب تشخیص دادن و درک کردن و البته خوب دیگران را مدیریت و رهبری کردن است.


نشانه های هوش اجتماعی در کودکی
- در کودکی، به راحتی با غریبه ها رابطه ای گرم برقرار می کنند.
- در مدرسه، به راحتی دوست پیدا می کنند.
- هم سن و سال ها در محله یا مدرسه، برای حل مشاجره ها پیش آن ها می روند.
- خیلی راحت می توانند رهبری یک گروه را به عهده بگیرند.
- از دشمنی ها و دوستی های پنهانی هم محله ای ها و هم مدرسه ای هایشان خبر دارند.
- به محض این که آشنایی وارد اتاق شود، می توانند احساسش را تشخیص دهند.
- همیشه با یک فرد یا یک گروه احساس همدلی می کنند و دلشان می خواهد کاری برای کسی انجام دهند.


چه شغل هایی برایشان مناسب است؟
سرپرست، مدیر، داور، جامعه شناس، مردم شناس، مشاور، روان شناس، پرستار، مدیر روابط عمومی، فروشنده و...


چه طور می شود این هوش را در کودکان پرورش داد؟ 
پرورش هوش اجتماعی، شاید چیزی فراتر از اجتماعی شدن ساده باشد. این کارها بچه ها را نه تنها در ارتباط برقرار کردن با دیگران، بلکه در شناخت آن ها هم یاری می کند.
- برای فرزندانتان زندگی نامه افراد معروف را بخوانید. افرادی که کاری برای اجتماع خودشان انجام داده اند یا توانسته اند به خوبی با دیگران ارتباط بر قرار کنند. اگر فیلم زندگی این افراد را هم ببینید که آموزش جذاب تر می شود.
- آن ها را در یک گروه عضو کنید. گروه هایی مثل هلال احمر، گروه سرود مدرسه، تیم فوتبال یا هر گروه دیگری که اعضایش، یک هدف را با هم انجام می دهند.
- به فرزندان مشاهده دقیق دیگران را یاد بدهید. به فرزندتان پیشنهاد کنید یک روز با هم به یک مکان عمومی، مثلا یک فروشگاه زنجیره ای یا یک پیاده روی شلوغ بروید، یک گوشه بایستید و رفتار دیگران را با هم،  زیر نظر بگیرید. این کار باعث می شود فرزندان به صورت غیر مستقیم از عمل ها و عکس العمل های دیگران نسبت به یکدیگر آگاه شوند. به زبان ساده تر، آن ها می فهمند که یک عمل منفی اجتماعی، چه بازخوردی در دیگران ایجاد می کند و یا عمل مثبت چه پیامدی دارد.


7 - هوش درون فردی:
خودشناسی هم احتیاج به هوش دارد. کسانی که خیلی خوب درون خودشان را می کاوند و از این درون کاوی در جهت هدف های زندگیشان استفاده می کنند، هوش درون فردی بالایی دارند. این افراد بسیار مستقل هستند. آن ها همه زوایای تاریک وجودشان، عیب ها و توانایی هایشان را می شناسند.


نشانه های هوش درون فردی در کودکی
- کودکان مستقلی هستند و اعتماد به نفس بالایی دارند.
- سرگرمی های زیادی دارند که ترجیح می دهند به تنهایی انجامش دهند.
- مکان پنهانی خاصی دارند، که برای دور شدن از همه کس و همه چیز به آن جا می روند.
- همیشه به این که در آینده می خواهند چه کاره شوند، فکر می کنند.
- به مسائل مذهبی، فرا طبیعی یا هنری احساس خاص غیر قابل بیانی دارند.
- از همان کودکی می دانند که شخصیت متفاوتی دارند.


چه شغل هایی برایشان مناسب است؟
روان شناس ، معلم روان شناسی، روان درمانگر، مشاور، عالم الهیات و....


چه طور هوش درون فردی را در کودکانمان پرورش دهیم؟
- به او یاد بدهید که احساسات مختلف با هم فرق دارند. شادی، تعجب، عصبانیت، نفرت، اضطراب، ترس، حسادت و هر حس دیگری که نشانه هایی دارد که انسان باید در درون خودش این نشانه ها را تشخیص دهد.
- به فرزندتان مدیریت احساسات را یاد بدهید.
- به او یاد بدهید که احساسات و افکارش را بنویسد.
- در مورد رویاها، با آن ها حرف بزنید.
- فرصت هایی را برایش فراهم کنید که بتواند در خلوت خودش، به خودش بپردازد.

منبع: ضمیمه همشهری بچه ها، شماره هفتم


برچسب ها: انواع هوش در کودکان،  

تاریخ : جمعه 24 خرداد 1392 | 03:47 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
دانلود محتوای الکترونیکی ضرب اعداد(ریاضی) چهارم ابتدایی:


                                                                              نوع فرمت:    ZIP


  

دانلود


برچسب ها: دانلود محتوای الکترونیکی ضرب اعداد(ریاضی) چهارم ابتدایی،  

تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1392 | 04:28 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

دانلود محتوای الکترونیکی آموزش سوره ی کوثر:

حجم فایل: 9.5 مگابایت






   دانلود

برچسب ها: دانلود محتوای الکترونیکی آموزش سوره ی کوثر،  

تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1392 | 04:46 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

محتوای الکترونیکی (پاور پوینت ) طرح درس ششم ابتدایی





دانلود


برچسب ها: محتوای الکترونیکی (پاور پوینت ) طرح درس ششم ابتدایی،  

تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1392 | 04:28 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان دبستانی

خانواده در تعلیم و تربیت کودکان نقش مهمی را ایفا می کند. یکی از نکات بسیار مهم در خانواده ، ارتباط است ، یعنی والدین باید به روش های صحیح برقراری ارتباط با کودکان ، آگاهی داشته باشند .

 

به منظور برقراری ارتباط صحیح ، والدین باید به نکات زیر توجه نمایند :


1-با فرزندان خود ارتباط برقرار کرده ، فرصت ابراز عقاید را به او بدهند ، به نیازهای وی پی ببرند ، انتظارات آنها از کودک ، فرصت برقراری ارتباط به کودک ، زمینه اطمینان به والدین و مراجعه به آنها ، هنگام ایجاد مشکل و فراهم کنند .

تعلیم و تربیت

پدر قبل از پدر بودن ، باید با فرزندش دوست باشد ، علاوه بر این ، او باید قادر به اداره این دوستی باشد تا مانع لوس شدن کودک گردد . به قول یکی از دانشمندان : " هر جا مشکلی در جامعه بود ، به حتم پای آموزش و پرورش وسط است " یا به قول اریکسون : " فرزندان لوس معضل جامعه اند".


2-ایجاد فضای آرامش بخش در خانواده : چنانچه والدین در صدد موفقیت تحصیلی و سلامت شخصیت کودکان باشند ، باید محیط خانواده را از هر گونه درگیری و تنش دور سازند .

 


3-ایفای نقش موثر در زمینه تکلیف خانه : والدین نقش بسیار مهمی در تکلیف خانه یا مشق شب کودک ایفا می کنند . بسیاری از بچه ها در انجام تکالیف خود اهمال می ورزند . والدین باید به صورت قطع با این امر برخورد کنند و از فرزند خود بخواهند که در فرصت مناسب و مطلوب ، به انجام تکالیف خود بپردازند ، در غیر اینصورت ، باید از روش محرومیت استفاده کنند، یعنی وی را از بازی مورد علاقه یا تلویزیون محروم کنند.


4-تکریم شخصیت کودکان : ما باید به بچه ها احترام بگذاریم و آنها را با الفاظ بد خطاب نکنیم .


5-تعامل با مربیان در مدرسه : والدین باید در تعامل متقابل با مربیان باشند و از مشکلات فرزندشان در مدرسه مطلع شوند .

 

6-کمک به کودک در تعیین هدف و برنامه ریزی : فعالیتهای کودک در طول هفته ، باید تقسیم بندی شود و زمان خاصی برای تفریح ، تماشای تلویزیون و انجام تکالیف در نظر گرفته شود . روش برنامه ریزی به منظور انجام برنامه های روزمره و تکالیف ، باید به کودکان آموزش داده شود تا آنها بتوانند ، فن مهار زمان را بیاموزند .


7-تشویق کنجکاوی و خلاقیت کودکان : به صورت جدی باید از تحقیر کودک خودداری کرد و هنگام کنجکاوی ، باید به او فرصت سوال کردن داده شود. کودک نباید به جواب های ما دست یابد تا خود به تفکر و اندیشیدن بپردازد. خلاقیت کودک ، باید پرورش داده شود ، نه اینکه او به اطاعت محض ملزم باشد. کودک نباید به اطاعت کورکورانه عادت کند ؛ البته الگو برداری با دنباله روی فرق می کند . منظور از الگو برداری ، این است که کودک رفتار والدین را در مسأله ای چون نظم ، تقلید می نماید ، خود نیز به موقع کارهایش را با برنامه ریزی دقیق و منظم انجام می دهد و از نظم پدر ، الگو برداری می کند.


در ارتباط با دنباله روی ، عده ای معتقدند : بچه ها باید مثل خودشان فکر کنند و کودک باید به صورت دقیق ، عقاید آنها را در مورد مسائل اجتماعی، تقلید کند ؛ البته این امر ، مانع رشد و پرورش آزاد کودک می باشد ، زیرا کودک باید به صورت مستقل ، به نظرات اجتماعی دست یابد .

 

8-انتظار پیشرفت از کودکان : کودک باید بداند که والدین در همه زمینه ها از او انتظار پیشرفت دارند .


9-کاهش ترس از شکست در کودک : ما نباید از کودکان انتظار نمره ٢٠ داشته باشیم ، زیرا این امر ، ترس از شکست را در کودک ایجاد می کند و اضطراب از امتحان را به دنبال خواهد داشت .


10-اعمال صحیح تشویق و تنبیه کودکان : ما باید به صورت جدی ، از تنبیه بدنی خودداری کرده ، به کارهای درست کودک پاداش داده ، هنگام انجام اعمال نادرست ، از روش محروم کردن از خواسته ها و امتیازات استفاده کنیم ، زیرا تنبیه صحیح ، نباید موجب تحقیر کودک شود ، والدین نباید در طولانی مدت با کودک قهر داشته باشند و آشتی باید توسط یکی از والدین برقرار شود ، زیرا قهر طولانی و عدم توجه به کودک ، موجب احساس نا امنی در کودک می گردد و به بهداشت روانی وی لطمه وارد می کند .


در مواقعی که والدین شاغل هستند و فرصت کافی برای برقراری ارتباط با کودک و درک او را ندارند ، باید با مربیان مدرسه به صورت مداوم تعامل داشته باشند تا از طریق این انجمن ، آموزشهای بسیار مفیدی از جمله آموزش در زمینه تربیت کودک و نحوه برقراری ارتباط صحیح با وی ، به اولیاء ارایه داده شود امروزه اکثر مدارس ، از روانشناسان به منظور آشنایی والدین با روشهای نوین تعلیم و تربیت استفاده می کنند .


در دنیای مدرن ، درگیری والدین در کارهای مختلف ، زیاد است و معلمها وقت کافی برای تربیت فرزند را ندارند . ما نباید به مدت زمان دقت کنیم ، بلکه باید به کیفیت توجه شود . والدین می توانند ، در عین حضور کم در حد یکی دو ساعت ، به درستی از زمان استفاده کنند ، یعنی کیفیت ارتباط مهم است .

 


بهداشت روانی در کودکان دبستانی


در ادامه بحث تعلیم و تربیت کودکان دبستانی ، به بعد مهم بهداشت روانی در کودکان دبستانی می پردازیم .


والدین و مربیان در تأمین بهداشت روانی کودک ، نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند ، زیرا در صورت عدم تأمین بهداشت روانی در کودکان دبستانی، آموزش نیز مختل خواهد شد .

 

بهداشت روانی

منظور از بهداشت روانی ، سازگاری فرد با محیط اطراف خود می باشد، در صورتی که فرد بتواند خود را به راحتی با محیط اطراف تطبیق دهد، قابلیتهای خود را بروز دهد و فاقد اختلالات عاطفی و رفتاری باشد ، از بهداشت روانی برخوردار است .

 

بخداشت روانی


والدین در تأمین بهداشت روانی کودک ، نقش مهمی به عهده دارند.

 


به منظور برخورد صحیح با فرزندان ، والدین باید به نکات زیر توجه نمایند:

 

-1داشتن اطلاعات کافی از نیازهای گوناگون کودکان : کودک نیاز به امنیت، آرامش ، محبت متقابل ، تعلق به گروه و شکوفایی دارد . والدین باید نسبت به نیازهای جسمی ، روانی و عاطفی کودک ، آشنایی کامل داشته باشند.

 


2-توجه به مراحل رشد کودک و ویژگیهای هر مرحله از رشد : کودک همیشه باید در حال تکوین و تحول در نظر گرفته شود ، به این تربیت ، باید از تربیت تکوینی بهره جست . تربیت تکوینی ، نوعی از تربیت است که مبتنی بر ویژگیهای رشدی کودک ، توانمندیهای ذهنی و عقلانی وی می باشد. بنابراین ، والدین باید از ویژگیهای مختلف کودک در مراحل رشد ، مسائل آموزشی و مشکلات عاطفی وی آگاه باشند و بر شخصیت کودک و مسائل آن اشراف کامل داشته باشند .

 


راهکارهای عملی موثر در تأمین بهداشت روانی کودکان ، عبارتند از :


1-انتخاب الگوی واحد و مشترک توسط هر یک از والدین ، در الگو پذیر کردن کودک ، به منظور جلوگیری از سردرگمی وی .


2-تأمل نسبت به جوانب و عوارض تنبیه کودک ، ریشه یابی ناهنجاریها ، عدم قضاوت و ارزشیابی سریع مسائل ، زیرا این احتمال وجود دارد که عامل بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری ، والدین و مربیان باشند .


3-کودک نباید هیچ گاه احساس بی پناهی و ناامنی کند ، او باید از توجه و محبت کافی بهره مند گردد و هیچ گاه نباید از تنبیه شدید ، به خصوص تحقیر ، سرزنش و بی اعتنایی استفاده کرد .


4-جتناب از به خواب رقتن کودک هنگام ترس و اضطراب .

 


انواع ناهنجاریهای رفتاری در کودک دبستانی


1-ترس : به طور معمول ، ترس در اثر یادگیری ایجاد می شود . والدین باید از بیان داستانهای تخیلی ترسناک به کودک اجتناب بورزند تا موجب ایجاد ترس در وی نگردند .

 


مربیان نیز می توانند ، در ایجاد ترس در کودک دخیل باشند . گاهی اوقات ، مربیان برای اداره کلاس ، ترس را در کودکان ایجاد می کنندو خود را فردی مقتدر ، اخمو و انعطاف ناپذیر نشان می دهند . علاوه بر آن ، همکلاسی ها نیز موجب ترس کودک می گردند و این امر ، اثرات سوء روانی را بر کودک به جای می گذارد .

 


2-دزدی : کودک به دلایل مختلفی دزدی می کند . کودک به دلیل نیاز مالی و عدم تأمین این نیاز از سوی والدین یا به دلیل کمبود توجه و محبت ، دزدی می کند . ولی در گروه همسالان ناسالم ، با الگوگیری از آنها و تحت تأثیرشان ، به منظور جلب تأئید آنها ، دست به این عمل می زند .

 

3-ناخن جویدن : تحقیقات انجام شده ، نشان می دهد که ناخن جویدن در کودک ، در اثر احساس ناایمنی و اضطراب به وجود می آید .

 


4-پرخاشگری : تنبیه شدید بدنی ، انضباط خشک ، تحقیر و سرزنش، عوارضی از جمله پرخاشگری را به همراه می آورند .

 

پرخاشگری کودک


5-دروغگویی : کودک ممکن است که دروغگویی را از والدین یا برای به دست آوردن خواسته خود و فرار از موقعیت ناخوشایندی ، به دروغگویی مبادرت ورزد .

 


به طور کلی ، بی پناهی کودک در محیط خانه ، تنبیه بدنی شدید ، زندانی کردن کودک و آزار وی ، تحقیر و سرزنش ، بی توجهی ، عدم محبت متقابل، طرد کودک ، ناضایتی ، احساس ناایمنی ، اضطراب و محرومیت مالی، سبب بروز ناهنجاریهای رفتاری در کودک می گردند . به عبارت دیگر ، می توان گفت که برخورد ناصحیح والدین در محیط خانه و مربیان در مدرسه موجب بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری در کودکان می شود .

 


به منظور پیشگیری از ناهنجاریهای رفتاری ، باید بین خانه ، مدرسه و مراکز تخصصی مشاوره ای ، هماهنگی لازم وجود داشته باشد . چنانچه ارزشها و باورهای خانوادگی ، متفاوت از عقاید و هنجارهای مدرسه باشد ، این تعارض ، می تواند زمینه ساز تشویق و نگرانی و در نتیجه ، بسیاری از اختلالات رفتاری در کودک باشد .

 


نقش مشاوره در مدرسه و دوران ابتدایی ، بسیار حساس و با اهمیت می باشد ؛ البته مشاوره به تنهایی قادر به حل مشکلات کودک نبوده و برقراری ارتباط بین مشاور ، والدین و معلم ، بسیار ضروری است .

 


نقش مشاوره در مورد افرادی که به نوعی دچار نقص و محرومیت جسمی - حسی - حرکتی می باشند ، از اهمیت وافری برخوردار است . دانش آموزانی که دچار مشکل جسمانی ( معلولیت بدنی ) هستند ، حساسیت خاصی نسبت به نحوه برخورد اطرافیان دارند ، در نتیجه ، این امر بهداشت روانی آنها را به خطر می اندازد . اطرافیان هم باید به نحوی با این نقص برخورد نمایند که موجب احساس حقارت در وی نشوند .


این کودکان را باید به گروههایی که توانایی پذیرش آنها را دارند ، هدایت نمود، نه گروههای برتری که موجب احساس ضعف کودک می گردند . بر مبنای تحقیقات انجام شده ، حضور دانش آموزان ناشنوا یا کم شنوا در کلاسهای عادی و ابراز توجه کافی از سوی معلمان و همکلاسیها ، می تواند موجب سازگاری این کودکان با افراد عادی گردد .

 


بنابراین ، بهداشت روانی عامل بسیار مهمی است که نیازمند هماهنگی گروههای مختلف و برخوردهای سالم تربیتی ، از بدو تولد کودک است و باید دقت کنیم که سلامت روانی کودکانمان را به خطر نیندازیم .


برچسب ها: نقش خانواده در تعلیم و تربیت کودکان دبستانی،  

تاریخ : یکشنبه 19 خرداد 1392 | 04:09 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : شنبه 18 خرداد 1392 | 04:31 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
این محتوای الکترونیکی دارای بیش از ۵۰ بازی قابل استفاده در کلاس می‌باشد که معلمان عزیز می‌توانند هم به عنوان آسان‌تر ساختن آموزش خود و هم به عنوان سرگرمی از آن‌ها استفاده کنند.




برچسب ها: محتوای الکترونیکی دروس ابتدایی،  

تاریخ : جمعه 17 خرداد 1392 | 04:32 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
در زیر تصاویری از این برنامه آموزشی زیبا و جذاب رو می توانید مشاهده کنید ...

www.moghanaraz.ir

www.moghanaraz.ir


امیدواریم که این برنامه برای شما هم مفید واقع شده و بتوانید در کلاس درس از این برنامه نهایت استفاده رو ببرید ...



برچسب ها: دانلود محتوای الکترونیکی اعداد تقریبی فصل 4 ریاضی ششم:،  

تاریخ : پنجشنبه 16 خرداد 1392 | 03:43 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

آموزش به وسیله رایانه

برخی از متخصصان آموزشی، یادگیری را " سازندگی" و " ساختن" می‌نامند و ابزارها و فعالیتهایی را در تدریس انتخاب می کنند که انواع فرصت ها را برای ساختن علم و معرفت در اختیار دانش آموزان قرار دهد. پولن2 (1992) پیشنهاد می کند که متخصصان آموزشی هنگام انتخاب ابزارها باید به ویژگی هایی توجه کنند؛ ابزار و سیله ای به کار گرفته شود که کل یادگیری را تشویق و حمایت کند و از ابزارهایی استفاده شود که بعضی از مشکلات را کاهش دهد   ( به یادگیری بخش هایی که یادگیرنده به تنهایی قادر به انجام دادن آن نیست کمک می کند) .

    فناوری‌های الکترونیکی جزء لاینفک روش‌های یادگیری براساس دیدگاه "ساخت گرایی" می‌باشد و به عنوان عامل مهم تحولات در کلاس درسی که حیاتی ترین محل تغییر و تحول است، انجام وظیفه می‌کند   (ذوفن؛ 61)

    رایانه نوعی ابزار عملی برای دانش آموز و معلم است که هماهنگ با راهبردهای متعدد آموزش و یادگیری می توانند از آن استفاده کنند (ذوفن؛ 75 ) 

         آموزش به کمک رایانه، به موقعیت های آموزشی یا یادگیری اطلاق می شود که در آن معلم، مسئولیت اصلی و تدارک فعالیت های یادگیری و کنترل آن که از طریق ارتباط مستقیم دانش آموز با رایانه صورت می‌گیرد را عهده دارد.   رایانه‌های مورد استفاده در آموزش، " ماشین آموزشی3" نامیده می شوند. در تدریس به وسیله رایانه پیشرفت در مطالعه در کنترل ماشین است و ماشین آموزشی زمانی اجازه پیشرفت به دانش آموز می دهد که موفق به یادگیری مرحله ای که در آن قرار دارد، شده باشد. بنابراین ماشین های آموزشی(CAI) رایانه هایی هستند که مطالب آموزشی در آن ها برنامه ریزی شده و فراگیر با استفاده از این ماشین ها مطالب آموزشی را دریافت می کند و فرا می گیرد(شعبانی؛ 221).

      آموزش با کمک رایانه اصطلاحی است که به موقعیت های آموزشی-یادگیری اطلاق می شود، که در آن کنش های متقابل آموزشی مستقیماً بین رایانه و دانش آموز صورت می گیرد. ماشین‌های آموزشی، براساس نظریه اسکینر شکل گرفته است و تمام اصول شرطی شدن فعال در آن به کار رفته است. شعبانی(1382) مشخصات ماشین های تدریس را موارد ذیل می داند.

1-پاسخ را فوراً تقویت می کند.

2-دانش آموز براساس استعداد و توانایی خود برنامه را دنبال می کند.

3-مفاهیم با یک سیر منطقی در آن تنظیم شده است.

4-پرسش ها به صورت زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند

5-دانش آموز زمانی می تواند به برنامه ادامه دهد که مراحل قبل را آموخته باشد.

6-اطلاعات مربوط به پاسخ های دانش آموزان، در آن نگهداری می شود.

7-اطلاعات از طریق غیر کلامی(تصویر، نمودار و ...) نیز به دانس آموزان ارایه می شود.

8-ماشین بر خلاف انسان دچار عوارض خستگی، عصبانیت و ناراحتی نمی گردد.

محاسن آموزش به وسیله رایانه

        استفاده از ICT 4 در یک کلاس درسی، " نوگرایی" و " دگرگونی " را به ارمغان می آورد. بهره گیری از ICT   محاسنی دارد که تعدادی از آن ها عبارتند از:

-تاثیر مثبت در یادگیری دانش آموزان

-تنظیم برنامه ها و فعالیت ها برحسب علایق و توانایی فراگیران

-رایانه‌ها قابلیت ذخیره سازی، سازماندهی،کنترل و ارسال و ارایه بازیابی مقادیر زیادی از اطلاعات را با سرعت  بالا دارد.

-با استفاده از اینترنت، سی دی و دی وی دی، دانش آموزان می توانند به منابع وسیع اطلاعاتی دست یابند.

-منابعی که ICT  برای یادگیری فراگیران دارد، هیجان انگیز است.

-ویژگی چند رسانه ای بودن آن، تصاویر، انیمیشن ها و ...، در معنی دار ساختن یادگیری تاثیر بسزایی دارد.

-ارتقاء توانایی فیزیکی فراگیران( فرصت های یادگیری که ICT فراهم می آورد فرد در توانایی های فیزیکی نظیر خلبانی، تشخیص نور، دما و ... توانمند می گردد)

-مهارت ادراکی را ارتقاء می دهد. (ICT می تواند فرصت هایی را برای نمایش و پرورش مهارت های ادراکی و ساختارهای ذهنی نگرش حل مساله و بیان نظریات را ایجاد کند. (فضلی خانی؛ 67) )

-پویایی کلاس درس، وجود جذابیت موارد ارایه شده.

-جنبه های مختلف یادگیری کودکان را در برنامه درسی مورد حمایت قرار دهد. (فضلی خانی؛ 148)

-تاثیر بسزایی بر عملکرد معلم دارد.

-تجارب دانش آموزان را گسترش می دهد.

-فراگیران مهارت های مورد نیاز برای زیستن در دنیای الکترونیکی را به دست می آورند.

علی رغم نقش و تاثیر ICT در یادگیری و بودجه ای که توسط دولت ها برای تجهیز مدارس در نظر گرفته می شود، مدارک و شواهد حاکی از آن است که، اگر چه هزینه ای زیادی صرف مجهز نمودن مدارس به کامپیوتر و سایر ابزارهای ICT می شود اما کامپیوتر در کلاس های درسی تاثیر محدودی داشته است.

شیوه های استفاده از رایانه در تدریس:

   معلم به هنگام برنامه ریزی جهت استفاده از ICT  در کلاس نه تنها نحوه استفاده و توسعه توانایی فراگیران در استفاده از ICT را ارتقاء می دهد بلکه باید چگونگی درک و آگاهی دانش آموزان از برنامه ی آموزشی و درسی را مورد حمایت قرار دهد. (فضلی خانی؛ 28)

ذوفن ( 1386) آموزش به وسیله رایانه به دو دسته آموزش معلم محوری و یادگیری دانش آموز محوری تقسیم نموده است؛ آموزش معلم محوری شامل آموزش با کمک رایانه است ، یادگیری دانش آموز محور. اما به اعتقاد محقق شیوه های استفاده از رایانه به سه دسته ؛ موضوع محور ، معلم محور و دانش آموز محور تقسیم می گردد.

الف) شیوه موضوع محور:

    در این شیوه رایانه به عنوان شی مورد آموزش تاکید می شود و موضوع و محتوای آموزشی که بر اساس آموزش برنامه ای طراحی شده است ، به وسیله رایانه منتقل می گردد . این روش غالباً شامل آزمون تعیین کننده معلومات اولیه5 است تا از آمادگی دانش آموزان اطمینان حاصل شود و گاه نیز دارای پیش آزمونی6 برای هدف های خاص برنامه است تا نتیجه آزمون اولیه را اعتبار بخشی کند. رایانه معمولاً یادگیری های قبلی دانش آموز را ارزشیابی می کند، آمادگی او را برای یادگیری جدید معین می کند. پس از آن مطالب جدید را برای مشاهده، یادداشت برداری و کنش‌های تعاملی دیگر به دانش آموزان ارایه می دهد. مطالب جدید معمولاً در بخش‌های کوچک، مملو از راهنمایی های آموزشی است و بازخوردهای مناسب برای تشویق دانش آموزان به، دادن پاسخ صحیح ارایه می شود و پاسخ های نادرست دانش آموزان اصلاح می گردد. این نوع آموزش ، شامل راهنمایی اولیه است که دانش آموزان را به دادن جواب صحیح مخصوصاً در شروع برنامه تشویق می کند. دانش آموز ان پس از یادگیری هر مرحله قادر به رفتن به مراحل بعدی می گردند. معلم در این شیوه از راه تجزیه و تحلیل، اطلاعاتی که رایانه جمع آوری کرده است میزان یادگیری و فعالیت های دانش آموزان را کنترل و موانع موجود را برطرف کند و به تناسب یادگیری تمرینات بیشتری را در صورت نیاز مشخص کند. به عنوان تمرین و تقویت آموزش از شبیه سازی مجازی شامل شبیه سازی از بازی ها، نمایشنامه ها یا نقش آفرینی، تمرینات بسیار واقعی استفاده نماید. به عبارتی دیگر شبیه سازی شرایطی مصنوعی برای اکتشاف و جستجوی بیشتر است. و در خاتمه عملکرد دانش آموز را در به کارگیری این عبارت یا مفهوم به دست آمده، ارزیابی

می کند.

ب ) شیوه معلم محور:

      در روش معلم محور، معلم مسئولیت اصلی در آموزش را برعهده دارد، محیط یادگیری را از طریق انتخاب و تجزیه و تحلیل دقیق مواد آموزشی ایجاد می کند و اطمینان می یابد که هر کدام از دانش آموزان معلومات، مهارت‌های و نگرش های ورودی لازم برای درگیر شدن در فعالیت‌های خاص کسب کرده اند. معلم با استفاده از رایانه ی مرکزی که تغذیه کننده دیگر رایانه های آزمایشگاه IT است مطالب را به دانش آموزان ارایه می دهد.

در این روش معلم هدف های خاص درسی را مشخص می کند، برنامه رایانه ای مناسب را برمی گزیند، محیطی مناسب و راحت ایجاد می کند و با ارایه توضیحات و یا طرح چند پرسش درفراگیران ایجادانگیزه می کند.

نقش معلم در این روش عبارت است از: " اطمینان از آمادگی دانش آموزان ، تهیه و یا تنظیم برنامه مناسب و ارایه آن به فراگیران در آزمایشگاه IT "

ج ) یادگیری دانش آموز محور:

     یادگیری دانش آموز محور روشی است که در آن رایانه ابزاری اطلاعاتی برای دانش آموزان در تولید، دسترسی، بازیابی، دستکاری و انتقال اطلاعات تلقی شود. در این روش دانش آموزان می توانند در کلاس درس، کتابخانه مدرسه و کارگاه رایانه براساس نیازهای كلاسی خود ، از رایانه استفاده کنند. نحوه ی استفاده از رایانه در آموزش، اختیاری است.

      در این قسمت سعی بر این است که دانش آموز به عنوان استفاده کننده، تولید کننده، پخش کننده اطلاعات و همچنین سازنده علم از رایانه بهره گیرد. نکاتی که در این روش مورد نظر است عبارتند از:

1-ساختن علم: یادگیری دانش آموز محوری، دانش آموزان را تشویق می کند تا رایانه را مانند مداد، خط‌کش یا ماشین حساب وسیله ای برای حل مشکل بدانند. رایانه فقط یک ابزار تولیدی برای معلم نیست، بلکه ابزاری است که تولید و بهره وری دانش آموزان را نیز تقویت می کند.

2-بازیابی و پردازش اطلاعات: دانش آموزان می توانند با استفاده از اینترنت، تحقیق با استفاده از وب، جستجو از طریق بانک های اطلاعاتی به بررسی دقیق اطلاعات بپردازند.

     دانش آموزان می توانند با دسته بندی اطلاعات سابق و تحول مطالب را بررسی کرده و درک بهتر از ارتباطات یا تسلسل آنان به دست آورند.

3-مشکل گشایی: رایانه به عنوان ابزاری برای تجسس استراژی های حل مشکل تلقی می شود. دانش آموزان می توانند اطلاعات را تنظیم و دستکاری نماید تا راه حل های ممکن را پیش از قبول مورد آزمایش قرار دهد.

4-یادگیری و تالیف برنامه چند رسانه ای: یادگیری چند رسانه ای به دانش آموز امکان می دهد تا ابزار پرقدرت در تجسس و تولید اطلاعات را کنترل کند. او می تواند از طریق ابزارهای جند رسانه ای گزارش های پیچیده با استفاده از صدا، گرافیک، متن و قطعات ویدیویی و ... تولید کند.

 

 

پی نوشت :

 

1.Computer assisted instruction       

2.Polin

3. teaching machine

4.Information communication technology

5Placement test

6.Pre test

 

منابع:

ذوفن، شهناز.(1386). کاربرد فناوری های جدید در آموزش، تهران سمت.

شعبانی، حسن. (1382) مهارت های آموزشی، تهران: سمت.

لاولس، آوریل. (1384) نقشICT در کلاس درس، مترجم: منوچهر فضلی خانی و فرهاد فتحی نژاد، تهران: ورای دانش.

برچسب ها: آموزش به وسیله رایانه، روش های نوین تدریس،  

تاریخ : چهارشنبه 15 خرداد 1392 | 05:38 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
فهوم سنجش تکوینی،سنجش پرونده ای
بنام آن كه جان را فكرت آموخت                   چراغ دل به نور علم بر افروخت
     به  عنوان معلم باید عمیقاً  باور داشته باشیم که هر دانش آموز   قابلیت رشد و  یادگیری  را دارد به شرط آنکه ما ابزارهای سنتی ارزشیابی را که
بدون توجه به تفاوتهای فردی، فقط به دنبال نقطه ضعف هاست رها کنیم و ابزاری بسازیم که توانایی ها را شناسایی کند و به دانش آموز اعتماد به نفس بخشد و زمینه را به گونه ای مهیّا کنیم که نمره گرایی از بین  برود  و  معلم و دانش آموز و اولیا همه به دنبال  کیفیت کار  باشند نه کمیت.
        بسیاری از معلمان نگران  اتمام برنامه های درسی خود هستند بدیهی است بخشنامه ها و  دستورالعمل های اداری و اجرایی در تولید این  نگرانی  نقش عمده دارند و باعث افت کیفی کار آنان می شود. برای رفع این نگرانی باید چاره اندیشی کرد تا کیفیت فدای کمیّت نشود
        اگر بپذیریم که دانش آموزان با درجاتی متفاوت با یکدیگر در شرایط عادی قادر به یادگیری هستند پس باید شیوه ی سنتی ارزشیابی که کلیه ی دانش آموزان را به طور یکسان مورد سنجش و اندازه گیری قرار می دهد را رها سازیم و به دنبال ابزارهایی باشیم که تواناییهای آنها را با توجه به تفاوتهای فردی بسنجد و از این طریق اعتماد به نفس در آنان ایجاد کنیم به طوری که ارزشیابی را نوعی آموزش تلقی کنند و از آن ترس و واهمه نداشته باشند . آزمون های سنتی به دلیل ساختار خود به خواست و نیاز افرادی غیر از آزمون شونده پاسخ می دهند و اغلب به رتبه بندی کردن دانش آموزان می اندیشند . روش آنها  بر نقاط ضعف آزمون شونده تاکید دارد و در مورد پیشرفت دانش آموزان حساس نیست . امروزه اعتقاد بر این است که آموزش و ارزشیابی دو فرایند در هم تنیده اند و سنجش و ارزشیابی معتبر دانش آموزان را بر می انگیزد تا بیاموزد که چگونه یاد بگیرد در چنین رویکردی ، یادگیرنده تبدیل به فردی فعّا ل و ریسک پذیر و محقق می شود که به طور دائم از تدریس بهره می گیرد و به بیان دیگر توالی آموزش ، ارزشیابی ، آموزش مرتب تکرار می شود و در این فرایند شایستگی فرد رشد می کند و اعتماد به نفس او رشد می یابد و فراگیر به خوبی یاد می گیرد که چگونه آموخته ها رادر وضعیّت های دشوار و  نا آشنا به کا ر گیرد .
        امروزه بر اثر پیشرفت روز افزون علوم و تکنولوژی نقش آموزش و پرورش دگرگون شده است به طوری که وظیفه ی اصلی نظام آموزشی کشف و پرورش استعدادها و تواناییهای دانش آموزان برای شرکت در فعالیّت های سازنده ی اجتماعی است از آن جایی که ارزشیابی یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن است ارزشیابی تنها به امتحان پایانی یک دوره تحصیلی محدود نمی شود بلکه به عنوان وسیله ای برای هدایت مستمر یادگیری دانش آموزان و مقاصد گوناگون همراه با فرایند آموزش و پرورش در جهت تحقّق هدف های آن به کار می رود .

تعریف ارزشیابی تکوینی :
مجمموعه اقدامات و فعالیت هایی است که به صورت مستمر توسط معلم و دانش آموز و سایر ارزیابی کنندگان به منظور بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری ، در طول هر نوبت به عمل می آید که شامل انجام تکالیف درسی ، آزمون های عملکردی ، فعالیت های مرتبط با درس خارج از کلاس به صورت فردی یا گروهی ( فعالیت پژوهشی و ... ) ارزشیابی های باز و مشاهدات تدریجی رفتار و خود ارزیابی و نظر اولیای دانش آموز می باشد . (آئین نامه ارزشیابی تحصیلی وتربیتی )

مفهوم سنجش تکوینی و سنجش پرونده ای چیست ؟
(ارزشیابی مستمر- سنجش تکوینی ) ارزشیابی حین تدریس  
      دراین ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به بازخورد های فردی ، محیطی دارد تا بتواند تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثر بخشی برنامه ها یا فعالیتهای آموزشی اتخاذ کند. این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبودی کار تاکید دارد.
        در ارزشیابی مستمر( فرایند مدار) ارزشیابی پیشرفت یادگیری به عنوان امری مستمر و پویا در نظر گرفته می شود كه در تمام مراحل آموزش و یادگیری به كار گرفته می شود و در واقع نقش تكوینی دارد و هدف آن اصلاح و بهبود فرایند یاددهی - یادگیری می باشد. در شیوه ارزشیابی مستمر و پویا , معلم به عنوان قاضی یا داور ، فعالیت های دانش آموزان  را در همه حیطه های  یادگیری ( عاطفی , شناختی , روانی حرکتی ) از شروع آموزش تا پایان دوره آموزشی زیر نظر داشته و کلیه اطلاعات لازم را در جهت رسیدن به مهارت , نگرش و دانش مطلوب و مورد انتظار از طریق ابزارهائی مثل چک لیست رفتاری ( مشاهده عملکرد ) پوشه کاری , آزمون های عملکردی , آزمونهای عینی و غیر عینی دانشی , پرسشنامه نگرش سنج و ... جمع آوری می کند. در واقع سنجش مستمر معادل فارسی عبارت ( formative assessment  (  است formative را به تکوینی ( سازنده ) ( رشد دهنده ) یا ( شکل دهنده )ترجمه کرده اند . بنابراین به نظر می رسد کلمه ی مستمر ترجمه ی مناسبی نیست .  و می بایست به جای آن از سنجش سازنده و پویا  یا رشد دهنده استفاده می شد .
         شیوه های یادگیری دانش آموز باید کانون توجه فرایند ارزشیابی قرار گیرد : هر زمان که سنجشی انجام می شود دانش آموز باید آن را جزئی از فرایند آموزش تلقی کند و به همان اندازه که می داند((چه)) یاد می گیرد،بدانند (( چگونه)) یاد می گیرد. ارزشیابی تکوینی در مرکز فعالیتهای کلاسی قرار می گیرد: بسیاری از کارهائی که معلم و دانش آموز در کلاس انجام می دهند سنجش تلقی می شود.پرسشهائی که دانش آموز طرح می کند و تکالیفی که انجام می دهد، میزان دانش و مهارت او را نشان می دهد و معلم از طریق تفسیر مشاهدات خود مرحله ی تدریس خود را معیین می کند . این شیوه که در آن معلم و دانش آموز در تعامل ، بازخورد و تصمیم گیری اند ، جزء اصلی برنامه آموزشی است.
ویژگی های ارزشیابی تکوینی
آن چه باعث می شود یک ارزشیابی مستمر رشد دهنده و سازنده شود ، عملکرد و کاربرد نتایج آن است ،نه تعداد دفعاتی که انجام می شود .
1) ارزشیابی مستمر جزئی از فرایند آموزش است.
2) در تمام موضوعات درسی قابل اجرا است .
3) به فعالیتهایی منجر می شود که طراحی مراحل بعد آموزش را امکان پذیر می سازد .
4) به روایی بیش از پایانی اهمیّت معنی می دهد.
5) دانش آموزان را در فرایند یادگیری خود سهیم می سازد و توان خود ارزیابی را در آنان تقویت می کند .
6) معلم را در یک فرایند تجربه اندوزی قرار می دهد و به او کمک می کند تا علایق دانش آموزان را شناسایی کند سطح فعالیتها ، (سادگی ، یا دشواری آن ها ) را به درستی بسنجد .
7) معلم را قادر می سازد تا از طریق ارزشیابی متناوب و یادداشت برداری اصلاحات کافی برای ارزشیابی معتبر دانش آموزان را  جمع آوری کند .
8) معلم را قادر می سازد  تا به طور منظم دانش آموزان را در فعالیت های گوناگون در نظر بگیرد و عواملی را که مانع پیشرفت آنان است شناسایی کند ، زیرا به طور طبیعی نوع عملکرد دانش آموزان در فعالیتهای گوناگون یکسان نیست.
9) درارزشیابی مستمرتمایل به دانستن مورد  سنجش قرار می گیرد نه فقط دانسته ها.
10) نتابج ارزشیابی مستمر(فرایند مدار) ، نه تنها میزان تحقق هدفهارا در هر مرحله از آموزش و یادگیری نشان می دهد،بلكه بازخورد آن ،زمینه ی اصلاحات لازم در برنامه ی درسی ، مواد آموزشی ، رسانه ها ، روشهای تدریس و فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را فراهم  می نماید.
11) در واقع تفسیر نتایج ارزشیابی تکوینی به  این منظور انجام می شود که مشکلات، نارسایی هاو بدفهمی های یادگیری هر یک  از دانش آموزان مشخص شود. ونیزروشهای مناسب برای رفع آنها را به معلم ودانش آموز نشان دهد.
اهمیّت ارزشیابی تکوینی در فرایند آموزشی
         ارزشیابی تکوینی در فرایند آموزش نقش مهمّی ایفا می کند و در هر مرحله معلم باید آموزش را از جایی شروع کند که دانش آموزان از نظر مهارت ، نگرش ، دانش در آنجا قرار دارد . این نوع ارزشیابی بازخورد مناسبی به معلم می دهد تا بتواند فعّا لیّتها یی طراحی کند که با ثبت دانش ، نگرش و مهارت های شاگردان تناسب داشته باشد .
به  علّت  اهمیّت این  ارزشیابی در توصیف داده ها و رفتارها توجه مدیران و دبیران محترم را به نکات ذیل جلب می نماییم .
- نظارت معلم بر تحقّق انتظارات آموزشی وپرورشی  بخش های گوناگون هر مطلب  آموزشی.
- هدایت مداوم یادگیری دانش آموزان بر اساس توانایی هایشان به سمت تحقّق انتظارات آموزشی و  پرورشی.
- اصلاح بهبود روش های آموزش  و پرورش اعمال شده در کلاس درس.
- کشف راهکارهای متناسب بارشد هردانش آموز تا او بتواند از مرز کنونی توانایی هایش فراتر رود.
- پی بردن  به  جریان  های روان شناختی مؤثر در یادگیری دانش  آموزان و ارائه  ی بازخور لازم و  مناسب.
- آگاهی از چگونگی تشکیل  ساختارهای  ذهنی مربوط به دانش، مهارتها و نگرش اکتسابی و چگونگی فرآیند و نحوه  ی  استفاده از آن در حل مسائل در شرایط و  موقعیّت جدید.
- ارائه  بازخورد لازم به  دانش آموزان در مورد  فعالیّت ها  و کوشش های  آموزش وپرورش به منظور ایجاد توجه لازم و افزایش و  علاقه به فعالیت ها در آنان.
- انطباق روش،  برنامه، وسایل و منابع آموزشی  با نیازهای دانش آموزان.
- کشف شکاف بین انتظارات آموزشی و پرورشی با دانش، فهم، مهارت و.... دانش آموزان و کمک به آنان برای کاهش این فاصله.
- آگاهی معلم از اینکه در کلاس درس چه موضوعی راآموزش  داده است  و  این که کدام قسمت از آموزش به کار بیشتر نیاز دارد.
      در واقع تفسیر نتایج ارزشیابی تکوینی به  این منظور انجام می شود که مشکلات،   نارسایی هاو بد فهمی- های یادگیری هر یک  از دانش آموزان مشخص شود. و نیز روشهای مناسب برای رفع آنها را به معلم و دانش آموز نشان دهد.
به بیانی دیگر، نتایج این نوع  ارزشیابی پیشرفت  تحصیلی،  فرضیه هایی را در اختیار معلمان به عنوان پژوهشگران  آموزشی قرار می دهد تا با توجه به آنها به رفع بدفهمی ها،  نارسایی ها،  و مشکلات احتمالی یادگیری  دانش آموزان، (زمانی که فعالیّت ها و کوشش  آموزش و پرورشی در جریان هستند) اقدام کنند.
ارزشیابی مستمر به هیچ وجه نباید به رتبه بندی و دسته بندی دانش آموزان بیا نجامد  بر این نکته تاکید می شود که بر خورداری از بر چسب زدن بر کودک بسیار مهم است حاصل امتحان تدریجی باید این پیام را به معلم بدهد که برای پیشرفت این کودک چه کار می توان انجام داد و او فعلا در کجا قرار دارد نه اینکه مثلا این دانش اموز در زیر حدّ متوسط است یا به حدّ معیّنی  نرسیده یا کند ذهن است .

شیوه های اجرایی ارزشیابی مستمر  
         ارزشیابی های  تکوینی را می توان به شیوه های گوناگون در کلاس به کار گرفت این شیو ه ها بدون شک از هدف ها ، دوره ، سطح سنی دانش آموزان ، موضوع درس ، تعداد دانش آموزان و چندین عامل دیگر تاثیر می پذیرد . عمده ترین شیوه های ارزشیابی های تکوینی از این قرار است .
1)ثبت رویدادها ی مهم از عملکرد دانش آموزان  2) استفاده از سوالات کوتاه پاسخ3) استفاده از سوالات تشریحی به صورت توصیفی ،  تحلیلی ، تبیینی4) پوشه کار یا مجموعه کارها ( Portfolio ) 5) انجام آزمایش 6)پروژه ی گروهی7)نمایش 8)تستهای شفاهی یا پرسشهای شفاهی9) دادن کارهای عملی به دانش آموزان 10)مشارکت دادن دانش آموزان در ارزشیابی از خود یا دیگران11) تهیه گزارش وخلاصه نویسی12) برگزاری کنفرانس

روش های عملی ارزشیابی مستمر
1)     تنظیم فهرست ارزشیابی از فعالیّت های گوناگون دانش آموزان در داخل کلاس و نیز فعالیّت های خارج از کلاس آنان است . معلم محدوده ی انتظارات  خود را در مورد آنان مستند سازد . میزان پیشرفت دانش آموزان بر اساس این اطلاعات ، ارزشیابی کند و بتواند نقاط ضعف و قوّت  دانش آموزان را مستدل و مستند به اطلاع والدین برساند تا آنان در جهت کمک به آموزش فرزندانشان هدایت کند .
2)     معلم هر نوع خلاقیت یا عملکرد مناسب و خارج از انتظار را در زمینه ی فعالیت ها در ستون ملاحظات یا یادداشت های جداگانه ی دیگر ثبت کند و برای آن امتیاز اضافی در نظر گیرد در ارزشیابی مستمر هر دانش آموز با خودش مقایسه می شود بنابراین معلم باید وضعیّت فعلی هر دانش آموز با وضعیّت قبلی وی مقایسه کند و میزان پیشرفت او ملاک ارزشیابی قرار دهد .
سنجش پرونده ای( Portfolio assessment )
        یکی از روشهائی که به تازگی در ارزشیابی عملکرد فراگیران در موقعیتهای آموزشی رایج شده است، استفاده از پو شه ی کار برای ارائه مجموعه کارهاست. یکی از امتیازهای مهم این روش ارزشیابی که برای معلم و دانش آموز هر دو مهم است این است که دانش آموز با اندیشیدن درباره ی نمونه ی کارهای خود، ارزشیابی از خود را می آموزد و این مهارتی است که برای پیشرفت یادگیری بسیار ضروری است.
       پو شه ی کار یک مجموعه هدفدار منظم از کار  و فعالیّت فراگیر  که نشان دهنده تلاش و کوشش و پیشرفت و رشد دستآوردها و موفقیّت های او می باشد. و فراگیران را به فراگیرانی پویا و فعال تبدیل می  کند که در  برابر یادگیری و پیشرفت خود مسئول باشند.
         پوشه کار مانند یک جورچین (پازل) مجموعه  ی  قطعاتی از کارهای هدفدار فراگیران است که  به او امکان می دهد تا  توانایی های  خود را از جهات مختلف  به نمایش   بگذارد. که البته هر پوشه می تواند شامل کار یک فرد  یا یک  گروه باشد. که به یک یا  چند موضوع درسی اختصاص  دارد  که البته می توان در زمان معین فراگیر آن را به خانه ببرد یا در  مدرسه نگهداری  شود و در اختیار معلم سال بعد قرار گیرد. در واقع پوشه کار فرصت شناخت  و اصلاح اشتباهات را به فراگیران می دهد.
اهداف سنحش پرونده ای
1-  فراگیران امکان می یابند تا مراحل رشد و پیشرفت خود را ارزشیابی و ازاین طریق بازخورد دریافت نمایند .
2-  احساس مالکیت و عزت نفس فراگیران افزایش می یابد . هدف این است که فراگیرانم در انتخاب موضوع و محتوا و راهبرد تهیه مجموعه کارها مشارکت کنند و در مورد کارهای خود بیاندیشند و فرایند و فرآورده را مورد قضاوت قرار دهند وپیشرفت خود را از طریق تحلیل و نقد مجموعه کارها و با توجه به اهداف کلی و عینی برنامه ها تضمین کنند .
3-     ایجاد انگیزه لازم در جهت اهداف آموزشی ،
چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد
1- تکالیف انفرادی مدرسه2- برگه امتحانی3- تکالیف  گروهی مدرسه 4- گزارش های علمی5- یادداشت های  کلاسی یا خارج کلاسی دانش آموز6- ثبت پرسش ها  و اظهارنظرها  در رفتارهای قابل توجه7- گزارش مصاحبه ای فراگیر با افراد مختلف8- خلاصه داستان یا فیلم یا بازدید9- نمونه کارهای هنری و...
سعی شود بهترین کار هر دانش آموز در پوشه گذاشته شود. معلم و دانش آموز  در  انتخاب مواردی که در پوشه گذاشته شود با یکدیگر مشورت  کنند.
مراحل اجرای سنجش پرونده ای
1-     معرفی وچگونگی استفاده عملکرد ( والدین و دانش آموزان )
2-  معلم ودانش آموز درباره محتویات پوشه کار با هم صحبت و گفتگو می کنندو معلم نمونه هایی از پوشه کار ها را به دانش آموزان نشان می دهد .
3-  ارزیابی پوشه کار: در ابتدای دوره معلم بصورت کلی درباره ارزیابی پوشه کار به فراگیران توضیح می دهد .دو نوع کلی ارزیابی برای پوشه کار عبارتند از :
الف- ارزیابی که معلم درطی اجرا و تشکیل پوشه کار خواهد داشت .
ب- نحوه ارزیابی دانش آموز از عملکرد خودش و چگونگی انجام آن.
معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای
برای آنکه بتوان یک پوشه کار را ارزیابی کرد باید معیارهایی داشت که می  توان به مواردزیر اشاره کرد:
1- دقت  در کار 2- نظم  کار و نظافت ظاهری3- خلاقیّت و  نوآوری4- کنجکاوی و پرسش  گری5- پشتکار و  صبر و  حوصله 6- کاربرد آموخته ها 7-  تصحیح اشتباهات8- توانایی  استفاده از ابزار 9- توانایی برقراری ارتباط10- توانایی حل مسئله 11- توانایی طرح  مسئله12- توانایی  کار گروهی و..
از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم
1-  به دانش آموز  امکان داده می شود پوشه ی خود را با معلم مرور کند  و مواردی را که می تواند اصلاح کند بگوید.
2- به دانش آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با دانش آموز دیگر مرور  کند.
3- به دانش  آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با گروه خود مرور کند.
4- به دانش  آموز امکان داده میشود که محتویات پوشه را با والدین مرور کند.
5-به معلم  این امکان را می دهد که پوشه فراگیران را مرور کند و مواردی که  به کمک   نیاز دارند تعیین کند.
6- به دانش  آموزان امکان  می دهد که  از  کارهای خود نمایشگاهی ترتیب دهند.

خود سنجی ( خود ارزیابی )
الف : خودسنجی
      لازمه ی درگیر کردن دانش آموز در فرایند آموزش خودش،این است که او توان خود ارزشیابی را داشته باشد و به خود شناخت برسد یعنی بتواند آنچه را در یک موقعیت فرا گرفته ،در موقعیت دیگر بکار برد. به عبارت دیگر از فرایند تفکر خود آگاه شود تا بتواند آن را کنترل کند. انعکاس و بازخورد آموخته های دانش آموزان به آنان یکی از ابزار مهم است که می تواند بصورتهای مختلف،معلم به دانش آموز،دانش آموز به خودش یا دانش آموزان به یکدیگر اتفاق افتد. در این فرایند به این نکات باید توجه کنیم:
* در تعامل با دانش آموزان هنگامی که فعالیتی را انجام می دهد ، بر کار او و نه بر خود او تمرکز کنید.
* پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت دانش آموز با نمره همراه نکنید. زیرا تاثیر پیشنهاد از بین می رود.
* دانش آموزان را به شرح آنچه داده اند تشویق کنید.  







ب)نمون برگ خودسنجی ( خود ارزیابی )
ردیف موارد
1 مهمترین چیزی را که آموخته ام این موارد بود :
2 تجربه مورد علاقه ام این بود :
3 من در                                             پیشرفت داشته ام
4 من در زمینه                                 باید بیشتر تلاش کنم
5 به خودم افتخار می کنم بخاطر
6 روش های یادگیری که آموختم وبیشتر از همه بکار برده ام عبارتند از :
7 وقتی به کارهایم نگاه می کنم احساس می کنم    
8 قبل از شروع کار جدید ،دوست دارم                                   آن را یاد بگیرم
9 فکر می کنم مشکلات با                           برطرف می شود .
موفقیت رسیدن به هدف نیست ، بلکه تلاش برای رسیدن به هدف است . (نیچه )    

فهرست منابع و مآ خذ
*آئین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی  
*ارزشیابی در خدمت آموزش ( طاهره رستگار )
* روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی  ( دکتر سیف )
* ارزشیابی توصیفی ( دکتر محمد حسنی )
* راهنمای عملی روشهای مشارکت در فرایند تدریس (  منوچهر فضلی خانی  )
* ارزشیابی خلاق (سعید راصد – علیرضا رحیمی )
* ارزشیابی وسنجش ( علی اکبر سیف )
*ارزشیابی آموزشی  ( دکتر بازرگان )
*سنجش پرونده ای ( پوشه کار )  حمید رهباردار

برچسب ها: مفهو ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی تکوینی،  

تاریخ : سه شنبه 14 خرداد 1392 | 04:42 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

جدول زمان بندی دروس برای تمامی پایه های ابتدایی

نکته ی بسیار مهم این است که جداول زمان بندی ارائه شده پیشنهادی است و آموزگاران محترم می توانند آن را با توجه به شرایط خاص کلاس تغییر دهند.

جدول زمان بندی دروس اول ابتدایی

       

 

قرآن

بخوانیم

ریاضی

علوم

مهر

14-17

نگاره 1تا 12

1-24

بخش 1

آبان

18-23

درس 1تا 4

25-50

بخش 2و 3

آذر

24-29

درس 5 تا 8

51-77

بخش4

دی

30-36

درس 9 تا 10

78-88

بخش 5

بهمن

37-41

درس 11 تا 16

89-114

بخش 6و7

اسفند

42-49

درس 17 تا 22

115-135

بخش 8

فروردین

50-54

آزادو روانخوانی

136-152

بخش9

اردیبهشت

55-59

آزادو روانخوانی

153-164

بخش10

نکته: رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

 

 

جدول زمان بندی دروس دوم ابتدایی

 

قرآن

بخوانیم

بنویسیم

هدیه

ریاضی

علوم

مهر

1-9

2-13

1-21

11-15

2-22

6-11

آبان

10-22

14-40

22-49

16-27

23-47

12-22

آذر

23-40

42-72

50-77

28-37

48-72

33-40

دی

41-51

74-88

78-91

38-47

73-91

41-48

بهمن

52-66

90-117

92-119

48-55

92-113

49-62

اسفند

67-76

118-151

120-141

56-63

114-139

63-74

فروردین

77-84

152-157

142-148

64-69

140-149

75-79

اردیبهشت

85-94

158-167

149-155

70-71

150-156

80-85

 

 

 

جدول زمان بندی دروس سوم ابتدایی

       

 

اجتماعی

بخوانیم

ریاضی

علوم

مهر

1-12

1-27

1-29

1-21

آبان

13-20

28-50

30-58

22-33

آذر

21-32

51-73

59-88

34-51

دی

33-38

47--96

89-105

52-61

بهمن

39-46

97-117

106-117

62-72

اسفند

47-58

118-142

118-149

73-98

فروردین

59-64

143-156

150-164

90-99

اردیبهشت

65-73

157-172

165-192

100-117

نکات:

رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

دروس کتاب هدیه های آسمان به صورت پیمانی وبا توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظردروس و کتاب دست یافت.

درس قرآن برطبق جدول بودجه بندی موجود در کتاب تدریس شود. 

 

 

 

جدول زمان بندی دروس چهارم ابتدایی

 

قرآن

بخوانیم

علوم

ریاضی

جغرافی

تاریخ

مدنی

مهر

1-20

1-30

1-15

1-29

1-10

70-76

108-112

آبان

21-40

31-64

16-31

30-58

11-21

77-82

113-116

آذر

41-61

65-86

32-47

59-85

22-32

83-89

117-120

دی

62-70

78-102

48-58

86-101

33-38

90-93

121-122

بهمن

71-81

103-136

59-69

102-119

39-45

94-96

123-124

اسفند

82-100

137-152

70-85

120-148

46-56

97-101

125-128

فروردین

101-113

153-168

86-94

149-160

57-61

102-104

129-130

اردیبهشت

114-137

169-180

95-104

161-186

62-67

105-106

 

نکات:

دروس کتاب هدیه های آسمان به صورت پیمانی وبا توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظردروس و کتاب دست یافت.

رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

 

 

 

جدول زمان بندی دروس پنجم ابتدایی

 

قرآن

بخوانیم

علوم

ریاضی

جغرافی

تاریخ

مدنی

مهر

1-19

1-30

1-19

1-21

1-12

76-86

138-142

آبان

20-38

31-61

20-38

22-42

13-24

86-96

143-146

آذر

39-57

62-96

39-57

46-64

25-36

97-106

147-150

دی

58-68

97-115

58-65

65-74

37-41

407-110

151-152

بهمن

69-80

116-130

66-73

75-84

42-48

111-116

153-155

اسفند

81-95

131-166

76-92

85-105

49-60

117-126

156-158

فروردین

96-105

167-178

93-100

106-115

61-65

127-130

159-160

اردیبهشت

106-120

179-195

101-112

116-132

66-73

131-135

161-164

نکات:

دروس کتاب هدیه های آسمان به صورت پیمانی وبا توجه به مناسبت های موجود دروس تدریس شود تا به اهداف مورد نظردروس و کتاب دست یافت.

رعایت بودجه بندی کتاب بنویسیم با توجه به دروس ارائه شده کتاب بخوانیم باید رعایت گردد.

 


برچسب ها: جدول زمان بندی دروس برای تمامی پایه های ابتدایی،  

تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392 | 04:31 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
محتوای الکترونیکی ریاضی اول (4.51 MB)








محتوای الکترونیکی کار با کاغذ ترنسل (26.11 kB)











دانلود محتوای الکترونیکی فارسی اول ابتدایی از درس 1 تا 5








دانلود بازی کلمه و تصویر مربوط به هم (برای کلاس اول ها)













برچسب ها: محتوای الكترونیكی دروس پایه اول،  

تاریخ : یکشنبه 12 خرداد 1392 | 04:21 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : جمعه 10 خرداد 1392 | 04:30 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

دیسلِکسیا یا نارساخوانی

نارساخوانی، یک نوع اختلال یادگیری است که بر توانائی خواندن کودک تأثیر می‌گذارد. این عارضه در پسران شایع‌تر از دختران است و دقیقاً مشخص نیست که چه عاملی موجب این مشکل می‌شود. نارساخوانی اغلب جنبه ارثی دارد، ولی تاکنون، هیچ نقص ژنتیکی پیدا نشده است که علت آن باشد. بعضی از کودکان نارساخوان در اثر حادثه‌ای دچار آسیب مغزی شده‌اند؛ ولی دیگران چنین حادثه‌ای نداشته‌اند. با این حال، اثبات شده است که نارساخوانی، شکلی از عقب‌ماندگی ذهنی نیست و نارساخوانی با معلولیت جسمی، مشکلات فرهنگی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی پائین یا آسیب‌های مادرزادی مغزی ارتباط مستقیم ندارد.

دیسلِکسیا یا نارساخوانی

کودکی که دچار نارساخوانی است، معمولاً تا قبل از ورود به مدرسه هیچ مشکلی ندارد. در این هنگام کودک درمی‌یابد که نمی‌تواند کارهائی که کودکان دیگر به‌راحتی انجام می‌دهند، را انجام دهد. این تجربه می‌تواند ناراحت‌کننده و دردناک باشد. کودک اغلب قادر به بیان مشکل خودش نیست. در نتیجه، آنقدر پریشان‌حال می‌شود که با کلاس را به‌هم می‌ریزد و یا شدیداً گوشه‌گیر و ساکت می‌شود. کودکان دیگر، کودک نارساخوان را کودن خطاب می‌کنند و معلمان و والدین، کودک را تنبل یا بی‌انگیزه می‌خوانند. ولی در واقع کودک نارساخوان می‌تواند بسیار باهوش باشد و اغلب برای خواندن بسیار سخت تلاش می‌کند.
فشار از طرف والدین و معلمان برای سخت‌تر کار کردن می‌تواند گیج‌کننده و ناراحت‌کننده باشد و می‌تواند منجر به عصبانیت و تمرد شود. بعضی از کودکان که نارساخوانی دارند، فعالیت‌های دیگری را در پیش می‌گیرند که آنها را می‌توانند خوب انجام بدهند و این می‌تواند به آنها کمک کند که خودشان را با شرایط وفق دهند و احساس راحتی بیشتری کنند.
● علائم و نشانه‌ها
نارساخوانی از نظر شدت متفاوت است. بعضی از مشکلاتی که نارساخوان می‌تواند داشته باشد، به قرار زیر است: گیجی در مورد اینکه چپ‌دست یا راست‌دست است، مشکل در ساعت خواندن و یاد آوردن ترتیب روزهای هفته، ماه‌ها و یا فصول، فعالیت بیش از حد، مشکلات صحبت کردن، اشکال در تمیز و تشخیص چپ و راست و بالا و پائین از هم؛ مشکلات تعادلی و هماهنگی حرکتی، مشکلات حافظه، برعکس دیدن حروف و اعداد.
تشخیص نارساخوانی با یک سری آزمایش‌های بینائی و حافظه، فضا و زمان و ارزیابی پزشکی و روانشناسی انجام می‌گیرد. کودکی که علائم نارساخوانی دارد، می‌تواند به‌جای نارساخوانی، در واقع مشکلات شنوائی و بینائی، مشکلات احساسی و یا مشکلات سیستم عصبی مرکزی داشته باشد.
بیش از اینکه تشخیص نارساخوانی رد شود، احتمال علل جسمی یا روانی باید رد شود.
● مراقبت خانگی
کودکی که نارساخوانی دارد، نیازمند توجه و کمک ویژه از طرف خانواده است، با این حال، نباید بیش از حد مراقب کودک بود. کودک در عین حال که تشویق می‌شود، باید پیشرفت داده شود: ولی ابتدا ایجاد تعادل بین این دو کار آسانی نیست. پزشک و معلمان کودک باید در کار کردن با یک کود نارساخوان یا والدین همکاری کنند. این وضعیت می‌توانند برای تمام خانواده سخت باشد و والدین نباید نسبت به تأثیر این مشکل بر روی برادران و خواهران کودک نارساخوان حساس باشند و در صورت لزوم باید به آنها توجه بیشتری نشان دهند و حتی از متخصص کمک بگیرند.
● موارد احتیاط
▪ اگر کودک شما باهوش به‌نظر می‌آید، ولی مشکلات دور از انتظار در خواندن دارد، ممکن است نارساخوان باشد هر قدر مشکل زودتر روشن شود، برای کودک آسان‌تر خواهد بود. در اسرع‌وقت از یک متخصص کمک بگیرید.
▪ کودک را یک فرد شکست‌خورده در نظر نگیرید. بلکه او را تشویق کنید که مهارت‌های جدیدی پیدا کند.
● درمان پزشکی
نارساخوانی درمان ندارد. اگر کودک علاوه بر نارساخوانی، مشکلات جسمی یا روانی دارد، احتمالاً باید ابتدا این مشکلات برطرف شوند. سپس با یک طرح برنامه درمانی، می‌توان مشکلات خواندن را برطرف کرد. این برنامه به‌وسیله یک تیم تخصصی آموزشی مطرح می‌شود که در طی آن با کودک، والدین کودک، پزشک و معلمان مشورت می‌شود. این طرح شامل آموزش و پرورش ویژه براساس توانائی‌ها و مشکلات کودک خواهد بود.



برچسب ها: دیسلِکسیا یا نارساخوانی،  

تاریخ : جمعه 10 خرداد 1392 | 04:27 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
نرم افزار کارگاه مدار ( مدارهای متوالی و موازی درس علوم پایه چهارم )
دو نرم افزار آموزشی تمرین جدول ضرب
محتوای الکترونیکی پنج تن آل عبا
دانش آموزان برتر اخلاقی کلاس پنجم(ج)دبستان امامت اراک
دانش آموزان ممتاز کلاس پنجم (ج)دبستان امامت اراک
نمونه سوالات دی ماه پایه ی پنجم
انیمیشن تاریخ حکومت های ایران روی خط زمان
نکات مهم وکلیدی ریاضی پنجم
محتوای الکترونیک ضرب کسرها
محتوای الکترونیک چند رسانه ای جغرافی پنجم ترکیه
محتوای الکترونیک ارمنستان
نرم افزار چند رسانه ای علوم پنجم
پیک آدینه(تکلیف پایان هفته)کلاس پنجم
محتوای الکترونیک جمهوری آذربایجان
سوالات آذرماه پایه ی پنجم
واحد کار طرح کرامت پنجم
کشور ترکمنستان
شعر های طرح کرامت پایه ی پنجم
انیمیشن تغییر خشکی ها ودریاها
تمرینات فارسی پنجم
دانلود نرم افزار تمرین ریاضی پایه چهارم( فصل دوم )
کارت های امتیازی وتشویقی برای دانش آموزان
محتوای الکترونیک ابابیل
محتوای الکترونیک کلمات هم خانواده
آموزش ریاضی ششم
فیلم راهنمای معلم چهارم ابتدابی
محتوای الکترونیک درس 15تاریخ پنجم(انقلاب شکوهمند اسلامی)
فیلم های تاریخ چهارم و پنجم ابتدایی
نمونه سوال امتحانی آبان ماه کلاس پنجم
داستان قرآنی بشارت
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 23 ::      ...   10   11   12   13   14   15   16   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.