آموزشی اینجانب شعبان جیریایی آموزگار آموزش وپرورش ناحیه 2اراک این وبلاگ را به تمام معلمان عزیز، شریف وزحمتکش دانش اموزان عزیز واولیای گرامی تقدیم می کنم وامیدوارم گامی هر چند کوچک درراه ارتقای تعلیم وتربیت برداشته باشم http://adabestan4.mihanblog.com 2020-05-23T14:24:07+01:00 text/html 2018-07-14T11:25:12+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی کانال های تخصصی ابتدایی http://adabestan4.mihanblog.com/post/1434 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">به روز ترین وبزرگ ترین کانال های تخصصی مقطع ابتدایی با ارائه ی روزانه دهها مطلب جدید ومتنوع با مدیریت معلم با تجربه 30سال خدمت&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" color="#993399" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAEP5NQjcQFQGB303xA" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak">کانال تخصصی اول ابتدایی</font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAEIx9W4027p2l1FktA" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak">کانال تخصصی دوم ابتدایی</font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAER6VW6n9cwWrkiVzg" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak">کانال تخصصی سوم ابتدایی</font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAERDZeW-BygCfTjM9A" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak">کانال تخصصی چهارم ابتدایی</font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAADwwYT_7P_kquRHMxA" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak">کانال تخصصی پنجم ابتدایی</font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#993399" size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/joinchat/AAAAAEGUVQTSHvSxD-8_Iw" target="" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="4">کانال تخصصی ششم ابتدایی</font></a></div> text/html 2018-07-14T11:14:18+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی کانا ل های تخصصی متوسطه اول http://adabestan4.mihanblog.com/post/1433 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff">کانا ل های تخصصی متوسطه اول</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">به روز ترین وبزرگ ترن کانا ل های تخصصی مقطع متوسطه اول برای ورود بر پایه ی مربوطه کلیک کنید.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAE7WRzUTTVrtyVGPpA" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b>کانال تخصصی کلاس هفتم</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAE8vyLG_uZkkE6uUrA" target="" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><b style="">کانال تخصصی کلاس هشتم</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://t.me/joinchat/AAAAAE7LEgAccpDXcLeZ6Q" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak">کانال تخصصی کلاس نهم</font></a></div> text/html 2017-09-22T07:27:37+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی کانال تخصصی پنجم ابتدایی در تلگرام http://adabestan4.mihanblog.com/post/1432 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font color="#3333FF"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">کانال تخصصی پنجم ابتدایی در تلگرام</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title="">https://t.me/kelaspanj</a></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"></font></div></div> text/html 2017-04-01T02:37:31+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی معرفی کانال فصل پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1431 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">معرفی کانال فصل پنجم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#993399">کانال فصل پنجم به عنوان </font><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#009900">بزرگ ترین</font><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#993399"> ،</font><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3333ff">پرمحتوا ترین</font><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#993399"> و</font><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#cc0000">جامع ترین</font><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#993399"> کانال تخصصی کلاس</font><font face="Mihan-Koodak" size="3"> پنجم</font><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#993399"> &nbsp;در تلگرام مفتخر است که به روز ترین وجدید ترین مطالب را به مخاطبین خود ارائه می نماید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#993399">این کانال دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده ودر طرح ساماندهی کانال های تلگرامی شرکت کرده وکد شامد را دریافت نموده است.</font></div><div style="text-align: center;"><div>.</div><div><font size="2" color="#3366ff">کد شامد کانال 1-1-68031-61-3-1 می باشد.&nbsp;</font></div><div><font size="2" color="#3366ff">http://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-68031-61-3-1</font></div><div><br></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برای ورود به این کانال برروی عکس زیر کلیک کنید.به جمع </font><font face="Mihan-IransansBold" size="2">30هزار</font><font face="Mihan-IransansBold" size="2"> کلاس پنجمی بپیوندید.</font></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6633ff" face="Mihan-Nassim" size="5">ورود برای معلمان ، اولیا ودانش اموزان آزاد می باشد.</font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/kelaspanj" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8274173834/photo_2016_11_11_20_00_54.jpg" alt=""></a></div> text/html 2017-02-28T03:33:42+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی نمونه سوال فارسی پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1430 <div style="text-align: center;"><div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong>آزمون فارسی و درک متن کلاس پنجم اسفند ماه 95</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a rel="nofollow" href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong></strong></a><strong><a href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/skr6_farsi12.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;"><br></a></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong>بزرگ ترین کانال کلاس پنجم</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="93" border="0" align="bottom" width="346" vspace="0"></a><br><a rel="nofollow" href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong></strong></a><strong><a href="http://s2.picofile.com/file/8287835118/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%88%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""></a></strong></p></div></div> text/html 2017-02-28T03:30:12+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی پاورپوینت ریاضی کلاس پنجم مقایسه عددهای اعشاری http://adabestan4.mihanblog.com/post/1429 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>پاورپوینت ریاضی کلاس پنجم مقایسه عددهای اعشاری&nbsp;</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a rel="nofollow" href="http://s1.picofile.com/file/8287851376/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C.ppsx.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong></strong></span></a><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8287851376/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C.ppsx.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/gh6m_%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C_2.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;" height="222" width="351"><br></a></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong>لینک بزرگ ترین کانال پنجم</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="92" border="0" align="bottom" width="344" vspace="0"></a><br><a rel="nofollow" href="http://s1.picofile.com/file/8287851376/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C.ppsx.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong></strong></span></a></p></div> text/html 2017-02-27T02:18:10+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی آزمون ریاضی کلاس پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1428 <div style="text-align: center;"><div align="center"><br></div><div align="center"><strong>آزمون ریاضی کلاس پنجم</strong></div><div class="ptext" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><div class="ptext-mid" style="width: 513px; margin-right: auto; margin-left: auto; padding-top: 3px; padding-bottom: 3px; text-align: right;"><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>بخش تقارن وچندضلعی ها&nbsp;</strong></span></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"></a><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/3olt_riazi.jpg" alt="" style="max-width: 95%; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="368" width="256"><br></a></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"></a><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""><br></a></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"></a><a href="http://s4.picofile.com/file/8287474292/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title="">بزرگ ترین کانال کلاس پنجمی ها<br></a></strong></p></div></div><br><div align="center"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="99" border="0" align="bottom" width="368" vspace="0"></a></div></div> text/html 2017-02-27T02:11:15+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک نوروزی پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1427 <div style="text-align: center;"><div align="center">پیک نوروزی پنجم<br><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8287284168/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B296_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86.zip.html" target="" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/8287282768/%D8%AC%D9%84%D8%AF%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D9%85_%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86.jpg" height="345" width="323"></a><br><font size="3" color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold">با کانال تلگرام ما بپیوندید</font><br><br><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="85" border="0" align="bottom" width="318" vspace="0"></a></div></div> text/html 2017-02-27T02:09:08+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک هفته کلاس پنجم 11 اسفند 95 http://adabestan4.mihanblog.com/post/1426 <div style="text-align: center;"><div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong>پیک هفته کلاس پنجم 11 اسفند 95</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8287729668/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_11%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF95.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/5p6z_11-12.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;" height="337" width="242"><br></a></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="3" color="#993399" face="Mihan-Koodak"><strong>لینک عضویت در بزرگ ترین کانال تلگرم پنجم</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="104" border="0" align="bottom" width="390" vspace="0"></a><br><strong><a href="http://s1.picofile.com/file/8287729668/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_11%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF95.pdf.html" target="" title=""></a></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br><strong><a rel="nofollow" href="http://s1.picofile.com/file/8287729668/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_11%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF95.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"></a></strong></p></div></div> text/html 2017-02-14T04:31:04+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک کلاس پنجم 27 بهمن 95 http://adabestan4.mihanblog.com/post/1425 <div style="text-align: center;"><div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong>پیک کلاس پنجم 27 بهمن 95 (چهارگزینه ای )</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8286244542/27%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong><img src="http://www.upsara.com/images/meao_27%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;" height="290" width="209"><br></strong></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="89" border="0" align="bottom" width="331" vspace="0"></a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8286244542/27%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong></strong></a></p></div></div> text/html 2017-02-14T04:26:27+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی آزمون کتاب باز مطالعات پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1424 <div style="text-align: center;"><div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#000099"><strong>آزمون کتاب باز مطالعات پنجم</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#000099"><strong>آزمونی برای تقویت نقشه خوانی و جهت یابی دانش آموزان&nbsp;</strong></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8286263484/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none;"><strong><img src="http://www.upsara.com/images/yjh4_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;"><br></strong></a></font></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="90" border="0" align="bottom" width="335" vspace="0"></a><br><font color="#000099"><a href="http://s8.picofile.com/file/8286263484/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none;"><strong></strong></a></font></p></div><font color="#000099"></font></div> text/html 2017-02-01T02:28:04+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک هفتگی کلاس پنجم 13 بهمن ماه 1395 http://adabestan4.mihanblog.com/post/1423 <div style="text-align: center;"><div align="center"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><strong>پیک هفتگی کلاس پنجم 13 بهمن ماه 1395</strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8284535676/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_13%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_95.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong></strong></a><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8284535676/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_13%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_95.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/ykz_untitled.jpg" alt="" style="max-width: 95%; height: auto;" height="299" width="222"><br></a></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="104" border="0" align="bottom" width="387" vspace="0"></a><br><a href="http://s6.picofile.com/file/8284535676/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_13%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_95.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(96, 94, 87); text-decoration: none;"><strong></strong></a><strong><a href="http://s6.picofile.com/file/8284535676/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_13%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_95.pdf.html" target="" title=""></a></strong></p></div></div> text/html 2017-02-01T02:18:55+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی نکات درس 7علوم پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1422 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-size: large; color: rgb(128, 0, 0);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8284347418/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(153, 42, 0); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">برای دریافت فایل نکات درس هفتم علوم بر روی تصویر کلیک کنید .</span></a></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8284347418/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" rel="nofollow" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><img src="http://s3.picofile.com/file/8219958368/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%8494.png" alt="" style="max-width: 95%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="200" width="300"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="4" color="#CC33CC" face="Mihan-IransansBold">بزرگ ترین کانال تلگرام پنجم</font><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;<a href="https://t.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" hspace="0" height="135" border="0" align="bottom" width="370" vspace="0"></a></p></div> text/html 2017-01-04T02:44:12+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی نمونه سوال نوبت اول پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1421 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="4" color="#CC33CC" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال نوبت اول پنجم<br></font><br><br><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147534/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال املا فارسی</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147542/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال علوم </a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147550/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال فارسی ونگارش</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147568/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال مطالعات اجنماعی</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147576/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">نمونه ریاضی نوبت اول</a><br></font><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/153.gif"><br><font size="3" color="#FF0000" face="Mihan-Iransans">لینک عضویت در بزرگ ترین کانال تخصصی پنجم</font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" width="354" vspace="0" hspace="0" height="95" border="0" align="bottom"><br></div></div> text/html 2017-01-04T02:03:41+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی نمونه سوال نوبت اول پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1420 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="2" color="#CC33CC" face="Mihan-IransansBold">نمونه سوال نوبت اول پنجم به صورت ورد وپی دی اف<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147076/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_2.docx.html" target="" title="">نمونه سوال ریاضی ورد<br></a><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147134/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%8794.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال ریاضی پی دی اف</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147142/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85.doc.html" target="" title="">نمونه سوال علوم ورد</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147168/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_7.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال علوم پی دی اف</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147192/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_1_%D8%AA%D8%A7_8.docx.html" target="" title="">نمونه سوال فارسی ورد</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8281147226/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_2.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال فارسی پی دی اف</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147276/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.docx.html" target="" title="">نمونه سوال مطالعات اجتماعی ورد</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147292/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_.docx.html" target="" title="">نمونه سوال مطالعات اجتماعی پی دی اف</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147292/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_.docx.html" target="" title="">نمونه سوال هدیه های آسمان ورد<br></a><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147300/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D8%AF%DB%8C_95.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال هدیه های آسمان پی دی اف</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8281147326/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_2.pdf.html" target="" title="">نمونه سوال قرآن پی دی اف</a><br></font><br><br><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/147.gif"><br><br><font size="4" color="#009900" face="Mihan-Nassim">لینک عضویت در بزرگ ترین کانال تخصصی پنجم&nbsp;&nbsp;</font><font color="#009900">&nbsp; </font><br><a href="https://telegram.me/kelaspanj" target="" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8274601600/photo_2016_11_14_05_52_16.jpg" alt="" width="339" vspace="0" hspace="0" height="91" border="0" align="bottom"></a><br><br></div></div> text/html 2016-12-28T02:28:51+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک آدینه هفته دوم دیماه http://adabestan4.mihanblog.com/post/1419 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="3" color="#009900" face="Mihan-IransansBold">پیک آدینه هفته دوم دیماه <br></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8280088018/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_8%D8%AF%DB%8C_95.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/h2z2_%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg"></a><br><font size="2" color="#CC33CC">منبع :وبلاگ مژده ی مهر</font><br></div></div> text/html 2016-12-25T02:11:15+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی نمونه سوال نوبت اول پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1418 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak">نمونه سوال نوبت اول پنجم همراه با پاسخنامه<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8279850618/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">آزمون ریاضی نوبت اول</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8279850634/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">پاسخنامه ریاضی نوبت اول</a><br></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8279850584/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">آزمون فارسی نوبت اول</a></b></font><br><br><br><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279850726/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">پاسخنامه فارسی نوبت اول</a><br><br></font><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s9.picofile.com/file/8279850642/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">آزمون علوم نوبت اول</a><br></font><br><br><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279850676/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">پاسخنامه علوم نوبت اول</a><br><br></font><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279850684/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdf.html" target="" title="">آزمون مطالعات اجتماعی نوبت اول</a><br></font><br><br><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279850692/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">پاسخنامه مطالعات اجتماعی نوبت اول</a><br><br></font><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279850742/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87.pdf.html" target="" title="">آزمون هدیه های آسمان نوبت اول</a><br></font><br><br><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Koodak"><a href="http://s8.picofile.com/file/8279850750/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="">پاسخنامه هدیه های آسمان نوبت اول</a><br></font><br></div></div> text/html 2016-12-21T01:25:23+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی مسابقه ی علمی کلاس پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1417 <div style="text-align: center;"><div align="center"><font size="4" color="#006600" face="Mihan-Nassim">مسابقه ی علمی کلاس پنجم دی ماه 95<br></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8279019518/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/wigr_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.jpg"></a><br></div><div align="center"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#3366ff">منبع وبلاگ مژده ی مهر</font></span></div><font size="4" color="#006600" face="Mihan-Nassim"></font></div> text/html 2016-12-21T01:20:57+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی پیک آدینه پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1416 <div style="text-align: center;"><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#CC33CC">پیک آدینه 95/10/1</font><br></font><a href="http://s9.picofile.com/file/8279204300/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C95.pdf.html" target="" title=""><img src="http://www.upsara.com/images/lbal_%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7.jpg"></a><br><font size="3" color="#009900">منبع : وبلاگ مژده ی مهر</font><br></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></div> text/html 2016-12-15T04:07:54+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی نمونه سوال پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1415 <div style="text-align: center;"><div align="center"><b><br><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Yekan">نمونه سوال پنجم<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278549976/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_1_%D8%AA%D8%A7_6_2_.pdf.html" target="" title="">آزمون علوم درس 1تا6</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278549992/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C1_8.pdf.html" target="" title="">آزمون فارسی درس1تا8</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278550042/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html" target="" title="">آزمون ریاضی آذر1</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278550068/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A7%D8%B0%D8%B1.pdf.html" target="" title="">آزمون ریاضی آذر2</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278550076/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1.pdf.html" target="" title="">آزمون ریاضی آذر3</a><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8278550084/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.html" target="" title=""><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Yekan">آزمون ریاضی آذر4</font></a></font></b></div><b><font color="#009900"></font></b></div> text/html 2016-12-15T03:52:39+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی آزمون های جامع پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1414 <div style="text-align: center;"><div align="center"><br><font size="4" color="#CC0000" face="Mihan-Koodak">آزمون های جامع پنجم از تمام دروس<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8278549900/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_3_.pdf.html" target="" title="">آزمون جامع1</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278549934/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9.pdf.html" target="" title="">آزمون جامع2</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278549950/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B92.pdf.html" target="" title="">آزمون جامع3</a><br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8278549968/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_4_.pdf.html" target="" title="">آزمون جامع4</a></font></div><font size="4" color="#CC0000" face="Mihan-Koodak"></font></div> text/html 2016-12-15T03:49:34+01:00 adabestan4.mihanblog.com شعبان جیریایی مجموعه آزمون پنجم http://adabestan4.mihanblog.com/post/1413 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900" face="Mihan-Iransans">مجموعه آزمون های دروس هدیه های آسمان -مطالعات اجتماعی وعلوم<br></font><a href="http://s8.picofile.com/file/8278549650/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%88_.pdf.html" target="" title=""><img src="http://s2.picofile.com/file/7831313545/30.gif"></a></div>