تبلیغات
آموزشی
موسوعة فواصل البسملة لمنتدیات فاطمة

تاریخ : دوشنبه 10 فروردین 1394 | 07:48 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
جدول ارز یابی عملکرد دانش آموز از درس املاء(متن)

نام:                      نام خانوادگی:                            نام کلاس:                    تاریخ:

ردیف

انتظارات

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

نیازبه تلاش بیشتر

1

هنگام نوشتن دقت دارد.

 

 

 

 

 

2

کلماتی راکه می شنودبه درستی می نویسد.

 

 

 

 

 

3

مداد را صحیح به دست 

می گیرد           

 

 

 

 

 

4

خوانا وزیبا می نویسد.

 

 

 

 

 

5

درگذاشتن نقطه,دندانه به طور صحیح دقت لازم را دارد.

 

 

 

 

 

6

فاصله بین کلمات را حفظ

می کند.

 

 

 

 

 

7

اشتباهات خودرامی پذیرد
و
در
جهت اصلاح آن
می کوشد.

 

 

 

 


برچسب ها: جدول ارز یابی عملکرد دانش آموز از درس املاء،  

تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392 | 06:53 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش

منبع سایت 2فرشتهبرچسب ها: آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش،  

تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392 | 06:50 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش

منبع سایت 2فرشتهبرچسب ها: آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش،  

تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392 | 06:48 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش

منبع سایت 2فرشتهبرچسب ها: آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش،  

تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392 | 06:46 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش

منبع سایت 2فرشتهبرچسب ها: آموزش ( ضرب ) بایک بازی فلش،  

تاریخ : دوشنبه 14 مرداد 1392 | 06:31 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

روش تدریس جغرافی پایه پنجم

به نام خدا

نام درس : جغرافی                   موضوع درس : كشورعراق         پایه تدریس : پنجم ابتدایی

صفحه موردتدریس : 46تا 49     تعدادفراگیران : 29 نفر               نام آموزگار .................

____________________________________________________________

اهداف كلی : فراگیران باموقعیت طبیعی ‘ انسانی واقتصادی كشورعراق آشناگردند .

اهداف اجرایی :

مخاطب :29نفرازدانش آموزان كلاس پنجم دبستان ...............كه 45 صفحه ازكتاب جغرافی

            رافراگرفته اند .

رفتار : موقعیت كشورعراق راتوضیح دهند .

شرایط : كتاب درسی ‘  نقشه عراق ‘ نقشه جهان نما ‘ كره جغرافی ‘ ضبط صوت ‘ نوار

           سوال های آماده شده ‘ تخته وگچ .

درجه : انتظارمی رود پس ازپایان درس %90 فراگیران به هدف های رفتاری درس پاسخ

          مثبت دهند .

اهداف رفتاری

حیطه یادگیری -سطح                    

- كشورعراق راروی نقشه مشخص كنند.

- شش كشورهمسایه عراق راباجهت جغرافی آن نام ببرند .

- موقعیت طبیعی عراق راتوضیح دهند .

- وضعیت انسانی عراق رادرسه سطرتوضیح دهند .

- وضعیت اقتصادی عراق رادردوسطرتوضیح دهند .

- موقعیت عراق راباكشورهای دیگرمقایسه كنند ودریك سطرتوضیح دهند .

- نسبت به دانستن موقعیت عراق ازنظراجتماعی وسیاسی كنجكاوی نشان دهد .

 

  شناختی –درك وفهم

شناختی – دانش

 شناختی – درك وفهم

شناختی – درك وفهم

شناختی – درك وفهم

شناختی – تجزیه وتحلیل

عاطفی – ارزش گذاری

              

 

وسایل : ضبط صوت – تخته وگچ – كارت های سوال – نقشه جهان نما وكشورعراق

           كره جغرافی

روش تدریس : پیش سازماندهنده – یاران دریادگیری (تفحص گروهی ) – تفكر استقرایی

ارزشیابی تشخیصی :      5 دقیقه

گروه ها به صورت تصادفی سوالات رابرداشته وپس ازمشورت باگروه به سوال ها پاسخ

می دهند .

- موقعیت اقتصادی تركیه رادریكسطرتوضیح دهید .

- موقعیت انسانی تركیه رادردوسطرتوضیح دهید .

- موقعیت طبیعی تركیه رادرسه سطرتوضیح دهید .

  رفتارورودی  (3دقیقه )

- سلام واحوال پرسی – حضوروغیاب – بررسی تكالیف سرگروه های جغرافی وسپس

سرگروه هاتكالیف اعضای گروه خودرابررسی كنند .

ایجادانگیزه   ( 2دقیقه )

ضبط صوت راروشن كرده وباپخش نوار قرآن دانش آموزان رابه این مسئله هدایت كرده كه

می خواهیم امروزبایكی ازكشورهای همسایه ایران كه عرب زبان هستند آشناشویم .

ارائه درس   (20 دقیقه )

فعالیت معلم

فعالیت فراگیران

- باتوجه مطالب گفته شده درایجادانگیزه ازآنان

می خواهیم كشورهای عرب زبان رانام ببرند .

 

- باتوجه به نقشه كشورعراق رامشخص كنند و

مطالب كتاب رابه گروه داده وپس ازمطالعه آن

برای دیگر گروه ها توضیح دهند .

 

- تشویق گروه ها

-فعالیت های كتاب راپس ازمشورت بادیگرگروه ها انجام دهند .

- پس ازمشورت درگروه كشورهارانام برده

وسپس هدایت می شوند به درس جدید .

 

هرقسمت ازكتاب توسط یكی ازگزوه ها

مطالعه شده وبرای دیگرفراگیران توضیح

می دهند .

 

 

بررسی گفته هاونوشته های دیگرفراگیران

 

 

 

 

جمع بندی (5دقیقه )

- به فراگیران فرصت داده می شودكه پس ازمشورت مطالب خودرابه شرح ذیل دردفاترخود

بنویسند:

         - مطالبی كه دررابطه بااین درس می دانستم .....................

         - مطالبی كه دراین درس آموختم ............................

         - چیزی كه مایلم دررابطه بااین درس بیشتربدانم ....................

ارزشیابی تكمیلی  (5دقیقه)

سوالات كه ازقبل آماده شده است دراختیارفراگیران قرارداده می شود .

تعیین تكلیف  (3دقیقه)

یكی ازتكالیف زیررابنابرعلاقه خود انجام دهند .نقشه برجسته عراق – تحقیق دررابطه با اماكن

مذهبی عراق – تحقیق دررابطه بامسائل سیاسی عراق .

اختتام (2 دقیقه )

تصاویری ازاماكن مذهبی عراق نشان داده شود .


برچسب ها: طرح درس جغرافی پنجم کشور عراق،  

تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1392 | 05:47 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

دسته بندی روش های تدریس به علت دامنه و کاربرد آن ها و هم چنین ترکیب های بی شماری که معلمان در آن ها انجام می دهند، بسیار دشوار است. علاوه بر این، ارتباط نزدیکی که این روش های تدریس با مواد آموزشی دارند، بر پیچیدگی دسته بندی می افزاید. با وجود این، یک دسته بندی از روش های تدریس را در زیر ملاحظه می کنید. این دسته بندی در آموزش جغرافیا مفید و موثر تشخیص داده شده است:

 

 1. روش تدریس حل مسئله (همراه با بارش مغزی یا ایده های آنی(

( problem solving, including brainstorming )

 

 1. فعالیت های ساختنی ( constructional activities ) مثل جورچین ها، مدل های سه بعدی، ماکت سازی و میز شن

 

 1. فعالیت های خلاق ( creative activities ) مثل طراحی، نقشه کشی، الگو کشی، ترسیم کروکی و ...

 

 1. نمایش ( demonstrations ) مثل نمایش سوغاتی شهرها، پوشاک اقوام و ملل، غذاهای محلی، محصولات کشاورزی نواحی مختلف جغرافیایی و ...

 

 1. تبادل نظر ( discussions ) شامل:
  • سوال و جواب ( questions & answers )
  • مسابقات اطلاعات و مهارت های جغرافیایی، امتحانات

( quizzes – examinations )

  • بازی های آموزشی ( educational games )
  • آزمون از خویش ( self - tests )
  • نمودارهای تجربی و گزارش ها ( experiment charts & records )
  • از بَر کردن ( recitations )
  • گروه های فعال ( buzz groups )

 

 1. ارائه گزارش:
  • گزارش های فردی و گروهی ( individual and group reports )
  • مطالعات فردی ( independent study ) مثل مطالعات موردی
  • بررسی ها ( surveys ) مثل نقشه کشی یا آمار برداری زمینی
  • بازدید های میدانی و گشت و گذارها ( field trips & excursioms )

 

 1. نمایش یافته ها به شکل تصویری ( illustrated presentations )
 2. نمایش مناظر ( landscape show ) مثل استفاده از عکس و اسلاید
 3. روش های تدریس نمایشی ( dramatizations )
  • ایفای نقش یا نقش آوری اجتماعی ( role playing or sociodrama )
  • بازی های نمایشی
  • اجرای نمایش (تئاتر) ( dramatic play )
  • نمایش های عروسکی ( puppet shows )
  • داستان سرایی و داستان گویی ( stories & storytelling )

 

 1. روش های تجربی ( experiments )
  • مصاحبه با حضور فرد مطلع ( resource persons )
  • رسانه های گروهی، فیلم، اسلاید و نوارهای صوتی ( media; films, slides, tapes )

 

 1. روش شبکه بازیابی اطلاعات ( information retrieval nets )
 2. روش طرح نقشه ها ( outline maps )


برچسب ها: انواع روش تدریس جغرافیا، روش تدریس جغرافی ابتدایی،  

تاریخ : یکشنبه 13 مرداد 1392 | 05:41 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

دانلود انیمیشن نحوه ی کارکرد توربین بادی

پسورد : www.spowpowerplant.blogfa.com


برچسب ها: دانلود انیمیشن؛ انرژی ها تجدیدپذیر،  

تاریخ : شنبه 12 مرداد 1392 | 06:39 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

1-    همکاران محترمی که دوره ضمن خدمت مربوط به پایه تدریس خود را ندیده اند حتما قسمت

مقدمه کتاب بخوانیم پایه چهارم و پنجم را مطالعه نمایند .

2-    قبل از تدریس به کتاب راهنمای معلم مراجعه نموده و با اطلاع کامل از اهداف و تمرین های هر درس تدریس نمایند .

3-برای تدریس درس آزاد ونحوه تدریس ، با آموزگاران دوره دیده ویا مدرس دوره درگروه های آموزشی مشورت نمایند .

4- کتاب بخوانیم صرفا برای خواندن ، پرسش و پاسخ شفاهی است لذا از نوشتن پاسخ در کتاب خودداری شود

5-   کلمات جدید و معانی آن ها در پایان کتاب بخوانیم آمده و لازم نیست به روش سنتی ازدانش آموزان پس از اتمام هر درس پرسیده شود بلکه معنی و مفهوم این کلمه ها را باید از محتوای متن و جمله درک نمایند .

6-  برای یاد گیری بخوانیم و بنویسیم چهارم و پنجم درهفته 7   ساعت در نظر گرفته شده که نشان می دهدبرای یادگیری و ارزشیابی باید به دانش آموز فرصت بدهیم و تکرار و تمرین و تثبیت مرحله به مرحله انجام می شود .

7-  کتاب بنویسیم برای ارزشیابی و تمرین فعالیت هایی مثل املا و انشا و دستور زبان درنظرگرفته شده که مبنای آن فعالیت انفرادی دانش آموز است ولی در مواردی کار گروهی موثرتر است .

تمرین ها و فعالیت های این کتاب درکلاس و در حضور معلم انجام می شود و از ارجاع به خانه خودداری شود مگر در مواردی اندک مثل انجام تحقیق و نوشتن مطالب پیش نیاز برای انشا ، املای تمرینی و ....

.8-  کتاب بنویسیم تلفیقی از فعالیت های املا ، انشا و رونویسی ، گسترش دامنه لغات و.... است لذا نیازی به دادن مشق و تکالیف بی هدف و تکراری نیست مگردر مواقعی که معلم احساس کند شاگرد نیاز به تمرین بیشتری دارد آن وقت اقدام به تعیین تکلیف محدود وهدفمند می کند .

9-  در برنامه هفتگی در یکی از ساعات بخوانیم و بنویسیم لااقل 10 دقیقه کتابخوانی داشته باشید که این کتاب متناسب با موضوع فصل و موضوع درسی انتخاب می شود .

10-   در برنامه هفتگی 2ساعت به املا اختصاص دارد که 1 ساعت آن املای آزمونی و1 ساعت آن درقالب بنویسیم است که ساعت مشخصی در برنامه ندارد و معلم هر زمان صلاح بداند می تواند املا داشته باشد چون املا آخرین فعالیت آموزشی است که باید پس از یادگیری کامل صورت گیرد حتی اگر یک هفته و نیم طول بکشد .

11-  در طراحی املا گاهی 10 نمره را به متن و 10 نمره را به فعالیت های موجود در کتاب بنویسیم اختصاص دهید .

12-  درنوبت های او ل و دوم آزمون املا فقط از متن و بر مبنای نمره 20 است.

13-  کتاب" بنویسیم" برای ارزشیابی املا ،انشا ودستور زبان و کتاب" بخوانیم"برای ارزشیابی از متن است که این موارد را شامل می شود :درک مطلب ،روان خوانی مطلب ،معنی کلمات ،رعایت قواعد دستوری در هنگام خواندن ،تلفظ درست کلمات وخواندن مطلب با آهنگ مناسب . بنابراین در ارزشیابی هر مهارتی را به خودش اختصاص دهید.

14-  در برنامه هفتگی 2 ساعت انشا داریم که 1 ساعت انشای آزمونی است و ساعت دیگرجای مشخصی نداردزیرا گاهی لازم است برای تهیه یک متن انشا چند جلسه وقت صرف کنیم .
برچسب ها: توصیه های آموزشی در خصوص درس بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی،  

تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1392 | 06:26 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 10 مرداد 1392 | 06:01 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

نام درس : مدنی       دوره و پایه تحصیلی : پنجم ابتدایی      صفحات کتاب : 142 -144

مدت جلسه : 45 دقیقه         تعداد شاگردان : 25 نفر          تهیه کننده :شعبان جیریایی

موضوع درس : قانون اساسی

هدف کلی : دانش آموزان با قانون اساسی آشنا شوند؟

اهداف جزئی : دانش آموزان در فرآیند آموزش و تدریس معلم :

1-    با قانون آشنا شوند .

2-    وظایف قوه ها را یاد بگیرند.

3-    وظایف سه قوه را بررسی کنند.

4-    مفهوم احترام به قانون را درک کنند.

اهداف رفتاری : دانش آموزان پس از پایان آموزش و تدریس بتوانند.

1-    مهمترین قانون هر کشور را نام ببرند .

2-    سه مورد از وظایف هر یک از سه قوه را در دفتر خود بنویسند .

3-    سه نمونه از پیامدهای عدم رعایت قانون را روی تخته بنویسند .

4-    یکی از قوانین مدرسه را در مدت ( 5) دقیقه نمایش دهند .

5-    یک شخصی که قانون را رعایت می کند با کسی که قانون را رعایت نمی کند را با هم مقایسه کنند .

6-     در مدت دو دقیقه نام سه قوه را بگویند .

روش های تد ریس : فراشناختی ، پرسش و پاسخ ، بارش مغزی و ...

رسانه های آموزشی : کتاب درسی ، کارت های آموزشی ، کتاب مرجع قانون اساسی ، کتاب آئین نامه مدراس ، تخته ، ماژیک و...

رفتارهای ورودی : از دانش آموزان انتظار داریم برای شروع درس جدید :

1-    اسم قانون را شنیده باشند .

2-    تا حدودی با قوانین داخل خانه و مدرسه آشنا باشند .

3-    بتوانند یک قانون در جامعه را نام ببرند .

انجام کارهای مقدماتی : معلم با خوشرویی وارد کلاس  درس می شود . پس از سلام و احوال پرسی ، حضور و غیاب ، توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان ، فضای فیزیکی کلاس مورد بررسی قرار می دهد .

(3 دقیقه)

ارزشیابی تشخیصی : انتظار داریم دانش آموزان برای شروع درس جدید به این سؤالات پاسخ دهند:

1-    آیا اسم قانون را شنیده اید ؟

2-    سه مورد از قوانین مدرسه را بگوئید ؟

3-    جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟ (5 دقیقه)

ایجاد انگیزه : معلم کتاب قانون اساسی و آئین نامه مدارس ، کارتهای همیاری پلیس را همراه خود به کلاس درس می آورد  و شعر زیر را می خواند :

اونی که شبا بیداره              لباس یشمی داره

مواظب شهر ماست             مواظب خونه هاست

پلیس مهربونه                    همیشه خوش زبونه

ما پلیس رو دوست داریم      به او احترام می ذاریم (5 دقیقه)

گام اول : آماده سازی

تو شهری که نظم نداره       بی نظمی بیداد می کنه       چاره اون چیه چیه   آشنایی با قانون اساسیه

بچه ها به موضوع درس پی می برند و می گویند درس امروز در مورد قانون اساسی است . یادگرفتن قانون چه فایده ای برای ما دارد ؟ راحت تر می توانیم به مدرسه بیاییم برای مثال ؛ رعایت کردن نظم هنگام سوار و پیاده شدن از سرویس مدرسه که در این صورت حق کسی ضایع نمی شود و زودتر به مدرسه می رسیم . رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از تصادفات و کشته شدن افراد جلوگیری می کند .

حالا قانون را تعریف کنید ؟ به مجموعه دستورالعمل هایی که رعایت آن ها برای ما مفید هستند ، برقراری نظم ، پیروی از قوانین و مقررات را قانون می گویند . (10 دقیقه)

گام دوم : خود نظم دهی

همان طور که برای مدرسه و خانه به قانون و مقررات نیاز داریم برای اداره یک کشور هم به قانون هایی نیاز داریم تا در اداره کشور موفق تر باشیم که همه این قوانین در یک کتاب نوشته شده اند ، نام این کتاب قانون اساسی است که همراه خودم به کلاس آوردم . به نظر شما چه کسانی این قانون را تهیه کرده اند یا نوشته اند ؟ آیا همه افراد می توانند قانون وضع کنند؟ شاید کار مجلس باشد یا کار رهبر . آیا شما نماینده خود را در مجلس شورای اسلامی می شناسید ؟ وظیفه نمایندگان چیست ؟ این نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قانون های مربوطه به اداره کشور را وضع و تصویب می کنند . همه باید این قوانین را رعایت کنند تا مشکلی به وجود نیاید . ما در مقابل نمایندگان چه وظایفی داریم ؟ به نظر شما وظیفه چه کسانی است که این قوانین را اجرا کنند ؟ رئیس جمهور و وزرا مسئولیت اجرای قانون را به عهده چه نهادی است ؟ دادگستری این کار را انجام می دهد . چه کسی به کار دادگستری ها نظارت دارد؟ این وظیفه رئیس قوه قضائیه در کشور است . بر تمامی کارها این سه قوه رهبر نظارت می کند تا در موقع لازم آنان را راهنمایی کند . (10 دقیقه)

گام سوم : ارزشیابی

چگونه می توانید آن چیزهایی راکه یاد گرفته اید به دیگران بیاموزید ؟ در هنگام رعایت نکردن قانون به آنها تذکر می دهیم که رعایت قانون برای خودمان مفید است . برای مثال اگر پدرم هنگام رانندگی سرعت زیادی داشته باشد به او می گویم سرعت خود را کم کند زیرا اگر تصادف کند ، کشته می شویم و مثال های زیادی را در ارتباطات اجتماعی بیان می کنند . (5 دقیقه)

جمع بندی :

معلم با همکاری دانش آموزان نتیجه فعالیتهای یاددهی – یادگیری را در جلسه این گونه بیان می کند : برای اداره کشور به یک برنامه معین نیاز داریم که به آن قانون اساسی می گویند احترام و رعایت این قوانین  برای همه افراد جامعه لازم است تا زندگی راحت و آرامی داشته باشند و رعایت نکردن باعث بی نظمی و ضایع شدن حق دیگران می شود ، به امور شهری و جامعه بهتر رسیدگی می شود ، باعث پیشرفت جامعه می شود . (5 دقیقه)

تعیین تکلیف :

دو نمونه از قوانین مدرسه و سه مورد از قوانین خارج از مدرسه را بنویسید و علت رعایت آنها را بیان کنید و در کلاس گزارش دهید .

پایان دادن کلاس : کارت های همیار پلیس را بین  دانش آموزان تقسیم می کنیم ؟ (2 دقیقه)
برچسب ها: طرح درس مدنی پنجم،  

تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1392 | 06:14 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

تدریس درس هدیه های آسمان با استفاده از قصه گویی
یکی از سبک های موثر در تعلیم و تربیت  دینی، استفاده از روش داستان گویی است. در اهمیّت این روش و بهره -گیری از آن کافی است به این نکته اشاره شود که قرآن بیش از دویست داستان را نقل فرموده است.معلمان و مربیان می توانند با استفاده از این روش در صورت لزوم برخی از درس های دینی و اهداف آن را در قالب داستان های جالب برای فراگیران بیان کند.


 

داستان نوشته ای است که در آن نویسنده فکر اصلی خود را به زبان حکایت به خواننده ارائه می دهد. داستان ها ممکن است تخیلی یعنی با خیال نویسنده خلق شده باشد و یا واقعی باشند داستان ها می توانند غم انگیز و یا شادی آفرین و یا ماجراجویانه باشند. انتقال  ایده اصلی داستان نویس به مخاطب همیشه با پیامی همراه است، که غیر مستقیم بوده و تاثیری زیادی در خواننده دارد. شکل ارائه پیام در داستان با متون دیگر متفاوت است چه بسا فرایند انتقال پیام در متون دیگر بصورت مستقیم و دستوری انجام می شود و کودکان فرایندهای را که فردی امر  و نهی می کند و یا پند و اندرز می -دهد دوست ندارند.اما به داستان که در قالب و ساختار ویژه ای ریخته شده و یادگیری به طور ضمنی انجام می گیرد ، علاقه دارند.

داستان به همان اندازه که ورزش برای رشد جسمانی و سلامتی بدن تاثیر دارد، در تلطیف روحیه و رشد  بهداشت روانی نقش دارد.داستان نمایانگر واقعیات زندگی ، بیان کننده تاریخ مرز و بوم و نمایشگر فرهنگ قومی ، ، ایالتی و ملی است .


داستان را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:


۱. داستان های واقعی :

داستان هایی از رویدادهای زندگی در جریان زندگی آدمیان رخ داده و یا بگونه ای تنظیم یافته که مخاطب اتفاق افتادن آن را واقعی و آن را باور می کند.این نوع داستان برای کودکان پیش دبستانی به- دلیل این که این کودکان از نظر ویژه گی رشدی در مرحله ای قرار دارند که آنچه را مشاهده می کنند باور دارند، مناسب است.


۲. داستان های تاریخی :

کودکان به تاریخ گذشتگان، اسلاف، نیاکان خود علاقه شدیدی دارند، آن ها تمایل دارند، مردان و زنان بزرگ، جوانان فداکار و الگو و اسطوره های گذشته را بررسی کنند ، نام آن ها را یاد بگیرند، خلاصه زندگی و شرح حال آن ها را بدانند این فرایند جالب و جاذب می شود، زمانی که آن ها را در قالب و ساختار داستان ریخته و برای کودکان بیان نمود.


۳. فکاهیات:

داستان های طنزآمیز چهره کودکان را باز و شاد می نماید.


۴.داستان های پلیسی:

این نوع داستان ها  هر چند کودکان را دچار اضطراب کرده و باعث بروز رفتار پرخاشگرانه می شود امّا هشداری به آن ها می شود که شجاع و زیرک باشند و فریب نخورند.


۵.داستان های عشقی :

از عشق و محبت انسان ها به یک دیگر و یا به حیوانات گفتگو نموده ، عشق در دوران کودکی برانگیزاننده ، جالب و زیباست و در رشد عاطفی کودکان تاثیر دارد.


۶. داستان های مذهبی :

این نوع داستان ها که بیشتر داستان های قرآنی ، قصص انبیاء و ... هستند.


۷.داستان های تخیلی :

که بیشترین داستان کودکان را تشکیل می دهند. جنبیه خیالی و غیر واقعی داشته ، احساسات و عواطف کودکان را تحت تاثیر قرار می دهند .


برخی از شریط مهم در قصه گویی


۱. لازم است محتوای داستان انتخابی در قالب احساس و عاطفه خاص خود بیان شود تا در اعماق روح فراگیران تاثیر بگذارد( نحوه بیان، حرکات دست و حالات چهره در این زمینه نقش موثری دارد).


۲. چون فراگیران کم و بیش تحت تاثیر قهرمانان داستان قرار گرفته، متاثر می شوند و سعی می کنند بین خود و قهرمانان داستان هماهنگی ایجاد کنندو شبیه آنان باشند، لازم است در این مورد داستان هایی انتخاب شود که قهرمان آن ها الگوهای خوب اخلاقی و تربیتی برای فراگیران باشند.


۳. با توجه به آیه شریفه قرآن در سوره یوسف"نحن نقصّ علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القران ..... لقد کان فی قصصهم عبرت لاولی الباب" باید داستان های برای فراگیران گفته شود که زمینه تفکر و عبرت آموزی و محاسبه و عاقبت اندیشی را در آنان پدید آورده و تقویت کند.


۴.داستان باید حتی الامکان مستند باشد.داستان های دینی و قصه های پیامبران در این رابطه بیسار شیرین و جذاب بوده و در آن ها نکته های بسیار جالب توجه در زمینه مسائل فردی و اجتماعی وجود دارد.


۵. داستان باید دارای پیام باشد و  شنونده بتواند با برداشت های صحیح از آن در روند زندگی خود در جامعه شکل و جهت خدایی دهد. بعنوان مثال از داستان حضرت موسی (ع) می توانیم نکات اخلاقی و تربیتی را بصورت پیام دریافت کنیم.


چشم اندازهای هنر قصه گویی


۱. شادی بخشی : هم در مخاطب و هم در قصه گو سرور و لذت ایجاد  نموده و به زندگی صفا می بخشد.


۲.توسعه قوّه تخیل : داستان باعث می شود دانش آموزان حوادث داستان را تعقیب کنند و فرایند آن را تا نتیجه- یابی دنبال نمایند که این عمل قدرت تخیّل کودکان را بسط داده ، ذهن را به هوشیاری و کنجکاوی ترغیب   می نماید.


۳. کسب فضایل اخلاقی : داستان گویی دانش آموزان را به تحصیل سجایای اخلاقی وادار می کند.


۴.رشد تجربه کودکان : داستان موجب رشد و تکامل تجربه کودکان شده، به تداوم دانش مساعدت نموده با آزمایش آن را وسیع تر و علم را به میدان عمل و ممارست وادار می کند.


۵. تقویت بعد عاطفی :داستان باعث ایجاد ارتباط منطقی و اجتماعی با دیگران شده و به تقویت بعد عاطفی می انجامد.


مراحل داستان


هر نوع داستان با مقدمه ای که شامل عنوان داستان، معرفی شخصیت ها و زمان و چگونگی شروع آن می شود، آغاز  می گردد که در اصطلاح داستان گویی آن را زمینه سازی می نامند، چنانچه زمینه سازی در داستان به خوبی تنظیم و با بیان و مطلع خوش ،آغاز گردد، مخاطب بیشتر به گوش دادن راغب شده و خود را در جستجوی بقیه رویداد می باشد.

 

گام بعدی در داستان شروع بحران می باشد که با تنشی که در شنونده ایجاد می کند سعی می کند، دوران بحران را با مشکلات  و گرفتاری ها روبروست و چاره ای جز تحمل ندارد به تدریج سپری نماید، و یا در برابر آن مقاومت کند.

 

پایداری در مقابل بحران به تدریج افزایش می یابد. سپس مرحله اوج گیری داستان تبلور یافته و بحران به نقطه اوج می رسد. با کنش و واکنش هایی که قهرمان های داستان برای رهایی از بحران و گرهگشائی آن نقطه از خود نشان  می دهند. داستان در مسیر سراشیبی افتاده ، شخصیّت های داستان گاههای فرود را یکی بعد از دیگری برداشته ، رفته رفته داستان در جریان عادی سیر نموده و شخصیت ها به نتیجه داستان نزدیک می شوند، و بالاخره همانطور که داستان با آغازی شروع شده بود، در نقطه ای پیان می پذیرد، نتیجه و پیام هر داستان را می توان به شکل های بیان ، نقاشی ،نمودار و یا خلاصه نویسی در جمله های کوتاه و قابل درک کودکان تنظیم نمود.


برچسب ها: روش تدریس هدیه های آسمان،  

تاریخ : سه شنبه 8 مرداد 1392 | 06:00 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
با سلام

در این پست با اتورانی در مورد درس دوم کتاب جغرافی پایه ی پنجم به نام جمعیت ایران در خدمت شما هستم.


برچسب ها: اتوران درس دوم جغرافی پنجم،  

تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1392 | 06:14 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

روشهای ایجاد انگیزه و رغبت دانش آموزان به درس ، کلاس و مدرسه توسط معلم


انگیزه به دو نوع درونی و بیرونی قابل تقسیم است.

از انگیزه بیرونی می‌توان به تقویت‌كننده‌هایی چون پول، تائید، محبت، احترام، نمره ،

واز تقویت‌كننده‌های درونی می‌توان به رضایت خاطر و احساس خوب از یادگیری اشاره كرد.
آنچه كه بیشتر موجب رفتار خود‌جوش می‌شود، انگیزه درونی است. هدف عمده فعالیت‌های پرورشی معلم یا مربی این است كه دانش‌آموز به تدریج از انگیزه‌های بیرونی به سمت انگیزه‌های درونی هدایت شود.
تفاوت اساسی افراد دارای انگیزه درونی با افراد دارای انگیزه بیرونی این است كه افراد با انگیزه درونی احساس كفایت بیشتری در خود دارند و كمتر به دیگران اجازه می‌دهند كه محرك رفتارشان شوند. این گروه از دانش‌آموزان، خود تعیین كننده رفتارها هستند و به خاطر كفایتی كه در خود احساس می‌كنند، باور دارند كه می‌توانند با رفتارشان بر محیط خود تأثیر بگذارند.www.zibaweb.com


این گروه از دانش آموزان با انگیزه درون‌گرا، تصورشان این است كه موفقیت و عدم موفقیت در تحصیل به خاطر نحوه رفتار صحیح یا غلط خودشان است.
اما برخلاف آنها، دانش‌آموزان باانگیزه برون‌گرا، احساس بی‌كفایتی یا كفایت كم داشته و همواره تصور می‌كنند كه موفقیت آنها تحت تأثیر عوامل محیطی نظیر:
معلم و سوالات سخت است. این گروه از دانش‌آموزان حتی اگر درس بخوانند، باز هم موفقیت چندانی نخواهند داشت. چرا كه اندك تلاش آنها به خاطر همان انگیزه‌های بیرونی، همچون فرار از تنبیه یا كسب خواسته معلم است. اینان در صورت كسب موفقیت اندك هم آن را به شانس و تصادف نسبت می‌دهند و نه به تلاش و استعداد خود.
این دانش‌آموزان حتی اگر نیم‌نگاهی به موفقیت داشته باشند، آنقدر آن را صعب‌الوصول می‌دانند كه دست به عمل نمی‌زنند، در نتیجه هرگز طعم موفقیت را نخواهند چشید.
در حقیقت گام اول در برخورد با این افراد چشاندن طعم موفقیت به آنها و درهم شكستن تصور منفی آنها در مورد دستیابی به موفقیت است. در این صورت است كه «موفقیت»، «موفقیت» می‌آورد.
از آنجایی كه انسان آمادگی دارد تا فعالیت‌ها و تصوراتش را تعمیم دهد، موفقیت در یك درس منجر به موفقیت در دروس دیگر می‌شود و این موضوع در مورد دروس اصلی هر رشته مهم‌تر است.
درواقع، ضعف درسی در این دروس منجر به بی‌علاقگی به تحصیل و گاهی حتی ترك تحصیل می‌شود و البته عكس آن هم صادق است. به همین علت به معلمان دروس اصلی هر رشته توصیه می‌شود، شرایط آموزشی و امتحانی را مطلوب نمایند و با ارزشیابی‌های مناسب فضای كلاس را لذت‌بخش كنند.

 


به طوركلی به‌منظور افزایش انگیزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت درونی شدن انگیزه‌ها راهكارهای زیر توصیه می‌شود:


1 - سعی كنیم اولویت تجربه‌های دانش‌آموزان برای آنها جالب باشد، احساس موفقیت اولیه اعتماد به نفس آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع در مسابقات ورزشی نیز مشهود است.
2 - برای موفقیت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگیریم. منتظر نباشیم تا افت تحصیلی اتفاق افتد و سپس موفقیت را تحسین كنیم.
3 - با احترام گذاشتن به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان، هرگز آنها را با یكدیگر مقایسه نكنیم.
4 - دانش‌آموزان را در كلاس كمتر درگیر مسائل عاطفی منفی نمائیم و نسبت به حساسیت‌های عاطفی آنان آشنا و در كاهش آن كوشا باشیم. سخت‌گیری و انضباط شدید، تبعیض، بیان قضاوت‌های منفی و خبرهای ناخوشایند از جمله عواملی است كه موجب درگیری ذهنی و كاهش علاقه به یادگیری می‌شود.
5 - بلافاصله پس از آزمون یا پرسش كلاسی، دانش‌آموزان را از نتیجه كار آگاه كنید.
6 - برای اینكه دانش‌آموز بداند، در طول تدریس به‌دنبال آموختن به چیزی باشد، بیان اهداف آموزشی مورد انتظار از او را در ابتدای درس فراموش نكنیم.
7 - چگونگی یادگیری و نحوه انجام كار برای دانش‌آموز مشخص شود.
8 - به‌منظور افزایش حس كفایت در دانش‌آموز از او بخواهیم مطالب یاد گرفته شده را به دوستان یا كلاس آموزش دهد.
9 - در مورد مشكلات درسی دانش‌آموز و ریشه‌یابی آن، با او تبادل نظر و گفت‌وگو كنیم.
10 - تشویق كلامی در كلاس، به صورت انفرادی بسیار حائز اهمیت است.
11 - مطالب درسی را به ترتیب از ساده به دشوار مطرح كنیم.
12 - از بروز رقابت ناسالم در بین دانش‌آموزان پیشگیری شود.
13 - در فرآیند آموزش متكلم وحده نباشیم و یادگیرندگان را در یادگیری مشاركت دهیم.
14 - علاقه به دانش‌آموزان و تعلق خاطر و اهمیت دادن به یكایك آنها، سطح انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد.
15 - آموزش را با «تهدید» پیش نبریم.
16 - برای دانش‌آموزان با انگیزه، خوراك علمی كافی داشته باشیم.
17 - با محول كردن مسئولیت به دانش‌آموزان كم توجه، آنان را به رفتارهای مثبت هدایت و علل كم‌توجهی در آنها را بررسی كنید.
18 - شیوه‌های تدریس را از سنتی به شیوه‌های روز تغییر داده و با استفاده از تكنولوژی آموزشی، حواس پنجگانه دانش‌آموزان را به كار گیریم.
19 - میان درس كلاس و مسائل زندگی كه به وسیله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار كنیم.
20 - تدریس را با طرح مطالب و پرسش‌های جالب توجه آغاز كرده و با تحریك حس كنجكاوی، دانش‌آموزان را برانگیخته‌تر سازیم.
21 - به وضعیت جسمانی دانش‌آموزان توجه كرده و علل جسمی بی‌توجهی و كاهش انگیزه آنان را بیابیم.
22 - محیط كلاس را با طراحی زیبا و مناسب، جذاب سازیم تا مانع بروز كسالت روحی شویم.
23 - با فرهنگ و تاریخچه زندگی افراد مدرسه یا محله‌ای كه در آن تدریس می‌كنیم، آشنا شده و در طول تدریس از مثال‌های آشنا استفاده كنیم.www.zibaweb.com
24 - به منظور اطلاع از نتیجه فعالیت درسی دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تكالیف آنان را بلافاصله در جلسه بعدی ملاحظه و با رفع اشكالات، جنبه‌های مثبت را تشویق كنید.
25 - در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل كنیم.
26 - زمان یادگیری باید در حد توان دانش‌آموز باشد. برای تجدید قوا و انگیزه در میان كلاس از وقت تفریح و استراحت غافل نشویم.
27 - دانش‌آموز را از میزان پیشرفت خود آگاه سازیم تا بداند برای رسیدن به هدف چه گام‌های دیگری بردارد.
28 - به لحاظ اخلاقی و ایجاد انگیزه، همیشه خوش‌اخلاق و خوش‌رو باشیم.
29 - به منظور افزایش حس كفایت و مشاركت در ارائه دروس از نظرات دانش‌آموزان استفاده كنیم.
30 - مطمئن باشیم كه توجه دانش‌آموزان برای شروع تدریس آماده است.
31 - تمام مطالب دشوار را یكجا و در یك جلسه آموزش ندهیم.
32 - به خاطر داشته باشیم، توجه افراطی به دانش‌آموزان (قوی یا ضعیف) موجب متشنج شدن فضای كلاس می‌شود.
33 - دانش‌آموزان را به گروه‌های «خوب»، «بد» و «ضعیف» تقسیم‌بندی نكنیم.
34 - از ورود به موضوعات حاشیه‌ای كه منجر به انحراف توجه كلاس می‌شود، بپرهیزیم.
35 - با ایجاد جلسات بحث و تحلیل به دانش آموزان فرصت تفكر و اظهار نظر بدهیم.
36 - هرگز دانش‌آموزان را مجبور به انجام فعالیت‌های تحقیركننده نظیر «جریمه» نكنیم.
37 - به افراد درون‌گرا، كمرو، مضطرب كه تمایلی به ابراز وجود ندارند، توجه كرده و با تقویت رفتارهای مثبت، آنها را به مشاركت در بحث‌های كلاسی و كارهای گروهی تشویق كنیم.
38 - در روش‌های تدریس، كنفرانس و سمینار را مد نظر قرار دهیم.
39 - تأكید بر نمره، اضطراب دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و مانع از توجه كامل به موضوع درس می‌شود. این دانش‌آموزان با وجود تلاش زیاد از نمرات پایینی برخوردارند و به تدریج رابطه میان تلاش و نتیجه را نادیده می گیرند كه در نهایت منجر به از دست رفتن انگیزه خواهد شد.
40 - گاهی از تجربه‌های دوران تحصیل و شكست‌ها و موفقیت‌های خود برای دانش‌آموزان صحبت كنید


تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1392 | 06:34 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
چگونگی آموزش تاریخ به کودکان دوره ابتدایی

در «رشد آموزش تاریخ»درس تاریخ از جمله دروسی است که به خوبی می‌توان از آن برای آموزش فلسفه به کودکان استفاده کرد. در عین حال به دلیل ارتباط این درس با گذشته و عینی نبودن موضوعات برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی باید با انتخاب روش‌های صحیح تدریس کیفیت آموزش این درس را بهبود بخشید. مجله رشد آموزش تاریخ در مقاله‌ای چگونگی آموزش فلسفه تاریخ با توجه به خصوصیات سنی کودکان را مورد بررسی قرار داده است. 

نویسندگان این مقاله نجمه تقوی‌نسب، رضاعلی نوروزی و حسنعلی بختیارنصرآبادی هستند. آنها پس از ارائه تعریفی از آموزش فلسفه تاریخ، موضوعات مهم مرتبط با آموزش فلسفه تاریخ به کودکان دوره ابتدایی را در چند بخش تبیین کرده‌اند. این بخش‌ها عبارتند از: فلسفه تاریخ و مهارت‌های تفکر، فلسفه تاریخ و قضاوت، فلسفه تاریخ و جست‌وجوگری، فلسفه تاریخ و ارزش‌شناسی، فلسفه تاریخ و شناخت، فلسفه تاریخ و پیوستگی و فلسفه تاریخ و فرهنگ.
در بخشی از این مقاله با عنوان رشد ذهنی دانش‌آموزان ابتدایی و مفاهیم تاریخی آمده است: «تاریخ و روان‌شناسی رابطه نزدیکی با هم دارند. هرچه دانش و آگاهی روان‌شناسی بیشتر توسعه یابد، امکان توسعه تفکر بچه‌ها در زمینه تاریخی هم بیشتر می‌شود. از سویی معلمان با اطلاع از ویژگی‌های روانی دانش‌آموزان بهتر می‌توانند در مورد اتخاذ شیوه‌های تدریس تصمیم بگیرند.»
در ادامه این مقاله آمده است: «در ارتباط با آموزش مفاهیم تاریخی در دوران ابتدایی، برونر معتقد است: «هر موضوعی را می‌توانیم به طریقی معقول به هر کودکی در هر مرحله از رشد بیاموزیم.»
پس هر درسی را به همان صورتی که کودک محیط را درک می‌کند و با همان معنای ویژه‌ای که محیط برای او دارد، می‌توان به وی آموخت. دانستن این نکات به معلم کمک می‌کند تا مطالب تاریخی را به شکل انتزاعی و دور از ذهن به کودکان آموزش ندهد. معلم می‌تواند با استفاده از وسایل آموزشی گوناگون، فضاهای تاریخی را به شکل عینی و گویا در آورد و خود را در موقعیت کودکان قرار دهد تا از این طریق مسائل و پدیده‌ها را به روش آنان ببیند. به بیان دیگر، باید در تدریس تاریخ هر موضوعی را به زبان خاص کودک تبدیل کرد و آن را در قالب تعبیرهای فکری او ریخت.»
متن کامل این مقاله در فصل نامه رشد آموزش تاریخ، شماره 47، تابستان 1391 منتشر شده است.


برچسب ها: چگونگی آموزش تاریخ به کودکان دوره ابتدایی،  

تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1392 | 06:16 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

انواع گروه بندی دانش آموزان در کلاس درس

الف)گروه بندی بر پایه ی توانایی های مشابه

در این نوع گروه بندی دانش آموزان در قالب گروه های قوی و متوسط و ضعیف سازماندهی می شوند .یکی از مزایای این نوع گروه بندی ایجاد فرصت برای دانش آموزان به منظور کار با همتایان خود است .این گروه بندی برای موضوعاتی چون ریاضیات و زبان(خواندن - نوشتن ) و تربیت بدنی مناسب است .

 ب)گروه بندی دانش آموزان بر اساس توانایی های متفاوت 

این نوع گروه بندی بر مبنای توانایی های مختلف دانش آموزان شکل می گیرد گروه بندی کودکان براساس توانایی های مختلف برای انجام «کارهای مشارکتی و انجام واحدهای کار »مناسب است .

پ)گروه بندی سنی

گروه بندی بر پایه ی سن تقویمی دانش آموزان انجام می شود این نوع گروه بندی برمبنای این فرض شکل گرفته است که وقتی دانش آموزان با افراد هم سن و سال خود کار می کنند پیشرفت بیشتری به دست می آورند .

ت)گروه بندی دانش آموزان براساس سن های متفاوت

این نوع گروه بندی برای انجام کارهای گروهی و هنری و انجام فعالیت های یادگیری مناسب است .

ج)گروه بندی داوطلبانه

در این نوع گروه بندی دانش آموزان می توانند هم گروه های خود را انتخاب کنند. این نوع گروه بندی به دوستان و یا خواهران و برادرانی که در کلاس چند پایه حضور دارند امکان همکاری و مشارکت می دهد .

ث)گروه بندی تصادفی

این نوع گروه بندی با استفاده از اعداد -نام رنگ ها - فصل ها و ...فرصت همکاری و هم اندیشی کلیه دانش آموزان را با هم فراهم می کند .     

منبع :راهنمای آموزش در کلاس های درس چند پایه (دکتر محرم آقازاده - رخساره فضلی)


برچسب ها: انواع گروه بندی دانش آموزان در کلاس درس،  

تاریخ : جمعه 4 مرداد 1392 | 06:13 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

گروه بندی در کلاس درس

زمانی بود که یک نفر همانند ابوعلی سینا با تسلط بر پنج رشته ی گوناگون، فیلسوف می شد، داوینچی به تنهایی در مکانیک و طراحی و نقاشی و تشریح، سرآمد بود، ادیسون در کارگاه خود ۱۰۳۹ اختراع به دنیا تحویل می داد، چارلز بابیچ به تنهایی کامپیوتر مکانیکی را طرح ریزی می کرد، بیل گیتس و پل آلن با کمک هم سیستم عامل می نوشتند، … راستش آن دوران دیگر سر آمده است!

 

 

 

 

 

به آرمان شهر دانش و فرهنگ خوش آمدید! اگر به عنوان یک معلم در رویای پرورش ابوعلی سینا و داوینچی و بابیج و بیل گیتس هستید، باید بگویم خیالی بیش نیست!

ساختار کشف و پژوهش و اختراع، امروز ساختاری شبکه ای است و بیشتر به بازی فوتبال شبیه است تا بازی  مار و پله!

به بحث “فیل شناسی پازلی” در آرمان شهر دانش و فرهنگ سری بزنید تا تفاوت جهان امروز را با روزگار مولوی و رازی و خوارزمی دریابید.

 

 

 **********

بزرگ ترین نیاز فردا، تیم های کاری است، افرادی که هم چون قطعه های پازل، داده های خود را کنار هم بچینند و یک تصویر بزرگ پدید آورند اما…

اما جای کار گروهی در آموزش و پرورش بسیار بسیار خالی است!

به تجربه ی من در کلاس درس با عنوان “نان سنگک و کارگروهی” سری بزنید، تک روی و تنها خوری جزو آموزش های پنهان آموزش و پرورش ماست.

**********

 

دست در دست هم دهیم به مهر

 

اگر می خواهید شاگردان خود را برای فردا آماده کنید، کار گروهی را به آن ها آموزش بدهید.

گام اول: گروه یا تیم؟

 

با آوردن نام گروه بی فاصله به یاد سرگروه و در پی آن تقسیم کار و … می افتیم.

در یک کار تیمی، همه ی اعضا فکر می کنند و همه ی اعضا کار انجام می دهند.

شاید مهم ترین کار در گام اول زدودن این گونه طبقه بندی ها از ذهن اعضا است.

اجازه ندهید به هیچ عنوان کار در دست فرد یا افراد خاصی از گروه بچرخد.

در یک کار تیمی، همه ی اعضا به یک چیز می اندیشند: گل زدن

 

 

 

 

یک تیم عالی! ناهمگون و ناهمسان

 

گوش دادن و احترام گذاشتن به نظر دیگران خیلی مهم است. هر عضو تیم باید فرصت گفتگو داشته باشد و نظر خود را با دیگران به اشتراک بگذارد. در پایان این تیم است که به تصمیم گیری یکسانی می رسد.

 

در تیم همه ی افراد می اندیشند، اندیشه های خود را حتی اگر نامعمول باشد بیان می کنند. سقف را باید سوراخ کرد و برای این مهم هر اندیشه ای به کار خواهد آمد. اعضا باید یاد بگیرند که به اندیشه های دیگران گوش داده و برای آن ارزش بگذارند. پس از آن نوبت کار است. همه ی افراد برای کاربردی نمودن اندیشه ها دست به کار می شوند و آستین ها را بالا می زنند.

 

بهترین گونه ی تشکیل یک گروه، گردهم آیی اعضایی با توانایی های گوناگون است. هر عضو توانایی های خود را دارد. او این توانایی ها را به دیگران می آموزد.

فرض کنید در یک گروه یک نفر توانایی بیشتری در فوتبال دارد. او این مهارت را به دیگر اعضای تیم می آموزد، دیگری با ریاضیات آشناست و مهارت های ریاضی را به سایر افراد تیم یاد می دهد.

این یادهی و یادگیری گونه ای بده بستان است، پس همه، چیزی برای عرضه و چیزی برای دریافت دارند.

 

 

به طور عادی ما نیاز به وجود یک رییس را احساس می کنیم که به ما فرمان بدهد و ما را به کار بگیرد، چرا؟

درک کلاس بی آموزگار برای ما آسان نیست!

درک کارگاه بی کارفرما، تیم فوتبال بی مربی، مدرسه ی بی مدیر و ناظم، اپل، بی استیو جابز یا مایکروسافت، بی بیل گیتس!

شاید از هرج و مرج و آشفتگی می ترسیم! بله درست است، چون کار تیمی را بلد نیستیم.

 

در یک کار تیمی گروه تصمیم می گیرد و گروه به کارها سرو سامان می دهد. وجود یک مدیر یا سرگروه، اعتماد به نفس و حس حضور در گروه را کم رنگ می کند. افراد در چنین گروهی با وجود یک سرگروه، در پی رفع مسئولیت از خویش اند و چون باید به یک فرد پاسخ گو باشند، روحیه ی خودجوشی و هم راهی را از دست می دهند.

 

به شاگردان خود یاد بدهید که باهم باشند، با هم تصمیم بگیرند، به هم فرمان ندهند، از هم دستور نگیرند.

هر کس گوشه ای از کار را بر دوش بگیرد و تیم، کار خود را به پیش ببرد.

 

 

**********

 

 

آنچه بیان شد، غیرطبیعی و ناملموس نیست!

ساختار تشکیلاتی ما غیر طبیعی است!

این بار که از کوچه و بازار گذشتید به تیم های ورزشی محلی توجه کنید. به گونه ای خودجوش، کودکان گرد هم جمع می شوند، نه رییسی است و نه مرئوسی! می خواهند بازی کنند و از بازی لذت ببرند! داوری حضور ندارد! سر یک اتفاق دور هم جمع می شوند، بحث می کنند، داد و فریاد می کنند، کارشان گاهی به پرخاش می کشد، اما اگر اندکی صبر کنید به زودی به یک تفاهم می رسند، بازی ادامه پیدا می کند.

 

ما این تیم طبیعی را به شکلی غیر طبیعی به وجود می آوریم، همه چیز تقسیم بندی می شود، جای هر کسی مشخص می شود، آموزگار باید پشت میز خودش بنشیند و درس بدهد و دانش آموزان پشت به هم و رو به تخته سیاه و گوش بدهند. هر کسی باید نمره ی خودش را بگیرد و خودش را به پایه ی بالاتر برساند.

 

 

این بدترین شکل گردهم آیی است! اما چون خود ما در چنین جایگاهی تربیت شده و رشد یافته ایم، آن را طبیعی می انگاریم.

 

به تشکیل تیم در کلاس درس بیاندیشید و ساختارها را در هم بشکنید.

اجازه بدهید تیم ها تدریس کنند و تیم ها نمره بدهند و تیم ها نمره بگیرند.

اجازه بدهید تا تیم ها، تیم ها را (نه فرد را) نقد و ارزیابی کنند و به آن ها ایده های نو بدهند و اشتباهاتشان را گوشزد کنند.

این فرصت را به تیم ها بدهید تا ایده های خود را داشته باشند.

اجازه بدهید تا کودکان در کنار هم بودن را تجربه کنند و سازگاری با تیم را یاد بگیرند.

 

تلخ ترین اتفاق برای کودکان ما زمانی است که بزرگ شده و به خدمت سربازی می روند، در شرکتی شروع به کار می کنند و یا در یک آپارتمان ساکن می شوند.

 

 

آن ها کار گروهی را بلد نیستند، پس زجر می کشند! آن ها نمی توانند خود را با دیگران هماهنگ و همسو کنند، چون یاد نگرفته اند. آن ها جرات نظر دادن را ندارند، چون از سرزنش شدن می ترسند، آن ها حق و حقوق دور و بری های خود را درک نمی کنند، چون تنها در پی حق خود بوده اند! تجربه ی تلخ طلاق، بیشتر ناشی از عدم توانایی در سازگاری است! افراد نمی توانند با دیگران سازگار شوند چون فوت و فن سازگاری را بلد نیستند.

 

 

و بدتر از همه، آن ها “کارآفرین” نخواهندشد، چون تنها و تنها فرمان پذیری را آموخته اند!

اگر از مهد کودک به فرد در گروه توجه می شد، بسیاری از مشکلات او و بسیاری از مشکلات جامعه که ناشی از ناسازگاری و عدم درک متقابل است قابل حل بود و چه بسا چنین معضلاتی پیش نمی آمد.

**********

 

 

در آرمان شهر دانش و فرهنگ، حتی فکر تک روی را کنار بگذارید!

بیایید به گونه های مختلف تشکیل تیم نظری بیافکنیم!

 

چگونه تیم تشکیل بدهیم؟

- اعضای تیم باید فرد باشند، ممکن است در تیم هایی که زوج هستند، یک نظر با رای مساوی افراد به بن بست برسد، نباید اجازه بدهیم چنین مشکلی رخ بدهد. در تیم های فرد در زمان تصمیم گیری، هیچ زمانی میزان رای ها برابر نخواهند بود.

 

- کار را با تیم های کوچک آغاز کنید تا افراد تیم به مرور سازگاری های لازم را درک کنند و یاد بگیرند و بعد به مرور گروه ها را توسعه بدهید.

 

- تسهیل کننده ی شرایط باشید اما مشکلات تیم ها را حل نکنید. در عین حال که مراقب هستید و پیشنهادهایی برای حل مشکل به تیم می دهید به آن ها بگویید که : “این مشکل شماست!”

 

 

- “تشویق برای همه! تنبیه برای همه!” نه این که از تنبیه و تشویق بخواهیم استفاده کنیم! اگر کارمند یک اداره به اشتباه، چک بکشد، آن اداره در خطر ورشکستگی است، اگر پای سربازی به اشتباه روی مین برود کل گروهان در خطر است، اگر یک واحد مسکونی آتش بگیرد، آپارتمان در خطر آتش سوزی است. تیم باید یاد بگیرد که اعضای خود را تربیت کند و آموزش بدهد. گاهی با خطای یک فرد در تیم به تیم امتیاز منفی می دهم، در پاسخ به شکایت دیگر اعضای آن تیم به آن ها تذکر می دهم که آن فرد عضو گروه شماست! فرد در برابر گروه خود باید پاسخ گو باشد! به تیم ها یاد بدهید که در چنین مواردی پرخاش و درگیری شایسته نیست و کار را بدتر می کند. تذکر و درخواست دوستانه ی گروه به فرد بهترین راه کار ممکن است.

 

- تیم ها را در برابر تیم ها قرار دهید! به تیم تذکر بدهید و به تیم راه کار بدهید. تیم نتیجه ی کار خود را عرضه کند و تیم به نقد و نظر دیگران گوش داده و به آن پاسخ بدهد.

 

- گاهی گروه ها را به هم بزنید. هر زمان که لازم بود تیم ها را از بین ببرید و تیم های نو تشکیل بدهید. به مرور تعداد اعضا را زیاد کنید و تلاش کنید تا به تشکیل گروه های ناهمسان دست یابید.

 

- نماد سازی کنید! بچه ها اسم، آرم، کارت عضویت، پست الکترونیک، وبلاگ … مخصوص به خود داشته باشند. آن ها آرم خود را تبلیغ کنند و در هر کاری از قبیل روزنامه دیواری تا فیلم و نرم افزارهای چندرسانه ای از آن استفاده نمایند.

 

 **********

حضور در گروه و تحمل دیگران کار آسانی نیست! برای همین در آغاز دست به تشکیل ابتدایی ترین گونه ی گروه بندی بزنید:

گروه بندی های دوستانه!

 

**********

 

آزاد گذاشتن دانش آموزان برای تشکیل گروه در آغاز برای آن ها شیرین است. برای سازگاری هیچ چیزی بهتر از این نیست که آن ها، با دوستان خود در یک تیم جمع شوند اما مطمئن باشید این شیرینی چندان دوام نخواهد داشت. زمانی که وقت کار برسد و هرکه هرچه در چنته دارد را رو کند، برخی، از این که تنها به صرف دوست بودن حضور در گروهی را برگزیده اند، چندان خوشحال نخواهند بود، به خصوص این که پای نمره هم در میان باشد!

 

 

لازم است که برای چنین زمانی آماده باشید. به زودی سیل اعتراض ها و درخواست ها برای تغییر گروه به سوی شما سرازیر خواهد شد. آرامش و خونسردی شما تنها چاره ی کار است. این که به آن ها تذکر بدهید که انتخاب خود شما بوده، مهم است. آن ها باید سرنوشتی را که به دست خود رقم زده اند را بپذیرند و با آن سازگار شوند.

 

 **********

 

 

 

بی شک باور دارید که همیشه نمی توانیم گروه کاری خود را خودمان انتخاب کنیم. پس از مدتی، شما می توانید گروه ها را به هم بزنید و آن را به شکل تصادفی دوباره تشکیل بدهید. ساده ترینِ آن دفتر نمره و تشکیل گروه بر اساس ردیف است. راه های بسیار زیاد و بامزه ای برای تشکیل گروه وجود دارد. شاید بتوانید با یک بازی کار گروه بندی را انجام دهید. به عنوان مثال کارت های کوچکی را با رنگ های مختلف بین بچه ها پخش کنید و بر اساس رنگ کارت، تیم کنار هم جمع شوند. انتخاب شماره ی اتفاقی ازبین شماره ها، … این نوع گروه بندی را به ذوق و سلیقه ی شما می سپارم، تنها به یاد داشته باشید که به هیچ روی، انتخاب از حالت تصادفی خارج نشود.

 

**********

 

بدترین و بدترین گونه از گروه بندی، گروه بندی همگون و همسان است! جز در زمان و شرایط خاص نباید از آن استفاده کرد. در این شیوه، دانش آموزان قوی، قوی تر و دانش آموزان ضعیف، ضعیف تر خواهند شد.

فرض کنید فوتبالیست ها یک گروه تشکیل بدهند و ریاضی دان ها یک گروه! … این شیوه با اهداف کلی تشکیل تیم ناسازگار است.

 

**********

 

 

شیوه ی انتخاب ناهمگون و ناهمسان، بامزه، ایده آل، کارآمد و پیشرو است. قوی و متوسط و ضعیف، به این معنا که یک دانش آموز ورزشکار، زور بدنی و توان حرکتی و مهارت های حرکتی، جنبشی خوبی دارد، پس قوی است اما ممکن است در درس ادبیات ضعیف باشد، در مقابل دانش آموزی که در مهارت های حرکتی، جنبشی ضعیف است، اما در ادبیات شیرین فارسی قوی است. این دو مکمل خوبی برای یکدیگر خواهند بود. آن ها می توانند توانایی های خود را به یکدیگر بیاموزند و هردو در هر دو زمینه قوی شوند. حالا اگر تیمی را تشکیل بدهید که هر کدام در زمینه ای قوی باشند، با یک برنامه ریزی درست در پایان گروهی دارید که توانایی هایش را در همه ی زمینه ها افزایش داده است.

 

به یاد داشته باشید:

- کودکان از کار در گروه لذت می برند، این فرصت را به آن ها بدهید.

- برخی از دانش آموزان قدیمی من، حالا تیم خود را بدل به شرکت کرده اند و هنوز در قالب آن تیم اما به شکل حرفه ای مشغول به کار هستند. (نمونه اش در کپی رایت، کپی پیست!)

- هرچه وابستگی تیم ها به شما کم تر شود، شما در کار تیمی موفق تر بوده اید!

- هرچه فرآیند کار تیم ها از قالب نمره و تشویق خارج شود و به طرز تفکر و دیدگاه و ارزش های آن ها بدل شود شما موفق تر بوده اید. پس از مدتی کار در مسیر درست، نمره و ارزش های پیرامون آن رنگ می بازد و موضوع کار آن ها شکل ارزش درونی و اعتقادی پیدا می کند. تیم چون به یک باور رسیده است از آن دفاع می کند و هیچ چیزی جز خود آن باور برایش مهم نیست. این کمال کار گروهی است.

- کار تیمی باید در مدارس جا بیافتد و این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر این که شما به عنوان آموزگار از آن در کلاس درس بهره بگیرید و خانواده ها لزوم آن را درک کنند و برنامه ریزان آموزش و پرورش به اهمیت آن پی ببرند.

و در پایان، فرزندان شما اگر کار تیمی را یاد نگیرند، بایستی در نیمکت ذخیره ها بنشینند و پیروزی دیگران را تماشا کنند.


برچسب ها: گروه بندی دانش آموزان، گروه دانش آموزی، روش گروه بندی دانش آموزان،  

تاریخ : جمعه 4 مرداد 1392 | 06:02 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1392 | 06:38 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

روی هر تصویر کلیک کنید و از بازی های آن لذت ببرید.برچسب ها: انیمیشن ریاضی پایه ی پنجم،  

تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1392 | 06:42 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

یکی از جدول های مهمی که در کتاب جدیدالتالیف ریاضی دوم ابتدایی آمده است ، جدول ۱ تا ۱۰۰ می باشد که تا نیمه های سال تحصیلی رفیق هر روز کیف بچه های کلاس دومی است و بچه ها با استفاده از آن جمع و تفریق های با انتقال و بدون انتقال را فرا می گیرند . بازی فلشی که مشاهده می فرمایید ببا هدف آموزش ترتیب و توالی اعداد یکی تا صد در جدول می باشد که دانش آموز با توجه به دانستی های خود جای عدد مورد نظر را در جدول پیدا می کند و از این طریق می تواند زمان پاسخگویی به سوالات را تسریع ببخشد . در ادامه می توانید این بازی را به صورت آنلاین انجام دهید و اگر به نظرتان کارآمد آمد آن را هم دانلود کنید ...

www.bandarstudents.blogfa.com

برچسب ها: بازی فلش جدول 1 تا 100 ریاضی دوم ابتدایی،  

تاریخ : سه شنبه 1 مرداد 1392 | 06:20 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

بوی گل و بوی گلاب                           قشنگ نوشتی مشق اب ((اب))

                                     ***  

صد افرین و مر حبا                             چه خوب  نوشتی  بابا ((بابا)) 

                                     ***         

دختر(پسر) خوب و پرتوان                     درست نوشتی از نان  ((نان)) 

                                     ***

باران ریزه ریزه                                  مشقت چه قدر تمیزه((باران)) 

                                     ***   

ا    اول     انار ه                                 مشق تو حرف  نداره((انار)) 

                                    ***

 انار  دونه   دونه                                 مشقت   شده   نمونه((انار)) 

                                     ***          

نوشتی خوب و  آرام                             از روی درس بادام ((بادام)) 

                                     ***   

 با مشقی که نوشتی                              اسب  سفید  دشتی ((اسب))

                                     ***

تاب تاب عباسی                                   زرنگ  توی کلاسی ((تاب)) 

                                     ***

دختر(پسر) خوب ونجیب                        چه خوب نوشتی ازسیب((سیب))

                                     ***

ای سیب خوشبوی من                            توهستی در یادمن((سیب)) 

                                     *** 

ای اول ایران است                               کشوری پر توان است ((ایران))

                                    ***

تمیز وخوب وقشنگ                              نوشتی درس نمک ((نمک))

                                    ***

صد آفرین ای کودک                             چه خوب نوشتی اردک (اردک)

                                     ***

چشم چشم دو ابرو                                درست نوشتی از او(توت) 

                                     ***

نمک نمک نمکدان                                همیشه باشی خندان (نمک))

                                     ***

یه توپ دارم قلقلیه                                 مشقهای تو چه عالیه ((توپ))

                                     ***

پ اول   پاییزه                                     مشقهای تو     تمیزه ((توپ)) 

                                     ***

چه خوب  نوشتی از اش                         از دل همیشه شاد باش((اش))

                                     ***

نوشته ام تو دفترم                                  صدافرین ای دخترم(کیف)

                                     ***

می نویسم روی تخته                              که مشق تو قشنگه (میخ-تخته) 

                                     ***

کودک من ای دلبند                                 درست نوشتی -گوسفند

                                     ***

خوشبویی مثل سنبل                               قشنگی چون دسته گل((گل))

                                     ***

چون گل سرخ لاله                                قشنگ نوشتی ژاله((ژاله))

                                     ***

زرنگی وبا همت                                   در كار نمودی دقت ((همكاری))

                                    *** 

طاهره گفت به فاطمه                              زرنگی تو یه عالمه   ( (طناب)

                                     ***

نوشتی مشق منظم                                  یاد تو ام به هر  دم   (نظم)  

                                    ***

ث اول       ثریاست                              مهرم به تو یه دنیاست(لثه)

                                    ***

فرزند     پرتلاشی                               هیچ وقت مریض نباشی(دیدار) 

                                    ***

گفت در گوشم كلاغ                             چون گلی توی  باغ    (باغ انار)

                                    ***

ای دختر(پسر)با دقت                            از مشقت بردم لذت   (ذال)


برچسب ها: اشعار تشویقی پایه وال،  

تاریخ : شنبه 29 تیر 1392 | 06:21 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : شنبه 29 تیر 1392 | 06:17 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

تنبیه یعنی آگاه ساختن و به طور کلی عبارت است از : ارائه یک محرک آزار دهنده یا تنبیه کننده ، به دنبال یک رفتار نامطلوب ، به منظور کاهش دادن یا از بین بردن آن رفتار . 

 

1- کودک باید در حد فهم وتوان عقلی اش، هم درک کند و هم بپذیرد که چرا تشویق یا تنبیه می شود.
2- تشویق و تنیبه ، مناسب با عمل و رفتار انجام شده از جانب کودک و مربی باشد .
3- ریشه و علت خطا برای هر دو ، هم مربی و هم کودک به طور کامل مشخص و روشن شده باشد .
4- تنبیه بدنی ، خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار است .
5- تنبیه ، رفتار نا مطلوب را در فرد از بین نمی برد بلکه به شکل موقتی آن را خاموش می کند .
6- تنبیه بدنی ، ممکن است باعث شرکت نکردن کودک ، و به کنارگیری او از فعالیت ها بیانجامد .
7- خشونت تمایل به خشونت را کاهش نمی دهد ، بلکه خشونت موجب خشونت است .
8- تنبیه شدید یا مقید کننده ، می تواند بی اندازه ناکام کننده باشد و ناکامی ، خود یکی از علل اصلی پرخاشگری است .
9- والدینی که تنبیه شدید اعمال می کنند ، فرزندانی پرخاشگر به بار می آورند .
10- تنبیه ، گرانترین و در عین حال کم اثر ترین وسیله یادگیری و اصلاح رفتار است . 

11- فرد تنبیه شده ، ممکن است برای احتراز از تنبیه ، از یک رفتار ، اجتناب ، اما رفتارهای دیگر را جانشین آن کند .
12- تنبیه ، کودک را ترسو بار می آورد و کتک نیز ، شخصیت کودک را در هم شکسته و تعادل روانی او را بر هم می زند .
13- شخص تنبیه شونده ، ممکن است سر انجام به تنبیه کننده حمله ور شود و در مقابل او بایستد.
14- تنبیه موقعیت فردی و اجتماعی فرد را متزلزل می کند .
15- تنبیه بدنی ممکن است به ایجاد عقده نسبت به اولیاء و مربیان منجر شود و حالت طغیان و سرکشی را در کودک برانگیزاند.
16- تنبیه ، باعث واکنشهای روانی و عاطفی ، مانند : اضطراب – ترس افراطی – دلشوره دائمی و ... شود.
17- تنبیه ، باعث می شود تنبیه شونده از کلیه چیزهایی که در ارتباط با تنبیه است ، متنفر شود.
18- کسانی که شاهد تنبیه شدن افراد، توسط دیگران بوده اند، در مواقع و مکانهای دیگر، خود به تنبیه دیگران اقدام کرده اند.
19- تنبیه ، در کاهش رفتار نامطلوب به طور موقت مؤثر است اما موجب نابودی رفتار نامطلوب نمی شود و چه بسا به افزایش رفتار نا مطلوب کمک کند .
20- نباید در تنبه زیاده روی نمود، چون در اقر تکرار و زیاده روی ، اثر خود را از دست می دهد و فرد با تنبیه سازگار می شود.
21- معلم ، نباید به هیچ وجه امر تنبیه را به دانش آموزان دیگر محول کند، که این امر ، در روان کودک و همچنین در روابط فیمابین دانش آموزان اثر ناروا و زیانبخش بر جای می گذارد.
22- تبینه باید بیدرنگ و متناسب با جرم ، سن و توان افراد باشد .
23- تحقیقات روانشناسی نشان می دهد که ، 90 شیطنتهای بچه ها مرضی نیستند .
24- بسیاری از تنبیه ها ، به دلیل عدم درک روان و ذهن کودک در حال رشد است .
25- از تنبیه بدنی ، سرزنش و خجالت دادن کودک ، جداً و قویاً خود داری کنید .
26- از لجبازی کردن ، سربه سر گذاشتن ، مشاجره با کودک ، خود داری کنید .
27- تنبیه باعث خشم کودک می شود و این احساس را در وی به وجود می آورد که هیچکس اورا درک نمی کند .
28- تنبیه محصول هیجان و عواطف است تا منطق و دلیل .
29- تنبیه بدنی ، گاهی ماهیت ( دیگر آزاری دارد ) یعنی معلم یا والدین با تنبیه کودک از لحاظ عاطفی ارضا می شوند .
30- گروهی از کودکان ، مبتلا به نوعی
31- والدینی که طغیان را با طغیان جبران می کنند ، الگویی از طغیان برای کودک فراهم می کنند.
32- تنبیه کردن ، یعنی آسیب رساندن و تنبیه ، مبارزه با معلول است نه علت .
33- تند ترین و غالباً بی حساب ترین، کم اثرترین و خشن ترین واکنش در برابر رفتار نا مطلوب دیگران ، تنبیه بدنی است .
34- تنبیه بدنی ، شخصیت فرد را مضمحل می کند .
35- تنبیه ، اغلب ، متابعت به بار نمی آورد .
36- هر خطا و اشتباه کودک قابل تنبیه نیست .
37- در مقام تنبیه ، به رخ کشیدن خوبیهای همسالان موجب تحریک حسادت کودک می شود .
38- سعی کنید به جای تهدید و تنبیه ، انتقال و بد بینی ، نقاط مثبت افراد را مد نظر قرار دهید .
39- معروف ترین قانونی که اسلام ، معلمان و مربیان را بدان دعوت کرده است قانون تشویق است.
40- تنبیه امکان دارد رفتار نامطلوب راتقویت نماید


برچسب ها: 40 نکته در باره تنبیه بدنی،  

تاریخ : شنبه 29 تیر 1392 | 06:11 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : جمعه 28 تیر 1392 | 06:19 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

طرح درس روزانه براساس برنامه  درس ملی                         

 

طرح درس روزانه

 

کلاس...................

 

نام درس............

 

تاریخ.....................

 

بخش یا تم..................

 

موضوع درس..............

 

محیط آموزشی:کلاس۝

حیاط مدرسه: ۝            

تکنولوژی:۝ 

خارج از مدرسه:۝ 

 

مراحل تدریس:

1-آمادگی                                           5دقیقه                                                4-جمع بندی ونتیجه گیری درس                   5دقیقه

2-طرح موضوع درس جدید                     5دقیقه                                                5-ارزشیابی ازدرس(سوالات پایانی)              5دقیقه                    

3-ارائه درس جدید (فعالیت های یاددهی)   20 دقیقه                                               6-تعیین تکلیف واختتامیه جلسه                     5دقیقه

 

 هدف کلی درس....................................................................................

هدف های درس براساس برنامه درس ملی

مراحل ،الگو وروش های تدریس

وسایل آموزشی

ارزشیابی پایانی  (رفتاری)

 

1-.........................

 

2-.........................

 

3.........................

 

مجسم           ۝                      بحث گروهی   ۝  نیمه مجسم   ۝                      نمایش فیلم    ۝مجرد             ۝                      استقرایی        ۝          ایفای نقش    ۝                      بدیعه پردازی  ۝  

پرسش وپاسخ ۝                    قیاسی        ۝

سخنرانی     ۝ ........................                                              

 ........................

1-.............

2-..............

3-............

4-.............

.................

1-.............

2-..............

3-............

4-.............

.................

 

تعیین تکلیف.....................................
برچسب ها: طرح درس روزانه براساس برنامه درس ملی،  

تاریخ : جمعه 28 تیر 1392 | 06:12 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

بازی آموزشی ضرب9 ( سوم دبستان )

 

برچسب ها: بازی آموزشی ضرب9 ( سوم دبستان )،  

تاریخ : جمعه 28 تیر 1392 | 06:06 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

محتوای بازی دونفره سریع باش برای مفهوم تفریق

این یک بازی دو نفره می باشد و یکی از بازیکن ها ( بهتر است نفر سمت راستی باشد ) دکمه ی M در « کی برد» را انتخاب نموده و بازیکن سمت چپ دکمه ی Z را باید فشار دهد .
جریان مسابقه به این صورت است که در زمان کمی دو کارت برای بازیکن ها آشکار می گردد که بر روی یکی عبارت تفریق و بر روی دیگری حاصل آن نوشته شده است حال وظیفه دانش آموزان این است که سریع تر درستی پاسخ را بررسی کنند و دکمه های مخصوص خود را فشار دهند .کسی که زودتر پاسخ درست را یافته یک امتیاز مثبت می گیرد .البته این را هم بگویم در صورتی که این فرد اشتباه کند امتیاز نصیب فرد مقابل خواهد شد.
قبل از شروع این بازی امکان تعیین زمان آشکاری کارت ها و سطح بازی وجود دارد .ضمنا دانش آموزان پایه های مختلف مقطع ابتدایی می توانند از این بازی استفاده کنند. منبع Lrn.ir


قابل استفاده در مدرسه هوشمند


برچسب ها: محتوای بازی دونفره سریع باش برای مفهوم تفریق،  

تاریخ : پنجشنبه 27 تیر 1392 | 06:40 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 26 تیر 1392 | 06:13 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات

دانلود بخش پذیری چهارم و پنجم:
PDFدانلود


برچسب ها: محتوای الکترونیک بخش پذیری چهارم و پنجم ابتدایی، بخش پذیری، ریاضی پنجم،  

تاریخ : چهارشنبه 26 تیر 1392 | 06:04 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
نوشته شده توسط :شعبان جیریایی

طرح درس روزانه

                نام درس : بخوانیم بنویسیم                شماره ی درس : درس اول              عنوان درس : الهی             پایه : پنجم                زمان : 50 دقیقه

       تعداد دانش آموزان : 26نفر        نام معلم : 

 

اهداف درس

1)      تقویت روحیه نیایش و دعا كردن           2) آشنایی با تحمیدیه و توجه به آغاز كارها با نام الهی

3)      آشنایی با برخی نكات زبانی                  4)  توانایی خواندن متن با تلفظ صحیح

5)      تقویت روحیه ی مشاركت و همیاری

وسایل لازم

كارت كلمات _ كتاب درسی

روش تدریس

همیاری و مشاركت ، بحث و گفت وگو ، توضیحی

زمان

سلام و احوال پرسی ، حضور و غیاب ، دقت در وضع جسمی دانش آموزان

5 دقیقه

 

 

 

گروه بندی

فعالیت معلم

فعالیت دانش آموز

 

قبلاَ كلمه های« مهربان- بخشنده- آفریننده- خالق یكتا- كریم- حكیم ستّار-صمد-احد-قادر» را كه از صفات خداوند است روی كارت ها می نویسیم وسپس بین دانش آموزان تقسیم می نماییم.

هریك از دانش آموزان یك كارت بر می دارد.

5 دقیقه

 

ایجاد انگیزه برای ورود به  درس

1- شعر پایان درس را می خوانیم.

2- از دانش آموزان می خواهیم با توجه به شعری كه خوانده شدو با توجه به كلمه ی مربوط به گروه خود با هم فكر كنند و با آن یك جمله بسازند.

3- به طور تصادفی از چند گروه می خواهیم جمله ی خود را برای كلاس بخوانند.

1- دانش آموزان خوب گوش می دهند.

2- دانش آموزان با توجه به كلمه ی مربوط به گروه خود جمله می سازند.

 

3- دانش آموز منتخب جمله ی خود رابرای كلاس می خواند.

 

10 دقیقه

قبل از شروع درس

چند سوال از دانش آموزان می پرسیم، مثل:

الف) چند نعمت از نعمت های خدا را نام ببرید.

ب) در برابر نعمت های خدا چه وظیفه ای داریم؟

ج) چه كار كنیم تا خدا از ما راضی باشد؟

دانش آموزان با دقت به سؤال گوش می دهند و به صورت فردی پاسخ می دهند.

5 دقیقه

 

 

 

ارائه ی درس جدید

1- از دانش آموزان می خواهیم كتاب « بخوانیم را باز كنند و درس را به صامت خوانی كنند.

2- از دانش آموزان می خواهیم راجع به موضوع درس گفت وگو كنند.

3- از دانش آموزان می خواهیم هر كلمه را كه در خواندن آن مشكل دارند در گروه خود به مشورت بگذارند.

4- یك بار متن درس را به صورت خطایی می خوانیم.

5- به صورت تصادفی از چند نفر از دانش آموزان        می خواهیم سطر بالا یا پایین آن را بخوانند.

1- دانش آموزان كتاب را باز كرده ودرس را صامت خوانی      می كنند.

2- دانش آموزان راجع به محتوای درس گفت و گو می كنند.

 

3- دانش آموزان نحوه ی تلفظ بعضی از كلمات را از هم        می پرسند.

4- دانش آموزان به متن درس خوب گوش می دهند.

5- دانش آموزان با دقت متن را می خوانند.

 

 

20 دقیقه

 

فعالیت درك ودریافت

1- از همه ی گروها می خواهیم ابتدا  سوالات درك ودریافت را بخوانند و بعد راجع به پاسخ آنها باهم مشورت كنند.

2- به طور تصادفی از نماینده ی هر گروه می خواهیم یك سوال را بخواند و به آن پاسخ دهد.

1- دانش آموزان در گروههای خود سوالات را می خوانند و       

درباره ی پاسخ آنها با هم گفت وگو می كنند.

2- نماینده ی هر گروه یك سوال را بلند می خواند و به آن پاسخ می دهد.« نظر اعضای گروه را اعلام می كند»

 

5 دقیقهبرچسب ها: طرح درس روزانه بخوانیم بنویسیم پنجم،  

تاریخ : سه شنبه 25 تیر 1392 | 06:50 ق.ظ | نویسنده : شعبان جیریایی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 25 ::      ...   10   11   12   13   14   15   16   ...